14945.htm

CÍMSZÓ: Talmit

SZÓCIKK: "Talmit Selomó Léb, rabbi, Máramarosszigeten dajan volt és a rabbinikus irodalomban komoly munkásságot fejtett ki. Megjelent művei: Erech Sáj, kommentár a Sulchan Aruchhoz ; Tesuvosz Sáj, responsumok és Erech Sáj, homiletikus magyarázatok. Meghalt 1907."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 4945. címszó a lexikon => 869. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14945.htm

CÍMSZÓ: Talmit

SZÓCIKK: Talmit Selomó Léb, rabbi, Máramarosszigeten dajan volt és a rabbinikus irodalomban komoly munkásságot fejtett ki. Megjelent művei: Erech Sáj, kommentár a Sulchan Aruchhoz ; Tesuvosz Sáj, responsumok és Erech Sáj, homiletikus magyarázatok. Meghalt 1907.

14945.ht

CÍMSZÓ Talmi

SZÓCIKK Talmi Selom Léb rabbi Máramarosszigete daja vol é rabbiniku irodalomba komol munkásságo fejtet ki Megjelen művei Erec Sáj kommentá Sulcha Aruchho Tesuvos Sáj responsumo é Erec Sáj homiletiku magyarázatok Meghal 1907

14945.h

CÍMSZ Talm

SZÓCIK Talm Selo Lé rabb Máramarossziget daj vo rabbinik irodalomb komo munkásság fejte k Megjele műve Ere Sá komment Sulch Aruchh Tesuvo Sá responsum Ere Sá homiletik magyarázato Megha 190

14945.

CÍMS Tal

SZÓCI Tal Sel L rab Máramarosszige da v rabbini irodalom kom munkássá fejt Megjel műv Er S kommen Sulc Aruch Tesuv S responsu Er S homileti magyarázat Megh 19

14945

CÍM Ta

SZÓC Ta Se ra Máramarosszig d rabbin irodalo ko munkáss fej Megje mű E komme Sul Aruc Tesu respons E homilet magyaráza Meg 1

1494

CÍ T

SZÓ T S r Máramarosszi rabbi irodal k munkás fe Megj m komm Su Aru Tes respon homile magyaráz Me