14947.htm

CÍMSZÓ: Tábori

SZEMÉLYNÉV: Tábori Róbert

SZÓCIKK: "T. Róbert, újságíró, szül. Budapesten 1855 nov. 10., megh. .u. o. 1906. Újságírói pályáját Bécsben és Berlinben kezdte s onnan jött Budapestre, ahol három évi megszakítással, mely idő alatt Temesváron volt szerkesztő, haláláig működött. Főképpen regényeket írt, melyek közül jelentősebbek: A szobor titka (1885); Párbaj (1890); Az élet folytatásokban (1890); Temesvári királybíró (1892); A nagy játék (1893); Korhadt oszlopok (1895); A negyvenéves férfiú (1897): Óceánia (1898); Megfagyott pezsgő (1899); A királynő keztyűi (1901); Beszédes Kalára; Fehér keresztek; Azután; Kétféle igazság. Számos ifjúsági regényt is írt, amelyek nagyon népszerűvé tették nevét."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4947. címszó a lexikon => 871. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14947.htm

CÍMSZÓ: Tábori

SZEMÉLYNÉV: Tábori Róbert

SZÓCIKK: T. Róbert, újságíró, szül. Budapesten 1855 nov. 10., megh. .u. o. 1906. Újságírói pályáját Bécsben és Berlinben kezdte s onnan jött Budapestre, ahol három évi megszakítással, mely idő alatt Temesváron volt szerkesztő, haláláig működött. Főképpen regényeket írt, melyek közül jelentősebbek: A szobor titka 1885 ; Párbaj 1890 ; Az élet folytatásokban 1890 ; Temesvári királybíró 1892 ; A nagy játék 1893 ; Korhadt oszlopok 1895 ; A negyvenéves férfiú 1897 : Óceánia 1898 ; Megfagyott pezsgő 1899 ; A királynő keztyűi 1901 ; Beszédes Kalára; Fehér keresztek; Azután; Kétféle igazság. Számos ifjúsági regényt is írt, amelyek nagyon népszerűvé tették nevét.

14947.ht

CÍMSZÓ Tábor

SZEMÉLYNÉV Tábor Róber

SZÓCIKK T Róbert újságíró szül Budapeste 185 nov 10. megh .u o 1906 Újságíró pályájá Bécsbe é Berlinbe kezdt onna jöt Budapestre aho háro év megszakítással mel id alat Temesváro vol szerkesztő halálái működött Főképpe regényeke írt melye közü jelentősebbek szobo titk 188 Párba 189 A éle folytatásokba 189 Temesvár királybír 189 nag játé 189 Korhad oszlopo 189 negyvenéve férfi 189 Óceáni 189 Megfagyot pezsg 189 királyn keztyű 190 Beszéde Kalára Fehé keresztek Azután Kétfél igazság Számo ifjúság regény i írt amelye nagyo népszerűv tetté nevét

14947.h

CÍMSZ Tábo

SZEMÉLYNÉ Tábo Róbe

SZÓCIK Róber újságír szü Budapest 18 no 10 meg . 190 Újságír pályáj Bécsb Berlinb kezd onn jö Budapestr ah hár é megszakítássa me i ala Temesvár vo szerkeszt halálá működöt Főképp regények ír mely köz jelentősebbe szob tit 18 Párb 18 él folytatásokb 18 Temesvá királybí 18 na ját 18 Korha oszlop 18 negyvenév férf 18 Óceán 18 Megfagyo pezs 18 király kezty 19 Beszéd Kalár Feh kereszte Azutá Kétfé igazsá Szám ifjúsá regén ír amely nagy népszerű tett nevé

14947.

CÍMS Táb

SZEMÉLYN Táb Rób

SZÓCI Róbe újságí sz Budapes 1 n 1 me 19 Újságí pályá Bécs Berlin kez on j Budapest a há megszakításs m al Temesvá v szerkesz halál működö Főkép regénye í mel kö jelentősebb szo ti 1 Pár 1 é folytatások 1 Temesv királyb 1 n já 1 Korh oszlo 1 negyvené fér 1 Óceá 1 Megfagy pez 1 királ kezt 1 Beszé Kalá Fe kereszt Azut Kétf igazs Szá ifjús regé í amel nag népszer tet nev

14947

CÍM Tá

SZEMÉLY Tá Ró

SZÓC Rób újság s Budape m 1 Újság pály Béc Berli ke o Budapes h megszakítás a Temesv szerkes halá működ Főké regény me k jelentőseb sz t Pá folytatáso Temes király j Kor oszl negyven fé Óce Megfag pe kirá kez Besz Kal F keresz Azu Két igaz Sz ifjú reg ame na népsze te ne

1494

CÍ T

SZEMÉL T R

SZÓ Ró újsá Budap Újsá pál Bé Berl k Budape megszakítá Temes szerke hal műkö Fők regén m jelentőse s P folytatás Teme királ Ko osz negyve f Óc Megfa p kir ke Bes Ka keres Az Ké iga S ifj re am n népsz t n