14952.htm

CÍMSZÓ: Táge essen

SZÓCIKK: Täge essen (j.). Ingyen-kosztolás. A szegények élelmezésének ebben a rendszerében a tehermegosztás elve érvényesül. Az ellátatlanok «napokat esznek», vagyis minden nap fölváltva más­ más házban kosztolnak. A jesivákban ez a konviktust pótolja.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4952. címszó a lexikon => 872. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14952.htm

CÍMSZÓ: Táge essen

SZÓCIKK: Täge essen j. . Ingyen-kosztolás. A szegények élelmezésének ebben a rendszerében a tehermegosztás elve érvényesül. Az ellátatlanok napokat esznek , vagyis minden nap fölváltva más­ más házban kosztolnak. A jesivákban ez a konviktust pótolja.

14952.ht

CÍMSZÓ Tág esse

SZÓCIKK Täg esse j Ingyen-kosztolás szegénye élelmezéséne ebbe rendszerébe tehermegosztá elv érvényesül A ellátatlano napoka eszne vagyi minde na fölváltv má má házba kosztolnak jesivákba e konviktus pótolja

14952.h

CÍMSZ Tá ess

SZÓCIK Tä ess Ingyen-kosztolá szegény élelmezésén ebb rendszeréb tehermegoszt el érvényesü ellátatlan napok eszn vagy mind n fölvált m m házb kosztolna jesivákb konviktu pótolj

14952.

CÍMS T es

SZÓCI T es Ingyen-kosztol szegén élelmezésé eb rendszeré tehermegosz e érvényes ellátatla napo esz vag min fölvál ház kosztoln jesivák konvikt pótol

14952

CÍM e

SZÓC e Ingyen-koszto szegé élelmezés e rendszer tehermegos érvénye ellátatl nap es va mi fölvá há kosztol jesivá konvik póto

1495SZÓ Ingyen-koszt szeg élelmezé rendsze tehermego érvény ellátat na e v m fölv h koszto jesiv konvi pót