14948.htm

CÍMSZÓ: Tamás

SZEMÉLYNÉV: Tamás István

SZÓCIKK: Tamás, 1. István, író és újságíró, szül. Pécsett 1904. Szabadkán a Bácsmegyei Napló szerkesztőségében dolgozott, majd Parisba került, mint a lap tudósítója. Jelenleg Budapesten újságíró. Fekete majális c. verskötete jelent meg (1924) és Öt világrész a Szajna partján (1926).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4948. címszó a lexikon => 871. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14948.htm

CÍMSZÓ: Tamás

SZEMÉLYNÉV: Tamás István

SZÓCIKK: Tamás, 1. István, író és újságíró, szül. Pécsett 1904. Szabadkán a Bácsmegyei Napló szerkesztőségében dolgozott, majd Parisba került, mint a lap tudósítója. Jelenleg Budapesten újságíró. Fekete majális c. verskötete jelent meg 1924 és Öt világrész a Szajna partján 1926 .

14948.ht

CÍMSZÓ Tamá

SZEMÉLYNÉV Tamá Istvá

SZÓCIKK Tamás 1 István ír é újságíró szül Pécset 1904 Szabadká Bácsmegye Napl szerkesztőségébe dolgozott maj Parisb került min la tudósítója Jelenle Budapeste újságíró Feket majáli c verskötet jelen me 192 é Ö világrés Szajn partjá 192

14948.h

CÍMSZ Tam

SZEMÉLYNÉ Tam Istv

SZÓCIK Tamá Istvá í újságír szü Pécse 190 Szabadk Bácsmegy Nap szerkesztőségéb dolgozot ma Paris kerül mi l tudósítój Jelenl Budapest újságír Feke majál versköte jele m 19 világré Szaj partj 19

14948.

CÍMS Ta

SZEMÉLYN Ta Ist

SZÓCI Tam Istv újságí sz Pécs 19 Szabad Bácsmeg Na szerkesztőségé dolgozo m Pari kerü m tudósító Jelen Budapes újságí Fek majá versköt jel 1 világr Sza part 1

14948

CÍM T

SZEMÉLY T Is

SZÓC Ta Ist újság s Péc 1 Szaba Bácsme N szerkesztőség dolgoz Par ker tudósít Jele Budape újság Fe maj verskö je világ Sz par

1494SZEMÉL I

SZÓ T Is újsá Pé Szab Bácsm szerkesztősé dolgo Pa ke tudósí Jel Budap újsá F ma versk j vilá S pa