14951.htm

CÍMSZÓ: Tachrichin

SZÓCIKK: Tachrichin. A halottas ruha héber neve. Régi időkben a zsidóknál is a díszes halotti ruha dívott. De miután ez ártalmas fényűzésre vezetett és a szegények gyászába a szégyenkezés érzését is keverte, R. Gamliél elrendelte az egyforma halotti ruhát, mely lenből, gyolcsból készül. A halotti ruhák varratán nem kötnek csomót. A halotti ruhák a felöltöztetés sorrendjében a következők: ing, nadrág, öv, sapka, tallisz. A vallásos emberek halotti ruháikat még életükben készíttetik el. A meggyilkoltakat ruhájukban temetik el. L. Kitl, Tallisz.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4951. címszó a lexikon => 872. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14951.htm

CÍMSZÓ: Tachrichin

SZÓCIKK: Tachrichin. A halottas ruha héber neve. Régi időkben a zsidóknál is a díszes halotti ruha dívott. De miután ez ártalmas fényűzésre vezetett és a szegények gyászába a szégyenkezés érzését is keverte, R. Gamliél elrendelte az egyforma halotti ruhát, mely lenből, gyolcsból készül. A halotti ruhák varratán nem kötnek csomót. A halotti ruhák a felöltöztetés sorrendjében a következők: ing, nadrág, öv, sapka, tallisz. A vallásos emberek halotti ruháikat még életükben készíttetik el. A meggyilkoltakat ruhájukban temetik el. L. Kitl, Tallisz.

14951.ht

CÍMSZÓ Tachrichi

SZÓCIKK Tachrichin halotta ruh hébe neve Rég időkbe zsidókná i dísze halott ruh dívott D miutá e ártalma fényűzésr vezetet é szegénye gyászáb szégyenkezé érzésé i keverte R Gamlié elrendelt a egyform halott ruhát mel lenből gyolcsbó készül halott ruhá varratá ne kötne csomót halott ruhá felöltözteté sorrendjébe következők ing nadrág öv sapka tallisz valláso embere halott ruháika mé életükbe készítteti el meggyilkoltaka ruhájukba temeti el L Kitl Tallisz

14951.h

CÍMSZ Tachrich

SZÓCIK Tachrichi halott ru héb nev Ré időkb zsidókn dísz halot ru dívot miut ártalm fényűzés vezete szegény gyászá szégyenkez érzés kevert Gamli elrendel egyfor halot ruhá me lenbő gyolcsb készü halot ruh varrat n kötn csomó halot ruh felöltöztet sorrendjéb következő in nadrá ö sapk tallis vallás ember halot ruháik m életükb készíttet e meggyilkoltak ruhájukb temet e Kit Tallis

14951.

CÍMS Tachric

SZÓCI Tachrich halot r hé ne R idők zsidók dís halo r dívo miu ártal fényűzé vezet szegén gyász szégyenke érzé kever Gaml elrende egyfo halo ruh m lenb gyolcs kész halo ru varra köt csom halo ru felöltözte sorrendjé következ i nadr sap talli vallá embe halo ruhái életük készítte meggyilkolta ruhájuk teme Ki Talli

14951

CÍM Tachri

SZÓC Tachric halo h n idő zsidó dí hal dív mi árta fényűz veze szegé gyás szégyenk érz keve Gam elrend egyf hal ru len gyolc kés hal r varr kö cso hal r felöltözt sorrendj követke nad sa tall vall emb hal ruhá életü készítt meggyilkolt ruháju tem K Tall

1495

CÍ Tachr

SZÓ Tachri hal id zsid d ha dí m árt fényű vez szeg gyá szégyen ér kev Ga elren egy ha r le gyol ké ha var k cs ha felöltöz sorrend követk na s tal val em ha ruh élet készít meggyilkol ruháj te Tal