14954.htm

CÍMSZÓ: Taku

SZÓCIKK: Taku (Teko) Mózes, filozófiai író. II. Endre korában élt, állítólag azonos Téka comessel (l. o.), aki magas állami méltóságokat töltött be. Gazdasági tevékenysége mellett igen nevezetes irodalmi munkásságot fejtett ki a filozófiai gondolkodás leküzdésére, mert azt a vallásos élet szempontjából veszedelmesnek tartotta.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4954. címszó a lexikon => 872. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14954.htm

CÍMSZÓ: Taku

SZÓCIKK: Taku Teko Mózes, filozófiai író. II. Endre korában élt, állítólag azonos Téka comessel l. o. , aki magas állami méltóságokat töltött be. Gazdasági tevékenysége mellett igen nevezetes irodalmi munkásságot fejtett ki a filozófiai gondolkodás leküzdésére, mert azt a vallásos élet szempontjából veszedelmesnek tartotta.

14954.ht

CÍMSZÓ Tak

SZÓCIKK Tak Tek Mózes filozófia író II Endr korába élt állítóla azono Ték comesse l o ak maga állam méltóságoka töltöt be Gazdaság tevékenység mellet ige nevezete irodalm munkásságo fejtet k filozófia gondolkodá leküzdésére mer az valláso éle szempontjábó veszedelmesne tartotta

14954.h

CÍMSZ Ta

SZÓCIK Ta Te Móze filozófi ír I End koráb él állítól azon Té comess a mag álla méltóságok töltö b Gazdasá tevékenysé melle ig nevezet irodal munkásság fejte filozófi gondolkod leküzdésér me a vallás él szempontjáb veszedelmesn tartott

14954.

CÍMS T

SZÓCI T T Móz filozóf í En korá é állító azo T comes ma áll méltóságo tölt Gazdas tevékenys mell i neveze iroda munkássá fejt filozóf gondolko leküzdésé m vallá é szempontjá veszedelmes tartot

14954

CÍM

SZÓC Mó filozó E kor állít az come m ál méltóság töl Gazda tevékeny mel nevez irod munkáss fej filozó gondolk leküzdés vall szempontj veszedelme tarto

1495SZÓ M filoz ko állí a com á méltósá tö Gazd tevéken me neve iro munkás fe filoz gondol leküzdé val szempont veszedelm tart