14958.htm

CÍMSZÓ: Talmid chochom

SZÓCIKK: Talmid chochom (h.). Talmudtudós. A Talmud az ember legnemesebb értékét a tudásban látja és a tudós részére tiszteletet követel. Legszebben a következő mondásában fejezte ki erről való felfogását: Ha egy tudós önhibáján kívül felejtette el tudományát, nem szabad vele sértően bánni. (Menáchot 99).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4958. címszó a lexikon => 873. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14958.htm

CÍMSZÓ: Talmid chochom

SZÓCIKK: Talmid chochom h. . Talmudtudós. A Talmud az ember legnemesebb értékét a tudásban látja és a tudós részére tiszteletet követel. Legszebben a következő mondásában fejezte ki erről való felfogását: Ha egy tudós önhibáján kívül felejtette el tudományát, nem szabad vele sértően bánni. Menáchot 99 .

14958.ht

CÍMSZÓ Talmi chocho

SZÓCIKK Talmi chocho h Talmudtudós Talmu a embe legnemeseb értéké tudásba látj é tudó részér tisztelete követel Legszebbe következ mondásába fejezt k errő val felfogását H eg tudó önhibájá kívü felejtett e tudományát ne szaba vel sértőe bánni Menácho 9

14958.h

CÍMSZ Talm choch

SZÓCIK Talm choch Talmudtudó Talm emb legnemese érték tudásb lát tud részé tisztelet követe Legszebb követke mondásáb fejez err va felfogásá e tud önhibáj kív felejtet tudományá n szab ve sértő bánn Menách

14958.

CÍMS Tal choc

SZÓCI Tal choc Talmudtud Tal em legnemes érté tudás lá tu rész tisztele követ Legszeb követk mondásá feje er v felfogás tu önhibá kí felejte tudomány sza v sért bán Menác

14958

CÍM Ta cho

SZÓC Ta cho Talmudtu Ta e legneme ért tudá l t rés tisztel köve Legsze követ mondás fej e felfogá t önhib k felejt tudomán sz sér bá Mená

1495

CÍ T ch

SZÓ T ch Talmudt T legnem ér tud ré tiszte köv Legsz köve mondá fe felfog önhi felej tudomá s sé b Men