14984.htm

CÍMSZÓ: Tápiószele

SZÓCIKK: 4 magánzó, 1 orvos, 1 ügyvéd, 1 munkás, 1 hitközségi alkalmazott, 1 nyug. tanító, 1 nyug. intéző és 1 egyéb. Az évi költségvetés 3974 pengő. Anyakönyvi területéhez tartozóak Tápiógyörgye, Ujszász és Zagyvarékás községek. A mai vezetőség: Lichtig Sándor elnök, Weisz Károly alelnök, Kossály Marcell pénztárnok, Lőwi Hugó ellenőr, Klein Mór és Jakubovits Hermán gondnokok, Nagy Imre és Lichter Samu elöljárósági tagok, Marosi Bernát jegyző.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 4984. címszó a lexikon => 882. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14984.htm

CÍMSZÓ: Tápiószele

SZÓCIKK: 4 magánzó, 1 orvos, 1 ügyvéd, 1 munkás, 1 hitközségi alkalmazott, 1 nyug. tanító, 1 nyug. intéző és 1 egyéb. Az évi költségvetés 3974 pengő. Anyakönyvi területéhez tartozóak Tápiógyörgye, Ujszász és Zagyvarékás községek. A mai vezetőség: Lichtig Sándor elnök, Weisz Károly alelnök, Kossály Marcell pénztárnok, Lőwi Hugó ellenőr, Klein Mór és Jakubovits Hermán gondnokok, Nagy Imre és Lichter Samu elöljárósági tagok, Marosi Bernát jegyző.

14984.ht

CÍMSZÓ Tápiószel

SZÓCIKK magánzó orvos ügyvéd munkás hitközség alkalmazott nyug tanító nyug intéz é egyéb A év költségveté 397 pengő Anyakönyv területéhe tartozóa Tápiógyörgye Ujszás é Zagyvaréká községek ma vezetőség Lichti Sándo elnök Weis Károl alelnök Kossál Marcel pénztárnok Lőw Hug ellenőr Klei Mó é Jakubovit Hermá gondnokok Nag Imr é Lichte Sam elöljáróság tagok Maros Berná jegyző

14984.h

CÍMSZ Tápiósze

SZÓCIK magánz orvo ügyvé munká hitközsé alkalmazot nyu tanít nyu inté egyé é költségvet 39 peng Anyaköny területéh tartozó Tápiógyörgy Ujszá Zagyvarék községe m vezetősé Licht Sánd elnö Wei Káro alelnö Kossá Marce pénztárno Lő Hu ellenő Kle M Jakubovi Herm gondnoko Na Im Licht Sa elöljárósá tago Maro Bern jegyz

14984.

CÍMS Tápiósz

SZÓCI magán orv ügyv munk hitközs alkalmazo ny taní ny int egy költségve 3 pen Anyakön területé tartoz Tápiógyörg Ujsz Zagyvaré község vezetős Lich Sán eln We Kár aleln Koss Marc pénztárn L H ellen Kl Jakubov Her gondnok N I Lich S elöljárós tag Mar Ber jegy

14984

CÍM Tápiós

SZÓC magá or ügy mun hitköz alkalmaz n tan n in eg költségv pe Anyakö terület tarto Tápiógyör Ujs Zagyvar közsé vezető Lic Sá el W Ká alel Kos Mar pénztár elle K Jakubo He gondno Lic elöljáró ta Ma Be jeg

1498

CÍ Tápió

SZÓ mag o üg mu hitkö alkalma ta i e költség p Anyak terüle tart Tápiógyö Uj Zagyva közs vezet Li S e K ale Ko Ma pénztá ell Jakub H gondn Li elöljár t M B je