14960.htm

CÍMSZÓ: Talmud

SZÓCIKK: "A Kr. u. 70-ben bekövetkezett államfelbomlás és szétszóródás után a hagyomány maradt meg egyetlen nemzeti kapcsolatnak. Hillelnek tanítványa, Rabbi Jochánán ben Zakkai állott akkor a testület élén és ez engedélyt nyert Titustól, hogy Jamniában nyithassa meg a szanhedrini joghatósággal bíró iskolát. A hagyomány anyagának összegyűjtésével legelőször R. Meir, a mártírhalált halt r. Akiba tanítványa foglalkozott és ő vetette meg alapját a R. Juda hanászi által kb. 200-ban Kr. u. végleg megszerkesztett Misnának, azonban sok anyagnak ügyeimen kívül hagyásával, melyet aztán R. Nechemia állított össze Toszefta (toldalék) néven és mely a tételek indokolására is kiterjeszkedik. A Misna 6 rendre oszlik: 1. A mezőgazdasággal kapcsolatos adózási és jótékonysági törvények. 2. Ünnepek. 3. Női jog. 4. Kártérítések, polgári és büntetőjog (itt foglal helyet a hagyományozás szabályozása és a tanítási ethika, Abót is). 5. Áldozatokról. 6. Tisztasági törvények. Minden rend több traktátusból és minden traktátus több fejezetből áll. De voltak a Misna mellett más gyűjtemények is, melyeket azonban a Misna kizárólagossá vált tekintélye kiszorított. Ilyen kiszorított, apokrifnek mondott gyűjtemények: a Barajták {Misna chicona, künrekedt Misna), melyeket a későbbi vitákban a Gemárában gyakran idéznek ellenbizonyítékképp; és melyeket utóbb Toszefta (toldalék) néven állítottak össze; a többi gyűjtemény nem jutott ilyen jelentőséghez. A Misnát magát ép úgy tették törvényfejtegetés alapjává, mint azelőtt a Tórát. E fejtegetést Gemárának nevezzük, tudósait pedig amóráknak. Öt ilyen amóra emberöltő szolgáltatja az anyagot a palesztinai vagy jeruzsálemi T.-gyűjteményhez, melynek alapját R. Jóchanán vetette meg. Ennek halála után a hagyományozás hegemóniája Babiloniára (új-perzsa birodalomra) terelődik át. A jeruzsálemi T. rendszeresség tekintetében mögötte marad a kb. 500-ban Kr. előtt összeállított babilóniainak, minek következtében a Rabina és R. Ási által rendezett babilóniai T. került egyeduralomra, a palesztiniai azonban aggadai anyagának nagyobb gazdagsága, valamint arám dialektusának jellegzetességénél fogva szolgáltat a filológiai kutatásnak kimeríthetetlen kincsesbányát. A babilóniai Gemárában legfőbb tekintélyek Ráb, ki még Palesztinában R. Juda hanászi előadásait hallgatta s az ő tekintélyével jutott fölénybe vallásos kérdésekben továbbá Sámuel, ki jogi kérdésekben szerzett nagyobb tekintélyt már azért is, mert jól ismerte a perzsa jogrendszert is és udvari jogtanácsosa volt Nahardeában az exilarchának. A babilóniai Gemárában is keleties rendszertelenség uralkodik, az anyag nem mindig tárgyi kapcsolatban, hanem néha a szerzők azonossága szerint, néha az eszmetársulás fonalán halad, nagyon sok kitérés zavarja az eszmemenetet s ez valamint a stílus szófukarsága, a szóbelileg még értett formuláknak eredetiségük­ben való közlése nagyon nehézzé teszik a T. megértését. Egyes spontán egyéni nyilatkozatok az irodalmi stílus csiszoltságát is nélkülözik. A T.nak a másvallásúakkal szemben tanúsított türelmetlenségét és igazságtalanságát rendszerint az értelmükből kivetkőztetett, összefüggésükből kiszakított idézetekre alapítják. Ilyen félreértés tárgya pl. ez a hely: «Pogány (perzsa) földje olyan, mint a pusztaság, aki birtokba veszi, az jogot szerzett rá. Miért? Mert a pogány, amint a vételárat kézhez vette, a birtoklás jogát elvesztette, a zsidó pedig addig nem szerezte meg, míg az adásvevési szerződés nem jutott a kezébe. A föld azért olyan mint a pusztaság (Bába Báthra 54. l. o.). Pedig itt a zsidó terhére szól a tanítás, mely a perzsa törvényben gyökerezik. Arról van ugyanis szó a szövegben, hogy az adófizetés alól azzal szoktak kibújni, hogy az eladó közvetlen aratás után adta el a földet, amikor még nem érkezett el az adófizetés ideje, a vevő pedig, hogy az adófizetést kitolja, csak az adófizetés határideje után vette birtokba. Ezen időn belül azonban az a veszély fenyegette, hogy egy harmadik személy (a király, a gazdátlan földnek ura), vagy aki az adót le akarja érte fizetni, ráteszi a kezét. (V. ö. Guttmann M., «Das Judenthum u. seine Umwelt» 311.1.) Sok előítélet is fűződött az idők folyamán a T.-hoz. Már 553-ban Justiniánus császár a 145. sz. Novellában megvetőleg emlékszik meg róla, azontúl sok esetben érte egyházi átok és halálos ítélet (máglyán való elégetésre); akadtak azonban keresztény körökben védői is,akik között Reuchlin a legnevezetesebb. Mai nap már Goldschmidt Lázár fordításában a teljes német T.-ot bírjuk. Egyes főbb részeit mások is lefordították és ezzel a T.-hamisítók aknamunkáját megnehezítették. Magán a zsidóság körén belül a karaiták foglaltak vele szemben ellenséges állást, mivel tanításait nem találták a bibliai igében gyökerezőnek és emiatt különszakadtak a rabbanita zsidóságtól. A T.-i logikai okoskodás valóban nagyon elütő a modern tudományokétól, azonkívül maga a törvényfejtegetés is kazuisztikus, oly esetekre kiterjedő, melyeket a való élet nem nyújt."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 4960. címszó a lexikon => 874. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14960.htm

CÍMSZÓ: Talmud

SZÓCIKK: A Kr. u. 70-ben bekövetkezett államfelbomlás és szétszóródás után a hagyomány maradt meg egyetlen nemzeti kapcsolatnak. Hillelnek tanítványa, Rabbi Jochánán ben Zakkai állott akkor a testület élén és ez engedélyt nyert Titustól, hogy Jamniában nyithassa meg a szanhedrini joghatósággal bíró iskolát. A hagyomány anyagának összegyűjtésével legelőször R. Meir, a mártírhalált halt r. Akiba tanítványa foglalkozott és ő vetette meg alapját a R. Juda hanászi által kb. 200-ban Kr. u. végleg megszerkesztett Misnának, azonban sok anyagnak ügyeimen kívül hagyásával, melyet aztán R. Nechemia állított össze Toszefta toldalék néven és mely a tételek indokolására is kiterjeszkedik. A Misna 6 rendre oszlik: 1. A mezőgazdasággal kapcsolatos adózási és jótékonysági törvények. 2. Ünnepek. 3. Női jog. 4. Kártérítések, polgári és büntetőjog itt foglal helyet a hagyományozás szabályozása és a tanítási ethika, Abót is . 5. Áldozatokról. 6. Tisztasági törvények. Minden rend több traktátusból és minden traktátus több fejezetből áll. De voltak a Misna mellett más gyűjtemények is, melyeket azonban a Misna kizárólagossá vált tekintélye kiszorított. Ilyen kiszorított, apokrifnek mondott gyűjtemények: a Barajták {Misna chicona, künrekedt Misna , melyeket a későbbi vitákban a Gemárában gyakran idéznek ellenbizonyítékképp; és melyeket utóbb Toszefta toldalék néven állítottak össze; a többi gyűjtemény nem jutott ilyen jelentőséghez. A Misnát magát ép úgy tették törvényfejtegetés alapjává, mint azelőtt a Tórát. E fejtegetést Gemárának nevezzük, tudósait pedig amóráknak. Öt ilyen amóra emberöltő szolgáltatja az anyagot a palesztinai vagy jeruzsálemi T.-gyűjteményhez, melynek alapját R. Jóchanán vetette meg. Ennek halála után a hagyományozás hegemóniája Babiloniára új-perzsa birodalomra terelődik át. A jeruzsálemi T. rendszeresség tekintetében mögötte marad a kb. 500-ban Kr. előtt összeállított babilóniainak, minek következtében a Rabina és R. Ási által rendezett babilóniai T. került egyeduralomra, a palesztiniai azonban aggadai anyagának nagyobb gazdagsága, valamint arám dialektusának jellegzetességénél fogva szolgáltat a filológiai kutatásnak kimeríthetetlen kincsesbányát. A babilóniai Gemárában legfőbb tekintélyek Ráb, ki még Palesztinában R. Juda hanászi előadásait hallgatta s az ő tekintélyével jutott fölénybe vallásos kérdésekben továbbá Sámuel, ki jogi kérdésekben szerzett nagyobb tekintélyt már azért is, mert jól ismerte a perzsa jogrendszert is és udvari jogtanácsosa volt Nahardeában az exilarchának. A babilóniai Gemárában is keleties rendszertelenség uralkodik, az anyag nem mindig tárgyi kapcsolatban, hanem néha a szerzők azonossága szerint, néha az eszmetársulás fonalán halad, nagyon sok kitérés zavarja az eszmemenetet s ez valamint a stílus szófukarsága, a szóbelileg még értett formuláknak eredetiségük­ben való közlése nagyon nehézzé teszik a T. megértését. Egyes spontán egyéni nyilatkozatok az irodalmi stílus csiszoltságát is nélkülözik. A T.nak a másvallásúakkal szemben tanúsított türelmetlenségét és igazságtalanságát rendszerint az értelmükből kivetkőztetett, összefüggésükből kiszakított idézetekre alapítják. Ilyen félreértés tárgya pl. ez a hely: Pogány perzsa földje olyan, mint a pusztaság, aki birtokba veszi, az jogot szerzett rá. Miért? Mert a pogány, amint a vételárat kézhez vette, a birtoklás jogát elvesztette, a zsidó pedig addig nem szerezte meg, míg az adásvevési szerződés nem jutott a kezébe. A föld azért olyan mint a pusztaság Bába Báthra 54. l. o. . Pedig itt a zsidó terhére szól a tanítás, mely a perzsa törvényben gyökerezik. Arról van ugyanis szó a szövegben, hogy az adófizetés alól azzal szoktak kibújni, hogy az eladó közvetlen aratás után adta el a földet, amikor még nem érkezett el az adófizetés ideje, a vevő pedig, hogy az adófizetést kitolja, csak az adófizetés határideje után vette birtokba. Ezen időn belül azonban az a veszély fenyegette, hogy egy harmadik személy a király, a gazdátlan földnek ura , vagy aki az adót le akarja érte fizetni, ráteszi a kezét. V. ö. Guttmann M., Das Judenthum u. seine Umwelt 311.1. Sok előítélet is fűződött az idők folyamán a T.-hoz. Már 553-ban Justiniánus császár a 145. sz. Novellában megvetőleg emlékszik meg róla, azontúl sok esetben érte egyházi átok és halálos ítélet máglyán való elégetésre ; akadtak azonban keresztény körökben védői is,akik között Reuchlin a legnevezetesebb. Mai nap már Goldschmidt Lázár fordításában a teljes német T.-ot bírjuk. Egyes főbb részeit mások is lefordították és ezzel a T.-hamisítók aknamunkáját megnehezítették. Magán a zsidóság körén belül a karaiták foglaltak vele szemben ellenséges állást, mivel tanításait nem találták a bibliai igében gyökerezőnek és emiatt különszakadtak a rabbanita zsidóságtól. A T.-i logikai okoskodás valóban nagyon elütő a modern tudományokétól, azonkívül maga a törvényfejtegetés is kazuisztikus, oly esetekre kiterjedő, melyeket a való élet nem nyújt.

14960.ht

CÍMSZÓ Talmu

SZÓCIKK Kr u 70-be bekövetkezet államfelbomlá é szétszóródá utá hagyomán marad me egyetle nemzet kapcsolatnak Hillelne tanítványa Rabb Jocháná be Zakka állot akko testüle élé é e engedély nyer Titustól hog Jamniába nyithass me szanhedrin joghatóságga bír iskolát hagyomán anyagána összegyűjtéséve legelőszö R Meir mártírhalál hal r Akib tanítvány foglalkozot é vetett me alapjá R Jud hanász álta kb 200-ba Kr u végle megszerkesztet Misnának azonba so anyagna ügyeime kívü hagyásával melye aztá R Nechemi állítot össz Toszeft toldalé néve é mel tétele indokolásár i kiterjeszkedik Misn rendr oszlik 1 mezőgazdaságga kapcsolato adózás é jótékonyság törvények 2 Ünnepek 3 Nő jog 4 Kártérítések polgár é büntetőjo it fogla helye hagyományozá szabályozás é tanítás ethika Abó i 5 Áldozatokról 6 Tisztaság törvények Minde ren töb traktátusbó é minde traktátu töb fejezetbő áll D volta Misn mellet má gyűjteménye is melyeke azonba Misn kizárólagoss vál tekintély kiszorított Ilye kiszorított apokrifne mondot gyűjtemények Barajtá {Misn chicona künreked Misn melyeke később vitákba Gemárába gyakra idézne ellenbizonyítékképp é melyeke utób Toszeft toldalé néve állította össze több gyűjtemén ne jutot ilye jelentőséghez Misná magá é úg tetté törvényfejtegeté alapjává min azelőt Tórát fejtegetés Gemárána nevezzük tudósai pedi amóráknak Ö ilye amór emberölt szolgáltatj a anyago palesztina vag jeruzsálem T.-gyűjteményhez melyne alapjá R Jóchaná vetett meg Enne halál utá hagyományozá hegemóniáj Babiloniár új-perzs birodalomr terelődi át jeruzsálem T rendszeressé tekintetébe mögött mara kb 500-ba Kr előt összeállítot babilóniainak mine következtébe Rabin é R Ás álta rendezet babilónia T kerül egyeduralomra palesztinia azonba aggada anyagána nagyob gazdagsága valamin ará dialektusána jellegzetességéné fogv szolgálta filológia kutatásna kimeríthetetle kincsesbányát babilónia Gemárába legfőb tekintélye Ráb k mé Palesztinába R Jud hanász előadásai hallgatt a tekintélyéve jutot fölényb valláso kérdésekbe tovább Sámuel k jog kérdésekbe szerzet nagyob tekintély má azér is mer jó ismert perzs jogrendszer i é udvar jogtanácsos vol Nahardeába a exilarchának babilónia Gemárába i keletie rendszertelensé uralkodik a anya ne mindi tárgy kapcsolatban hane néh szerző azonosság szerint néh a eszmetársulá fonalá halad nagyo so kitéré zavarj a eszmemenete e valamin stílu szófukarsága szóbelile mé értet formulákna eredetiségük­be val közlés nagyo nehézz teszi T megértését Egye spontá egyén nyilatkozato a irodalm stílu csiszoltságá i nélkülözik T.na másvallásúakka szembe tanúsítot türelmetlenségé é igazságtalanságá rendszerin a értelmükbő kivetkőztetett összefüggésükbő kiszakítot idézetekr alapítják Ilye félreérté tárgy pl e hely Pogán perzs földj olyan min pusztaság ak birtokb veszi a jogo szerzet rá Miért Mer pogány amin vételára kézhe vette birtoklá jogá elvesztette zsid pedi addi ne szerezt meg mí a adásvevés szerződé ne jutot kezébe föl azér olya min pusztasá Báb Báthr 54 l o Pedi it zsid terhér szó tanítás mel perzs törvénybe gyökerezik Arró va ugyani sz szövegben hog a adófizeté aló azza szokta kibújni hog a elad közvetle aratá utá adt e földet amiko mé ne érkezet e a adófizeté ideje vev pedig hog a adófizetés kitolja csa a adófizeté határidej utá vett birtokba Eze idő belü azonba a veszél fenyegette hog eg harmadi személ király gazdátla földne ur vag ak a adó l akarj ért fizetni rátesz kezét V ö Guttman M. Da Judenthu u sein Umwel 311.1 So előítéle i fűződöt a idő folyamá T.-hoz Má 553-ba Justiniánu császá 145 sz Novellába megvetőle emlékszi me róla azontú so esetbe ért egyház áto é halálo ítéle máglyá val elégetésr akadta azonba keresztén körökbe védő is,aki közöt Reuchli legnevezetesebb Ma na má Goldschmid Lázá fordításába telje néme T.-o bírjuk Egye főb részei máso i lefordítottá é ezze T.-hamisító aknamunkájá megnehezítették Magá zsidósá köré belü karaitá foglalta vel szembe ellensége állást mive tanításai ne találtá biblia igébe gyökerezőne é emiat különszakadta rabbanit zsidóságtól T.- logika okoskodá valóba nagyo elüt moder tudományokétól azonkívü mag törvényfejtegeté i kazuisztikus ol esetekr kiterjedő melyeke val éle ne nyújt

14960.h

CÍMSZ Talm

SZÓCIK K 70-b bekövetkeze államfelboml szétszóród ut hagyomá mara m egyetl nemze kapcsolatna Hilleln tanítvány Rab Jochán b Zakk állo akk testül él engedél nye Titustó ho Jamniáb nyithas m szanhedri joghatóságg bí iskolá hagyomá anyagán összegyűjtésév legelősz Mei mártírhalá ha Aki tanítván foglalkozo vetet m alapj Ju hanás ált k 200-b K végl megszerkeszte Misnána azonb s anyagn ügyeim kív hagyásáva mely azt Nechem állíto öss Toszef toldal név me tétel indokolásá kiterjeszkedi Mis rend oszli mezőgazdaságg kapcsolat adózá jótékonysá törvénye Ünnepe N jo Kártérítése polgá büntetőj i fogl hely hagyományoz szabályozá tanítá ethik Ab Áldozatokró Tisztasá törvénye Mind re tö traktátusb mind traktát tö fejezetb ál volt Mis melle m gyűjtemény i melyek azonb Mis kizárólagos vá tekintél kiszorítot Ily kiszorítot apokrifn mondo gyűjteménye Barajt {Mis chicon künreke Mis melyek későb vitákb Gemáráb gyakr idézn ellenbizonyítékkép melyek utó Toszef toldal név állított össz töb gyűjtemé n juto ily jelentőséghe Misn mag ú tett törvényfejteget alapjáv mi azelő Tórá fejtegeté Gemárán nevezzü tudósa ped amórákna ily amó emberöl szolgáltat anyag palesztin va jeruzsále T.-gyűjteményhe melyn alapj Jóchan vetet me Enn halá ut hagyományoz hegemóniá Babiloniá új-perz birodalom terelőd á jeruzsále rendszeress tekintetéb mögöt mar k 500-b K elő összeállíto babilóniaina min következtéb Rabi Á ált rendeze babilóni kerü egyeduralomr palesztini azonb aggad anyagán nagyo gazdagság valami ar dialektusán jellegzetességén fog szolgált filológi kutatásn kimeríthetetl kincsesbányá babilóni Gemáráb legfő tekintély Rá m Palesztináb Ju hanás előadása hallgat tekintélyév juto fölény vallás kérdésekb továb Sámue jo kérdésekb szerze nagyo tekintél m azé i me j ismer perz jogrendsze udva jogtanácso vo Nahardeáb exilarchána babilóni Gemáráb keleti rendszertelens uralkodi any n mind tárg kapcsolatba han né szerz azonossá szerin né eszmetársul fonal hala nagy s kitér zavar eszmemenet valami stíl szófukarság szóbelil m érte formulákn eredetiségük­b va közlé nagy nehéz tesz megértésé Egy spont egyé nyilatkozat irodal stíl csiszoltság nélkülözi T.n másvallásúakk szemb tanúsíto türelmetlenség igazságtalanság rendszeri értelmükb kivetkőztetet összefüggésükb kiszakíto idézetek alapítjá Ily félreért tárg p hel Pogá perz föld olya mi pusztasá a birtok vesz jog szerze r Miér Me pogán ami vételár kézh vett birtokl jog elvesztett zsi ped add n szerez me m adásvevé szerződ n juto kezéb fö azé oly mi pusztas Bá Báth 5 Ped i zsi terhé sz tanítá me perz törvényb gyökerezi Arr v ugyan s szövegbe ho adófizet al azz szokt kibújn ho ela közvetl arat ut ad földe amik m n érkeze adófizet idej ve pedi ho adófizeté kitolj cs adófizet határide ut vet birtokb Ez id bel azonb veszé fenyegett ho e harmad szemé királ gazdátl földn u va a ad akar ér fizetn rátes kezé Guttma M D Judenth sei Umwe 311. S előítél fűződö id folyam T.-ho M 553-b Justinián csász 14 s Novelláb megvetől emléksz m ról azont s esetb ér egyhá át halál ítél mágly va elégetés akadt azonb kereszté körökb véd is,ak közö Reuchl legnevezeteseb M n m Goldschmi Láz fordításáb telj ném T.- bírju Egy fő része más lefordított ezz T.-hamisít aknamunkáj megnehezítetté Mag zsidós kör bel karait foglalt ve szemb ellenség állás miv tanítása n talált bibli igéb gyökerezőn emia különszakadt rabbani zsidóságtó T. logik okoskod valób nagy elü mode tudományokétó azonkív ma törvényfejteget kazuisztiku o esetek kiterjed melyek va él n nyúj

14960.

CÍMS Tal

SZÓCI 70- bekövetkez államfelbom szétszóró u hagyom mar egyet nemz kapcsolatn Hillel tanítván Ra Jochá Zak áll ak testü é engedé ny Titust h Jamniá nyitha szanhedr joghatóság b iskol hagyom anyagá összegyűjtésé legelős Me mártírhal h Ak tanítvá foglalkoz vete alap J haná ál 200- vég megszerkeszt Misnán azon anyag ügyei kí hagyásáv mel az Neche állít ös Tosze tolda né m téte indokolás kiterjeszked Mi ren oszl mezőgazdaság kapcsola adóz jótékonys törvény Ünnep j Kártérítés polg büntető fog hel hagyományo szabályoz tanít ethi A Áldozatokr Tisztas törvény Min r t traktátus min traktá t fejezet á vol Mi mell gyűjtemén melye azon Mi kizárólago v tekinté kiszoríto Il kiszoríto apokrif mond gyűjtemény Baraj {Mi chico künrek Mi melye késő viták Gemárá gyak idéz ellenbizonyítékké melye ut Tosze tolda né állítot öss tö gyűjtem jut il jelentőségh Mis ma tet törvényfejtege alapjá m azel Tór fejteget Gemárá nevezz tudós pe amórákn il am emberö szolgálta anya paleszti v jeruzsál T.-gyűjteményh mely alap Jócha vete m En hal u hagyományo hegemóni Babiloni új-per birodalo terelő jeruzsál rendszeres tekinteté mögö ma 500- el összeállít babilóniain mi következté Rab ál rendez babilón ker egyeduralom palesztin azon agga anyagá nagy gazdagsá valam a dialektusá jellegzetességé fo szolgál filológ kutatás kimeríthetet kincsesbány babilón Gemárá legf tekintél R Palesztiná J haná előadás hallga tekintélyé jut fölén vallá kérdések tová Sámu j kérdések szerz nagy tekinté az m isme per jogrendsz udv jogtanács v Nahardeá exilarchán babilón Gemárá kelet rendszertelen uralkod an min tár kapcsolatb ha n szer azonoss szeri n eszmetársu fona hal nag kité zava eszmemene valam stí szófukarsá szóbeli ért formulák eredetiségük­ v közl nag nehé tes megértés Eg spon egy nyilatkoza iroda stí csiszoltsá nélkülöz T. másvallásúak szem tanúsít türelmetlensé igazságtalansá rendszer értelmük kivetkőztete összefüggésük kiszakít idézete alapítj Il félreér tár he Pog per föl oly m pusztas birto ves jo szerz Mié M pogá am vételá kéz vet birtok jo elvesztet zs pe ad szere m adásvev szerző jut kezé f az ol m puszta B Bát Pe zs terh s tanít m per törvény gyökerez Ar ugya szövegb h adófize a az szok kibúj h el közvet ara u a föld ami érkez adófize ide v ped h adófizet kitol c adófize határid u ve birtok E i be azon vesz fenyeget h harma szem kirá gazdát föld v a aka é fizet ráte kez Guttm Judent se Umw 311 előíté fűződ i folya T.-h 553- Justiniá csás 1 Novellá megvető emléks ró azon eset é egyh á halá íté mágl v elégeté akad azon kereszt körök vé is,a köz Reuch legnevezetese Goldschm Lá fordításá tel né T. bírj Eg f rész má lefordítot ez T.-hamisí aknamunká megnehezített Ma zsidó kö be karai foglal v szem ellensé állá mi tanítás talál bibl igé gyökerező emi különszakad rabban zsidóságt T logi okosko való nag el mod tudományokét azonkí m törvényfejtege kazuisztik esete kiterje melye v é nyú

14960

CÍM Ta

SZÓC 70 bekövetke államfelbo szétszór hagyo ma egye nem kapcsolat Hille tanítvá R Joch Za ál a test enged n Titus Jamni nyith szanhed joghatósá isko hagyo anyag összegyűjtés legelő M mártírha A tanítv foglalko vet ala han á 200 vé megszerkesz Misná azo anya ügye k hagyásá me a Nech állí ö Tosz told n tét indokolá kiterjeszke M re osz mezőgazdasá kapcsol adó jótékony törvén Ünne Kártéríté pol büntet fo he hagyomány szabályo taní eth Áldozatok Tiszta törvén Mi traktátu mi trakt fejeze vo M mel gyűjtemé mely azo M kizárólag tekint kiszorít I kiszorít apokri mon gyűjtemén Bara {M chic künre M mely kés vitá Gemár gya idé ellenbizonyítékk mely u Tosz told n állíto ös t gyűjte ju i jelentőség Mi m te törvényfejteg alapj aze Tó fejtege Gemár nevez tudó p amórák i a ember szolgált any paleszt jeruzsá T.-gyűjtemény mel ala Jóch vet E ha hagyomány hegemón Babilon új-pe birodal terel jeruzsá rendszere tekintet mög m 500 e összeállí babilóniai m következt Ra á rende babiló ke egyeduralo paleszti azo agg anyag nag gazdags vala dialektus jellegzetesség f szolgá filoló kutatá kimeríthete kincsesbán babiló Gemár leg tekinté Palesztin han előadá hallg tekintély ju fölé vall kérdése tov Sám kérdése szer nag tekint a ism pe jogrends ud jogtanác Naharde exilarchá babiló Gemár kele rendszertele uralko a mi tá kapcsolat h sze azonos szer eszmetárs fon ha na kit zav eszmemen vala st szófukars szóbel ér formulá eredetiségü köz na neh te megérté E spo eg nyilatkoz irod st csiszolts nélkülö T másvallásúa sze tanúsí türelmetlens igazságtalans rendsze értelmü kivetkőztet összefüggésü kiszakí idézet alapít I félreé tá h Po pe fö ol puszta birt ve j szer Mi pog a vétel ké ve birto j elveszte z p a szer adásve szerz ju kez a o puszt Bá P z ter taní pe törvén gyökere A ugy szöveg adófiz a szo kibú e közve ar föl am érke adófiz id pe adófize kito adófiz határi v birto b azo ves fenyege harm sze kir gazdá föl ak fize rát ke Gutt Juden s Um 31 előít fűző foly T.- 553 Justini csá Novell megvet emlék r azo ese egy hal ít mág eléget aka azo keresz körö v is, kö Reuc legnevezetes Goldsch L fordítás te n T bír E rés m lefordíto e T.-hamis aknamunk megnehezítet M zsid k b kara fogla sze ellens áll m tanítá talá bib ig gyökerez em különszaka rabba zsidóság log okosk val na e mo tudományoké azonk törvényfejteg kazuiszti eset kiterj mely ny

1496

CÍ T

SZÓ 7 bekövetk államfelb szétszó hagy m egy ne kapcsola Hill tanítv Joc Z á tes enge Titu Jamn nyit szanhe joghatós isk hagy anya összegyűjté legel mártírh tanít foglalk ve al ha 20 v megszerkes Misn az any ügy hagyás m Nec áll Tos tol té indokol kiterjeszk r os mezőgazdas kapcso ad jótékon törvé Ünn Kártérít po bünte f h hagyomán szabály tan et Áldozato Tiszt törvé M traktát m trak fejez v me gyűjtem mel az kizáróla tekin kiszorí kiszorí apokr mo gyűjtemé Bar { chi künr mel ké vit Gemá gy id ellenbizonyíték mel Tos tol állít ö gyűjt j jelentősé M t törvényfejte alap az T fejteg Gemá neve tud amórá embe szolgál an palesz jeruzs T.-gyűjtemén me al Jóc ve h hagyomán hegemó Babilo új-p biroda tere jeruzs rendszer tekinte mö 50 összeáll babilónia következ R rend babil k egyedural paleszt az ag anya na gazdag val dialektu jellegzetessé szolg filol kutat kimeríthet kincsesbá babil Gemá le tekint Paleszti ha előad hall tekintél j föl val kérdés to Sá kérdés sze na tekin is p jogrend u jogtaná Nahard exilarch babil Gemá kel rendszertel uralk m t kapcsola sz azono sze eszmetár fo h n ki za eszmeme val s szófukar szóbe é formul eredetiség kö n ne t megért sp e nyilatko iro s csiszolt nélkül másvallású sz tanús türelmetlen igazságtalan rendsz értelm kivetkőzte összefüggés kiszak idéze alapí félre t P p f o puszt bir v sze M po véte k v birt elveszt sze adásv szer j ke pusz B te tan p törvé gyöker ug szöve adófi sz kib közv a fö a érk adófi i p adófiz kit adófi határ birt az ve fenyeg har sz ki gazd fö a fiz rá k Gut Jude U 3 előí fűz fol T. 55 Justin cs Novel megve emlé az es eg ha í má elége ak az keres kör is k Reu legnevezete Goldsc fordítá t bí ré lefordít T.-hami aknamun megnehezíte zsi kar fogl sz ellen ál tanít tal bi i gyökere e különszak rabb zsidósá lo okos va n m tudományok azon törvényfejte kazuiszt ese kiter mel n