14937.htm

CÍMSZÓ: Szukkósz

SZÓCIKK: "Zsidó ünnep, szószerint sátrak ünnepe, sátoros ünnep. Nyolc napig tart, a pusztai vándorlás emlékére (l. Semini aceresz),. tisri 15-22-ig. Liturgiái sajátságai a következők: Jom-kippur és Sz. között nem mondanak tachanunt s jehi rocont sem a Tóra olvasás után hétfőn és csütörtökön, nem mondanak halálozási évfordulón (l. Jahrzeit) Él mólé rachamimot, de mondanak Él erech apajimot és a 20. Zsoltárt is, sok helyütt ez utóbbi Sz. előnapján elmarad. Ha az ünnep első napja szombatra esik, eruv tavsilint csinálnak. Sz. első napjának estéjén maarovisz Ünnepi tefilló a vonatkozó betoldással és ünnepi kiddus, sehechejónu, olénu, 27. Zsoltár, adón ólom. A sátorban is kiddus s külön áldás a sátorra magára és sehechejónu. Első este kötelesség ott valamit fogyasztani, még ha esik is az eső. Sacharisznál az előírt jócér, a tefilló megismétlésénél pijutok, (ha e nap szombatra esik, a második nap pijutjait mondjuk az első napon). Haliéi előtt az ünnepi csokor áldása és sehechejónu. Az eszrog van a balkézben kocsányával felfelé s a lulov a jobbkézben, a két áldás elmondása után az eszrogot megfordítják s úgy lengetik a csokrot, majd így tartjuk a haliéi és a hosánó alatt. Egész haliéit mondanak az ünnepnek minden napján, s lengetik a csokrot hódúnál és ónónál; egész kaddis. Ha az ünnep első napja szombatra esik, a csokor lengetés másnapra marad. Én komócho, két Tórát vesznek ki a frigyszekrényből, Isten 13 tulajdonsága, az ünnepi ribónu sel ólom, mely szombaton elmarad. Semá Jiszróél, echod, gádlu, álhakol, vejaazor. Az első Tórához öt férfiút szólítanak (szombaton hetet), a felolvasandó rész : III. Mózes 22. fejezet 26. versétől a 23. fejezet végéig. Az ünnepi törvényeket tartalmazza. Majd a második Tórát is az asztalra helyezik fél kaddis mellett. A második Tórából a maftirnak IV. Mózes 29. fejezet 12-17. verseit olvassák, a vonatkozó áldozati törvényt tartalmazza. A prófétai rész Zakariás 14. fejezete, a jövendő sátoros ünnepről szól. Ünnepi muszaf a vonatkozó betétekkel, a megismétlésnél kohaniták áldozása (l. Birchász kohánim). A tefilló végeztével egy Tórát vesznek ki a frigyszekrényből, elhelyezik az almeinoron, mialatt körmenetben egyszer körüljárják a zsinagógát az ünnepi csokorral s az előírt hosánót mondják. A körmenet iránya: kelet, észak, nyugat, dél. Majd viszszateszik a Tórát a frigyszekrénybe; egész kaddis. Minchónál: ásré uvó lecijon, fél kaddis, a sachariszéval megegyező tefilló, egész kaddis, olénu. Sz. második napjának liturgiája az első napéval teljesen megegyezik. Ha azonban az ünnep első napja szombatra esik, a pijutok felcserélődnek és az első napit mondják a másodikon. Van lulovlengetés és áldás is, de elmarad a sehechejónu, ha az első nap szombatra esett, sehechejónut a másodikon mondanak. Két Tórát vesznek ki a frigyszekrényből. Az elsőből ugyanazt olvassák öt férfit szólítván oda, mint az előző napon, a másodikból is. A prófétai szakasz : /. Királyok 8. fejezet 2. versétől a 21. versig terjed, a Salamon király idejében tartott sátoros ünnepről szól. Mind a muszaf, mind a minchó az előző napéval megegyezik. A maariv köznapi, egész kaddis, nincsen sem vihi noám és áto kódos; havdóló, mint ünnep kimenetelekor. Sz. félünnepnapjain köznapi maariv, a tefillóban jaale vejovo. Sok helyütt a sacharisznál a teflllint benedikció nélkül öltik fel. Az imarend köznapi, tehát a 100. Zsoltárt is mondják. A tefillóban jaale vejovo. A tefiillint haliéi előtt veszik le, az előimádkozó is. Majd az ünnepi csokor szertartása következik; egész halléit mondanak csokorlengetéssel, majd egész kaddist. Kiveszik a frigyszekrényből a Tórát (egyet) és a vonatkozó részt olvassák fel belőle, majd fél kaddis, jehallelu, ásré; a 20. Zsoltár elmarad ; uvo lecijon, fél kaddis. Ünnepi muszaf tefilló, az ismétlésnél azonban hétköznapi kedusó; Ismét Tórát vesznek ki a frigyszekrényből és a hosánót mondják, megkerülve az emelvényt. Félünnep szombatjának beköszöntésekor sok helyütt nem mondják a bevezető Zsoltárokat, sem báme mádlikint, hanem az imát a 92. Zsoltárnál kezdik, majd árvák kaddisa. Különben az ima a szokásos szombatinak felel meg; jaale vejovó, vájchulu, mogén vosz, egész kaddis, szombati kiddus. Reggel pijutok, a tefilló szombati, jaale vejovó betoldással, egész hallél, egész kaddis. Olvassák Kóhelet Könyvét. Én komócho; két Tórát vesznek ki a frigyszekrényből; az elsőből hét férfi részére olvassák II. Mózes 33,12-34,26 verseket, fél kaddis; a második Tórából a vonatkozó napi szakaszt és a következőt. A prófétai szakasz: Ezékiél 38. 18-39,17. versek. A záró áldásnál megemlítik a szombatot, Izraelt és az ünnepeket. Jekum purkon, mi sebérach, áv horachamim nincsen. A muszaf tefilló az ünnepi, de benne mindig megemlítendő a szombat, tehát a szakaszok így következnek egymás után: Jiszmechu, recé, melech rachamon; egész kaddis, én kélóhénu stb. A minchónál ásré uvo lecijon, fél kaddis, vaani szefilószi. A Tórához három férfit szólítanak és az utolsó hetiszakasz első bekezdését olvassák. A szombat délutáni tefilló, jaale vejovó betoldva. Elmaradnak : cidkoszcho cedek és az Atyák Mondásai is. A szokásos szombatesti ima, a tefillóba jaale vejovó betoldva; hav dóló."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 4937. címszó a lexikon => 870. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14937.htm

CÍMSZÓ: Szukkósz

SZÓCIKK: Zsidó ünnep, szószerint sátrak ünnepe, sátoros ünnep. Nyolc napig tart, a pusztai vándorlás emlékére l. Semini aceresz ,. tisri 15-22-ig. Liturgiái sajátságai a következők: Jom-kippur és Sz. között nem mondanak tachanunt s jehi rocont sem a Tóra olvasás után hétfőn és csütörtökön, nem mondanak halálozási évfordulón l. Jahrzeit Él mólé rachamimot, de mondanak Él erech apajimot és a 20. Zsoltárt is, sok helyütt ez utóbbi Sz. előnapján elmarad. Ha az ünnep első napja szombatra esik, eruv tavsilint csinálnak. Sz. első napjának estéjén maarovisz Ünnepi tefilló a vonatkozó betoldással és ünnepi kiddus, sehechejónu, olénu, 27. Zsoltár, adón ólom. A sátorban is kiddus s külön áldás a sátorra magára és sehechejónu. Első este kötelesség ott valamit fogyasztani, még ha esik is az eső. Sacharisznál az előírt jócér, a tefilló megismétlésénél pijutok, ha e nap szombatra esik, a második nap pijutjait mondjuk az első napon . Haliéi előtt az ünnepi csokor áldása és sehechejónu. Az eszrog van a balkézben kocsányával felfelé s a lulov a jobbkézben, a két áldás elmondása után az eszrogot megfordítják s úgy lengetik a csokrot, majd így tartjuk a haliéi és a hosánó alatt. Egész haliéit mondanak az ünnepnek minden napján, s lengetik a csokrot hódúnál és ónónál; egész kaddis. Ha az ünnep első napja szombatra esik, a csokor lengetés másnapra marad. Én komócho, két Tórát vesznek ki a frigyszekrényből, Isten 13 tulajdonsága, az ünnepi ribónu sel ólom, mely szombaton elmarad. Semá Jiszróél, echod, gádlu, álhakol, vejaazor. Az első Tórához öt férfiút szólítanak szombaton hetet , a felolvasandó rész : III. Mózes 22. fejezet 26. versétől a 23. fejezet végéig. Az ünnepi törvényeket tartalmazza. Majd a második Tórát is az asztalra helyezik fél kaddis mellett. A második Tórából a maftirnak IV. Mózes 29. fejezet 12-17. verseit olvassák, a vonatkozó áldozati törvényt tartalmazza. A prófétai rész Zakariás 14. fejezete, a jövendő sátoros ünnepről szól. Ünnepi muszaf a vonatkozó betétekkel, a megismétlésnél kohaniták áldozása l. Birchász kohánim . A tefilló végeztével egy Tórát vesznek ki a frigyszekrényből, elhelyezik az almeinoron, mialatt körmenetben egyszer körüljárják a zsinagógát az ünnepi csokorral s az előírt hosánót mondják. A körmenet iránya: kelet, észak, nyugat, dél. Majd viszszateszik a Tórát a frigyszekrénybe; egész kaddis. Minchónál: ásré uvó lecijon, fél kaddis, a sachariszéval megegyező tefilló, egész kaddis, olénu. Sz. második napjának liturgiája az első napéval teljesen megegyezik. Ha azonban az ünnep első napja szombatra esik, a pijutok felcserélődnek és az első napit mondják a másodikon. Van lulovlengetés és áldás is, de elmarad a sehechejónu, ha az első nap szombatra esett, sehechejónut a másodikon mondanak. Két Tórát vesznek ki a frigyszekrényből. Az elsőből ugyanazt olvassák öt férfit szólítván oda, mint az előző napon, a másodikból is. A prófétai szakasz : /. Királyok 8. fejezet 2. versétől a 21. versig terjed, a Salamon király idejében tartott sátoros ünnepről szól. Mind a muszaf, mind a minchó az előző napéval megegyezik. A maariv köznapi, egész kaddis, nincsen sem vihi noám és áto kódos; havdóló, mint ünnep kimenetelekor. Sz. félünnepnapjain köznapi maariv, a tefillóban jaale vejovo. Sok helyütt a sacharisznál a teflllint benedikció nélkül öltik fel. Az imarend köznapi, tehát a 100. Zsoltárt is mondják. A tefillóban jaale vejovo. A tefiillint haliéi előtt veszik le, az előimádkozó is. Majd az ünnepi csokor szertartása következik; egész halléit mondanak csokorlengetéssel, majd egész kaddist. Kiveszik a frigyszekrényből a Tórát egyet és a vonatkozó részt olvassák fel belőle, majd fél kaddis, jehallelu, ásré; a 20. Zsoltár elmarad ; uvo lecijon, fél kaddis. Ünnepi muszaf tefilló, az ismétlésnél azonban hétköznapi kedusó; Ismét Tórát vesznek ki a frigyszekrényből és a hosánót mondják, megkerülve az emelvényt. Félünnep szombatjának beköszöntésekor sok helyütt nem mondják a bevezető Zsoltárokat, sem báme mádlikint, hanem az imát a 92. Zsoltárnál kezdik, majd árvák kaddisa. Különben az ima a szokásos szombatinak felel meg; jaale vejovó, vájchulu, mogén vosz, egész kaddis, szombati kiddus. Reggel pijutok, a tefilló szombati, jaale vejovó betoldással, egész hallél, egész kaddis. Olvassák Kóhelet Könyvét. Én komócho; két Tórát vesznek ki a frigyszekrényből; az elsőből hét férfi részére olvassák II. Mózes 33,12-34,26 verseket, fél kaddis; a második Tórából a vonatkozó napi szakaszt és a következőt. A prófétai szakasz: Ezékiél 38. 18-39,17. versek. A záró áldásnál megemlítik a szombatot, Izraelt és az ünnepeket. Jekum purkon, mi sebérach, áv horachamim nincsen. A muszaf tefilló az ünnepi, de benne mindig megemlítendő a szombat, tehát a szakaszok így következnek egymás után: Jiszmechu, recé, melech rachamon; egész kaddis, én kélóhénu stb. A minchónál ásré uvo lecijon, fél kaddis, vaani szefilószi. A Tórához három férfit szólítanak és az utolsó hetiszakasz első bekezdését olvassák. A szombat délutáni tefilló, jaale vejovó betoldva. Elmaradnak : cidkoszcho cedek és az Atyák Mondásai is. A szokásos szombatesti ima, a tefillóba jaale vejovó betoldva; hav dóló.

14937.ht

CÍMSZÓ Szukkós

SZÓCIKK Zsid ünnep szószerin sátra ünnepe sátoro ünnep Nyol napi tart puszta vándorlá emlékér l Semin aceres , tisr 15-22-ig Liturgiá sajátsága következők Jom-kippu é Sz közöt ne mondana tachanun jeh rocon se Tór olvasá utá hétfő é csütörtökön ne mondana halálozás évforduló l Jahrzei É mól rachamimot d mondana É erec apajimo é 20 Zsoltár is so helyüt e utóbb Sz előnapjá elmarad H a ünne els napj szombatr esik eru tavsilin csinálnak Sz els napjána estéjé maarovis Ünnep tefill vonatkoz betoldássa é ünnep kiddus sehechejónu olénu 27 Zsoltár adó ólom sátorba i kiddu külö áldá sátorr magár é sehechejónu Els est kötelessé ot valami fogyasztani mé h esi i a eső Sachariszná a előír jócér tefill megismétléséné pijutok h na szombatr esik másodi na pijutjai mondju a els napo Halié előt a ünnep csoko áldás é sehechejónu A eszro va balkézbe kocsányáva felfel lulo jobbkézben ké áldá elmondás utá a eszrogo megfordítjá úg lengeti csokrot maj íg tartju halié é hosán alatt Egés haliéi mondana a ünnepne minde napján lengeti csokro hódúná é ónónál egés kaddis H a ünne els napj szombatr esik csoko lengeté másnapr marad É komócho ké Tórá veszne k frigyszekrényből Iste 1 tulajdonsága a ünnep ribón se ólom mel szombato elmarad Sem Jiszróél echod gádlu álhakol vejaazor A els Tóráho ö férfiú szólítana szombato hete felolvasand rés III Móze 22 fejeze 26 versétő 23 fejeze végéig A ünnep törvényeke tartalmazza Maj másodi Tórá i a asztalr helyezi fé kaddi mellett másodi Tórábó maftirna IV Móze 29 fejeze 12-17 versei olvassák vonatkoz áldozat törvény tartalmazza próféta rés Zakariá 14 fejezete jövend sátoro ünneprő szól Ünnep musza vonatkoz betétekkel megismétlésné kohanitá áldozás l Birchás koháni tefill végeztéve eg Tórá veszne k frigyszekrényből elhelyezi a almeinoron mialat körmenetbe egysze körüljárjá zsinagógá a ünnep csokorra a előír hosánó mondják körmene iránya kelet észak nyugat dél Maj viszszateszi Tórá frigyszekrénybe egés kaddis Minchónál ásr uv lecijon fé kaddis sachariszéva megegyez tefilló egés kaddis olénu Sz másodi napjána liturgiáj a els napéva teljese megegyezik H azonba a ünne els napj szombatr esik pijuto felcserélődne é a els napi mondjá másodikon Va lulovlengeté é áldá is d elmara sehechejónu h a els na szombatr esett sehechejónu másodiko mondanak Ké Tórá veszne k frigyszekrényből A elsőbő ugyanaz olvassá ö férfi szólítvá oda min a előz napon másodikbó is próféta szakas / Királyo 8 fejeze 2 versétő 21 versi terjed Salamo királ idejébe tartot sátoro ünneprő szól Min muszaf min minch a előz napéva megegyezik maari köznapi egés kaddis nincse se vih noá é át kódos havdóló min ünne kimenetelekor Sz félünnepnapjai köznap maariv tefillóba jaal vejovo So helyüt sachariszná teflllin benedikci nélkü ölti fel A imaren köznapi tehá 100 Zsoltár i mondják tefillóba jaal vejovo tefiillin halié előt veszi le a előimádkoz is Maj a ünnep csoko szertartás következik egés halléi mondana csokorlengetéssel maj egés kaddist Kiveszi frigyszekrénybő Tórá egye é vonatkoz rész olvassá fe belőle maj fé kaddis jehallelu ásré 20 Zsoltá elmara uv lecijon fé kaddis Ünnep musza tefilló a ismétlésné azonba hétköznap kedusó Ismé Tórá veszne k frigyszekrénybő é hosánó mondják megkerülv a emelvényt Félünne szombatjána beköszöntéseko so helyüt ne mondjá bevezet Zsoltárokat se bám mádlikint hane a imá 92 Zsoltárná kezdik maj árvá kaddisa Különbe a im szokáso szombatina fele meg jaal vejovó vájchulu mogé vosz egés kaddis szombat kiddus Regge pijutok tefill szombati jaal vejov betoldással egés hallél egés kaddis Olvassá Kóhele Könyvét É komócho ké Tórá veszne k frigyszekrényből a elsőbő hé férf részér olvassá II Móze 33,12-34,2 verseket fé kaddis másodi Tórábó vonatkoz nap szakasz é következőt próféta szakasz Ezékié 38 18-39,17 versek zár áldásná megemlíti szombatot Izrael é a ünnepeket Jeku purkon m sebérach á horachami nincsen musza tefill a ünnepi d benn mindi megemlítend szombat tehá szakaszo íg következne egymá után Jiszmechu recé melec rachamon egés kaddis é kélóhén stb minchóná ásr uv lecijon fé kaddis vaan szefilószi Tóráho háro férfi szólítana é a utols hetiszakas els bekezdésé olvassák szomba délután tefilló jaal vejov betoldva Elmaradna cidkoszch cede é a Atyá Mondása is szokáso szombatest ima tefillób jaal vejov betoldva ha dóló

14937.h

CÍMSZ Szukkó

SZÓCIK Zsi ünne szószeri sátr ünnep sátor ünne Nyo nap tar puszt vándorl emléké Semi acere tis 15-22-i Liturgi sajátság következő Jom-kipp S közö n mondan tachanu je roco s Tó olvas ut hétf csütörtökö n mondan halálozá évfordul Jahrze mó rachamimo mondan ere apajim 2 Zsoltá i s helyü utób S előnapj elmara ünn el nap szombat esi er tavsili csinálna S el napján estéj maarovi Ünne tefil vonatko betoldáss ünne kiddu sehechejón olén 2 Zsoltá ad ólo sátorb kidd kül áld sátor magá sehechejón El es köteless o valam fogyasztan m es es Sachariszn előí jócé tefil megismétlésén pijuto n szombat esi másod n pijutja mondj el nap Hali elő ünne csok áldá sehechejón eszr v balkézb kocsányáv felfe lul jobbkézbe k áld elmondá ut eszrog megfordítj ú lenget csokro ma í tartj hali hosá alat Egé halié mondan ünnepn mind napjá lenget csokr hódún ónóná egé kaddi ünn el nap szombat esi csok lenget másnap mara komóch k Tór veszn frigyszekrénybő Ist tulajdonság ünne ribó s ólo me szombat elmara Se Jiszróé echo gádl álhako vejaazo el Tóráh férfi szólítan szombat het felolvasan ré II Móz 2 fejez 2 versét 2 fejez végéi ünne törvények tartalmazz Ma másod Tór asztal helyez f kadd mellet másod Tóráb maftirn I Móz 2 fejez 12-1 verse olvassá vonatko áldoza törvén tartalmazz prófét ré Zakari 1 fejezet jöven sátor ünnepr szó Ünne musz vonatko betétekke megismétlésn kohanit áldozá Birchá kohán tefil végeztév e Tór veszn frigyszekrénybő elhelyez almeinoro miala körmenetb egysz körüljárj zsinagóg ünne csokorr előí hosán mondjá körmen irány kele észa nyuga dé Ma viszszatesz Tór frigyszekrényb egé kaddi Minchóná ás u lecijo f kaddi sachariszév megegye tefill egé kaddi olén S másod napján liturgiá el napév teljes megegyezi azonb ünn el nap szombat esi pijut felcserélődn el nap mondj másodiko V lulovlenget áld i elmar sehechejón el n szombat eset sehechejón második mondana K Tór veszn frigyszekrénybő elsőb ugyana olvass férf szólítv od mi elő napo másodikb i prófét szaka Király fejez versét 2 vers terje Salam kirá idejéb tarto sátor ünnepr szó Mi musza mi minc elő napév megegyezi maar köznap egé kaddi nincs s vi no á kódo havdól mi ünn kimeneteleko S félünnepnapja közna maari tefillób jaa vejov S helyü sachariszn tefllli benedikc nélk ölt fe imare köznap teh 10 Zsoltá mondjá tefillób jaa vejov tefiilli hali elő vesz l előimádko i Ma ünne csok szertartá következi egé hallé mondan csokorlengetésse ma egé kaddis Kivesz frigyszekrényb Tór egy vonatko rés olvass f belől ma f kaddi jehallel ásr 2 Zsolt elmar u lecijo f kaddi Ünne musz tefill ismétlésn azonb hétközna kedus Ism Tór veszn frigyszekrényb hosán mondjá megkerül emelvény Félünn szombatján beköszöntések s helyü n mondj beveze Zsoltároka s bá mádlikin han im 9 Zsoltárn kezdi ma árv kaddis Különb i szokás szombatin fel me jaa vejov vájchul mog vos egé kaddi szomba kiddu Regg pijuto tefil szombat jaa vejo betoldássa egé hallé egé kaddi Olvass Kóhel Könyvé komóch k Tór veszn frigyszekrénybő elsőb h fér részé olvass I Móz 33,12-34, verseke f kaddi másod Tóráb vonatko na szakas következő prófét szakas Ezéki 3 18-39,1 verse zá áldásn megemlít szombato Izrae ünnepeke Jek purko sebérac horacham nincse musz tefil ünnep ben mind megemlíten szomba teh szakasz í következn egym utá Jiszmech rec mele rachamo egé kaddi kélóhé st minchón ás u lecijo f kaddi vaa szefilósz Tóráh hár férf szólítan utol hetiszaka el bekezdés olvassá szomb délutá tefill jaa vejo betoldv Elmaradn cidkoszc ced Aty Mondás i szokás szombates im tefilló jaa vejo betoldv h dól

14937.

CÍMS Szukk

SZÓCI Zs ünn szószer sát ünne sáto ünn Ny na ta pusz vándor emlék Sem acer ti 15-22- Liturg sajátsá következ Jom-kip köz monda tachan j roc T olva u hét csütörtök monda haláloz évfordu Jahrz m rachamim monda er apaji Zsolt hely utó előnap elmar ün e na szomba es e tavsil csináln e napjá esté maarov Ünn tefi vonatk betoldás ünn kidd sehechejó olé Zsolt a ól sátor kid kü ál sáto mag sehechejó E e köteles vala fogyaszta e e Sacharisz elő jóc tefi megismétlésé pijut szomba es máso pijutj mond e na Hal el ünn cso áld sehechejó esz balkéz kocsányá felf lu jobbkézb ál elmond u eszro megfordít lenge csokr m tart hal hos ala Eg hali monda ünnep min napj lenge csok hódú ónón eg kadd ün e na szomba es cso lenge másna mar komóc Tó vesz frigyszekrényb Is tulajdonsá ünn rib ól m szomba elmar S Jiszró ech gád álhak vejaaz e Tórá férf szólíta szomba he felolvasa r I Mó feje versé feje végé ünn törvénye tartalmaz M máso Tó aszta helye kad melle máso Tórá maftir Mó feje 12- vers olvass vonatk áldoz törvé tartalmaz prófé r Zakar fejeze jöve sáto ünnep sz Ünn mus vonatk betétekk megismétlés kohani áldoz Birch kohá tefi végezté Tó vesz frigyszekrényb elhelye almeinor mial körmenet egys körüljár zsinagó ünn csokor elő hosá mondj körme irán kel ész nyug d M viszszates Tó frigyszekrény eg kadd Minchón á lecij kadd sachariszé megegy tefil eg kadd olé máso napjá liturgi e napé telje megegyez azon ün e na szomba es piju felcserélőd e na mond második lulovlenge ál elma sehechejó e szomba ese sehechejó másodi mondan Tó vesz frigyszekrényb első ugyan olvas fér szólít o m el nap második prófé szak Királ feje versé ver terj Sala kir idejé tart sáto ünnep sz M musz m min el napé megegyez maa közna eg kadd ninc v n kód havdó m ün kimenetelek félünnepnapj közn maar tefilló ja vejo hely sacharisz teflll benedik nél öl f imar közna te 1 Zsolt mondj tefilló ja vejo tefiill hal el ves előimádk M ünn cso szertart következ eg hall monda csokorlengetéss m eg kaddi Kives frigyszekrény Tó eg vonatk ré olvas belő m kadd jehalle ás Zsol elma lecij kadd Ünn mus tefil ismétlés azon hétközn kedu Is Tó vesz frigyszekrény hosá mondj megkerü emelvén Félün szombatjá beköszöntése hely mond bevez Zsoltárok b mádliki ha i Zsoltár kezd m ár kaddi Külön szoká szombati fe m ja vejo vájchu mo vo eg kadd szomb kidd Reg pijut tefi szomba ja vej betoldáss eg hall eg kadd Olvas Kóhe Könyv komóc Tó vesz frigyszekrényb első fé rész olvas Mó 33,12-34 versek kadd máso Tórá vonatk n szaka következ prófé szaka Ezék 18-39, vers z áldás megemlí szombat Izra ünnepek Je purk sebéra horacha nincs mus tefi ünne be min megemlíte szomb te szakas következ egy ut Jiszmec re mel racham eg kadd kélóh s minchó á lecij kadd va szefilós Tórá há fér szólíta uto hetiszak e bekezdé olvass szom délut tefil ja vej betold Elmarad cidkosz ce At Mondá szoká szombate i tefill ja vej betold dó

14937

CÍM Szuk

SZÓC Z ün szósze sá ünn sát ün N n t pus vándo emlé Se ace t 15-22 Litur sajáts követke Jom-ki kö mond tacha ro olv hé csütörtö mond halálo évford Jahr rachami mond e apaj Zsol hel ut előna elma ü n szomb e tavsi csinál napj est maaro Ün tef vonat betoldá ün kid sehechej ol Zsol ó sáto ki k á sát ma sehechej kötele val fogyaszt Sacharis el jó tef megismétlés piju szomb e más pijut mon n Ha e ün cs ál sehechej es balké kocsány fel l jobbkéz á elmon eszr megfordí leng csok tar ha ho al E hal mond ünne mi nap leng cso hód ónó e kad ü n szomb e cs leng másn ma komó T ves frigyszekrény I tulajdons ün ri ó szomb elma Jiszr ec gá álha vejaa Tór fér szólít szomb h felolvas M fej vers fej vég ün törvény tartalma más T aszt hely ka mell más Tór mafti M fej 12 ver olvas vonat áldo törv tartalma próf Zaka fejez jöv sát ünne s Ün mu vonat betétek megismétlé kohan áldo Birc koh tef végezt T ves frigyszekrény elhely almeino mia körmene egy körüljá zsinag ün csoko el hos mond körm irá ke és nyu viszszate T frigyszekrén e kad Minchó leci kad sacharisz megeg tefi e kad ol más napj liturg nap telj megegye azo ü n szomb e pij felcserélő n mon másodi lulovleng á elm sehechej szomb es sehechej másod monda T ves frigyszekrény els ugya olva fé szólí e na másodi próf sza Kirá fej vers ve ter Sal ki idej tar sát ünne s mus mi e nap megegye ma közn e kad nin kó havd ü kimenetele félünnepnap köz maa tefill j vej hel sacharis tefll benedi né ö ima közn t Zsol mond tefill j vej tefiil ha e ve előimád ün cs szertar követke e hal mond csokorlengetés e kadd Kive frigyszekrén T e vonat r olva bel kad jehall á Zso elm leci kad Ün mu tefi ismétlé azo hétköz ked I T ves frigyszekrén hos mond megker emelvé Félü szombatj beköszöntés hel mon beve Zsoltáro mádlik h Zsoltá kez á kadd Külö szok szombat f j vej vájch m v e kad szom kid Re piju tef szomb j ve betoldás e hal e kad Olva Kóh Köny komó T ves frigyszekrény els f rés olva M 33,12-3 verse kad más Tór vonat szak követke próf szak Ezé 18-39 ver áldá megeml szomba Izr ünnepe J pur sebér horach ninc mu tef ünn b mi megemlít szom t szaka követke eg u Jiszme r me racha e kad kéló minch leci kad v szefiló Tór h fé szólít ut hetisza bekezd olvas szo délu tefi j ve betol Elmara cidkos c A Mond szok szombat tefil j ve betol d

1493

CÍ Szu

SZÓ ü szósz s ün sá ü pu vánd eml S ac 15-2 Litu saját követk Jom-k k mon tach r ol h csütört mon halál évfor Jah racham mon apa Zso he u előn elm szom tavs csiná nap es maar Ü te vona betold ü ki seheche o Zso sát k sá m seheche kötel va fogyasz Sachari e j te megismétlé pij szom má piju mo H ü c á seheche e balk kocsán fe jobbké elmo esz megford len cso ta h h a ha mon ünn m na len cs hó ón ka szom c len más m kom ve frigyszekrén tulajdon ü r szom elm Jisz e g álh veja Tó fé szólí szom felolva fe ver fe vé ü törvén tartalm má asz hel k mel má Tó maft fe 1 ve olva vona áld tör tartalm pró Zak feje jö sá ünn Ü m vona betéte megismétl koha áld Bir ko te végez ve frigyszekrén elhel almein mi körmen eg körülj zsina ü csok e ho mon kör ir k é ny viszszat frigyszekré ka Minch lec ka sacharis mege tef ka o má nap litur na tel megegy az szom pi felcserél mo másod lulovlen el seheche szom e seheche máso mond ve frigyszekrén el ugy olv f szól n másod pró sz Kir fe ver v te Sa k ide ta sá ünn mu m na megegy m köz ka ni k hav kimenetel félünnepna kö ma tefil ve he sachari tefl bened n im köz Zso mon tefil ve tefii h v előimá ü c szerta követk ha mon csokorlengeté kad Kiv frigyszekré vona olv be ka jehal Zs el lec ka Ü m tef ismétl az hétkö ke ve frigyszekré ho mon megke emelv Fél szombat beköszönté he mo bev Zsoltár mádli Zsolt ke kad Kül szo szomba ve vájc ka szo ki R pij te szom v betoldá ha ka Olv Kó Kön kom ve frigyszekrén el ré olv 33,12- vers ka má Tó vona sza követk pró sza Ez 18-3 ve áld megem szomb Iz ünnep pu sebé horac nin m te ün m megemlí szo szak követk e Jiszm m rach ka kél minc lec ka szefil Tó f szólí u hetisz bekez olva sz dél tef v beto Elmar cidko Mon szo szomba tefi v beto