14987.htm

CÍMSZÓ: Tarczai

SZEMÉLYNÉV: Tarczai Lajos

SZÓCIKK: Tarczai Lajos, szocialista író és politikus, szül. Pakson 1882. Mint egyetemi hallgató került a szocialista munkásmozgalomba. 1904. szerkesztette a Világosság c. szabadgondolkodó lapot, majd tanítói képesítést nyert s az anarchista gróf Batthyányi Erwin híres bögötei iskolájában lett tanító. Onnan visszatérve a szocialista párt alkalmazásába lépett. 1912-ben Amerikába ment, ahol szocialista lapot szerkeszt. Műve: Szakszervezeti útmutató (Jászai Samuval együtt).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4987. címszó a lexikon => 882. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14987.htm

CÍMSZÓ: Tarczai

SZEMÉLYNÉV: Tarczai Lajos

SZÓCIKK: Tarczai Lajos, szocialista író és politikus, szül. Pakson 1882. Mint egyetemi hallgató került a szocialista munkásmozgalomba. 1904. szerkesztette a Világosság c. szabadgondolkodó lapot, majd tanítói képesítést nyert s az anarchista gróf Batthyányi Erwin híres bögötei iskolájában lett tanító. Onnan visszatérve a szocialista párt alkalmazásába lépett. 1912-ben Amerikába ment, ahol szocialista lapot szerkeszt. Műve: Szakszervezeti útmutató Jászai Samuval együtt .

14987.ht

CÍMSZÓ Tarcza

SZEMÉLYNÉV Tarcza Lajo

SZÓCIKK Tarcza Lajos szocialist ír é politikus szül Pakso 1882 Min egyetem hallgat kerül szocialist munkásmozgalomba 1904 szerkesztett Világossá c szabadgondolkod lapot maj tanító képesítés nyer a anarchist gró Batthyány Erwi híre bögöte iskolájába let tanító Onna visszatérv szocialist pár alkalmazásáb lépett 1912-be Amerikáb ment aho szocialist lapo szerkeszt Műve Szakszervezet útmutat Jásza Samuva együt

14987.h

CÍMSZ Tarcz

SZEMÉLYNÉ Tarcz Laj

SZÓCIK Tarcz Lajo szocialis í politiku szü Paks 188 Mi egyete hallga kerü szocialis munkásmozgalomb 190 szerkesztet Világoss szabadgondolko lapo ma tanít képesíté nye anarchis gr Batthyán Erw hír bögöt iskolájáb le tanít Onn visszatér szocialis pá alkalmazásá lépet 1912-b Ameriká men ah szocialis lap szerkesz Műv Szakszerveze útmuta Jász Samuv együ

14987.

CÍMS Tarc

SZEMÉLYN Tarc La

SZÓCI Tarc Laj szociali politik sz Pak 18 M egyet hallg ker szociali munkásmozgalom 19 szerkeszte Világos szabadgondolk lap m taní képesít ny anarchi g Batthyá Er hí bögö iskolájá l taní On visszaté szociali p alkalmazás lépe 1912- Amerik me a szociali la szerkes Mű Szakszervez útmut Jás Samu egy

14987

CÍM Tar

SZEMÉLY Tar L

SZÓC Tar La szocial politi s Pa 1 egye hall ke szocial munkásmozgalo 1 szerkeszt Világo szabadgondol la tan képesí n anarch Batthy E h bög iskoláj tan O visszat szocial alkalmazá lép 1912 Ameri m szocial l szerke M Szakszerve útmu Já Sam eg

1498

CÍ Ta

SZEMÉL Ta

SZÓ Ta L szocia polit P egy hal k szocia munkásmozgal szerkesz Világ szabadgondo l ta képes anarc Batth bö iskolá ta vissza szocia alkalmaz lé 191 Amer szocia szerk Szakszerv útm J Sa e