14989.htm

CÍMSZÓ: Tardos-Tauszig

SZEMÉLYNÉV: Tardos Ármin

SZÓCIKK: Tardos-Tauszig Ármin, grafikus, szül. Temesvárott 1874. A rézkarc technikáját Wesemann bécsi akadémikusnál tanulta. Szegeden teljesen fölszerelt rézkarcoló műhelye van. Először 1904. állított ki a Nemzeti Szalonban, majd részt vett a Műcsarnok 1909. grafikai kiállításán (Az utolsó kilométerkő, Felső magyarországi téli táj). Gyűjteményes kiállítása volt 1917. a Szent György céhben. Több lapja van a Szépm. Múz.-ban. Ő tervezte a szegedi zsinagóga őshéber feliratait és stilizált virágdíszítéseit.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4989. címszó a lexikon => 883. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14989.htm

CÍMSZÓ: Tardos-Tauszig

SZEMÉLYNÉV: Tardos Ármin

SZÓCIKK: Tardos-Tauszig Ármin, grafikus, szül. Temesvárott 1874. A rézkarc technikáját Wesemann bécsi akadémikusnál tanulta. Szegeden teljesen fölszerelt rézkarcoló műhelye van. Először 1904. állított ki a Nemzeti Szalonban, majd részt vett a Műcsarnok 1909. grafikai kiállításán Az utolsó kilométerkő, Felső magyarországi téli táj . Gyűjteményes kiállítása volt 1917. a Szent György céhben. Több lapja van a Szépm. Múz.-ban. Ő tervezte a szegedi zsinagóga őshéber feliratait és stilizált virágdíszítéseit.

14989.ht

CÍMSZÓ Tardos-Tauszi

SZEMÉLYNÉV Tardo Ármi

SZÓCIKK Tardos-Tauszi Ármin grafikus szül Temesvárot 1874 rézkar technikájá Weseman bécs akadémikusná tanulta Szegede teljese fölszerel rézkarcol műhely van Előszö 1904 állítot k Nemzet Szalonban maj rész vet Műcsarno 1909 grafika kiállításá A utols kilométerkő Fels magyarország tél tá Gyűjteménye kiállítás vol 1917 Szen Györg céhben Töb lapj va Szépm Múz.-ban tervezt szeged zsinagóg őshébe feliratai é stilizál virágdíszítéseit

14989.h

CÍMSZ Tardos-Tausz

SZEMÉLYNÉ Tard Árm

SZÓCIK Tardos-Tausz Ármi grafiku szü Temesváro 187 rézka technikáj Wesema béc akadémikusn tanult Szeged teljes fölszere rézkarco műhel va Elősz 190 állíto Nemze Szalonba ma rés ve Műcsarn 190 grafik kiállítás utol kilométerk Fel magyarorszá té t Gyűjtemény kiállítá vo 191 Sze Györ céhbe Tö lap v Szép Múz.-ba tervez szege zsinagó őshéb felirata stilizá virágdíszítései

14989.

CÍMS Tardos-Taus

SZEMÉLYN Tar Ár

SZÓCI Tardos-Taus Árm grafik sz Temesvár 18 rézk techniká Wesem bé akadémikus tanul Szege telje fölszer rézkarc műhe v Elős 19 állít Nemz Szalonb m ré v Műcsar 19 grafi kiállítá uto kilométer Fe magyarorsz t Gyűjtemén kiállít v 19 Sz Gyö céhb T la Szé Múz.-b terve szeg zsinag őshé felirat stiliz virágdíszítése

14989

CÍM Tardos-Tau

SZEMÉLY Ta Á

SZÓC Tardos-Tau Ár grafi s Temesvá 1 réz technik Wese b akadémiku tanu Szeg telj fölsze rézkar műh Elő 1 állí Nem Szalon r Műcsa 1 graf kiállít ut kilométe F magyarors Gyűjtemé kiállí 1 S Gy céh l Sz Múz.- terv sze zsina ősh felira stili virágdíszítés

1498

CÍ Tardos-Ta

SZEMÉL T

SZÓ Tardos-Ta Á graf Temesv ré techni Wes akadémik tan Sze tel fölsz rézka mű El áll Ne Szalo Műcs gra kiállí u kilomét magyaror Gyűjtem kiáll G cé S Múz. ter sz zsin ős felir stil virágdíszíté