14981.htm

CÍMSZÓ: Tanzer

SZÓCIKK: "Tänzer Áron, rabbi, szül. Pozsonyban 1871 jan. 30. A pozsonyi rabbiiskolán, majd a berlini egyetemen tanult és filozófiai doktorátust tett. 1896-ban Hohenemsben választották meg Tirol és Vorarlberg főrabbijává, 1904 óta pedig Meranban működik ugyanilyen minőségben. Számos tanulmányán kívül irt önállóan megjelent művei: Die Religionsphilosophie Josef Albo’s (1896); Der israelitische Friedhof Hohenems (1901); Judentum und Entwicklungslehre (1903); Geschichte der Juden in Tirol und Vorarlberg (1903 és köv.)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4981. címszó a lexikon => 881. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14981.htm

CÍMSZÓ: Tanzer

SZÓCIKK: Tänzer Áron, rabbi, szül. Pozsonyban 1871 jan. 30. A pozsonyi rabbiiskolán, majd a berlini egyetemen tanult és filozófiai doktorátust tett. 1896-ban Hohenemsben választották meg Tirol és Vorarlberg főrabbijává, 1904 óta pedig Meranban működik ugyanilyen minőségben. Számos tanulmányán kívül irt önállóan megjelent művei: Die Religionsphilosophie Josef Albo’s 1896 ; Der israelitische Friedhof Hohenems 1901 ; Judentum und Entwicklungslehre 1903 ; Geschichte der Juden in Tirol und Vorarlberg 1903 és köv. .

14981.ht

CÍMSZÓ Tanze

SZÓCIKK Tänze Áron rabbi szül Pozsonyba 187 jan 30 pozsony rabbiiskolán maj berlin egyeteme tanul é filozófia doktorátus tett 1896-ba Hohenemsbe választottá me Tiro é Vorarlber főrabbijává 190 ót pedi Meranba működi ugyanilye minőségben Számo tanulmányá kívü ir önállóa megjelen művei Di Religionsphilosophi Jose Albo’ 189 De israelitisch Friedho Hohenem 190 Judentu un Entwicklungslehr 190 Geschicht de Jude i Tiro un Vorarlber 190 é köv

14981.h

CÍMSZ Tanz

SZÓCIK Tänz Áro rabb szü Pozsonyb 18 ja 3 pozson rabbiiskolá ma berli egyetem tanu filozófi doktorátu tet 1896-b Hohenemsb választott m Tir Vorarlbe főrabbijáv 19 ó ped Meranb működ ugyanily minőségbe Szám tanulmány kív i önálló megjele műve D Religionsphilosoph Jos Albo 18 D israelitisc Friedh Hohene 19 Judent u Entwicklungsleh 19 Geschich d Jud Tir u Vorarlbe 19 kö

14981.

CÍMS Tan

SZÓCI Tän Ár rab sz Pozsony 1 j pozso rabbiiskol m berl egyete tan filozóf doktorát te 1896- Hohenems választot Ti Vorarlb főrabbijá 1 pe Meran műkö ugyanil minőségb Szá tanulmán kí önáll megjel műv Religionsphilosop Jo Alb 1 israelitis Fried Hohen 1 Juden Entwicklungsle 1 Geschic Ju Ti Vorarlb 1 k

14981

CÍM Ta

SZÓC Tä Á ra s Pozson pozs rabbiisko ber egyet ta filozó doktorá t 1896 Hohenem választo T Vorarl főrabbij p Mera műk ugyani minőség Sz tanulmá k önál megje mű Religionsphiloso J Al israeliti Frie Hohe Jude Entwicklungsl Geschi J T Vorarl

1498

CÍ T

SZÓ T r Pozso poz rabbiisk be egye t filoz doktor 189 Hohene választ Vorar főrabbi Mer mű ugyan minősé S tanulm öná megj m Religionsphilos A israelit Fri Hoh Jud Entwicklungs Gesch Vorar