14991.htm

CÍMSZÓ: Tarján

SZEMÉLYNÉV: Tarján Vilmos

SZÓCIKK: Tarján Vilmos, hírlapíró, szül. Budapesten 1881. Egész fiatalon lett 1903. az akkori Magyarság, majd a Friss Újság, Magyar Hírlap s később megalakulásától 1920-ig Az Est belső munkatársa s mint ilyen rendőri riportjaival ezt az addig elhanyagolt ágát az újságírásnak oly mértékben felvirágoztatta, hogy a külföldi lapok állandóan átvették újszerű nyomozásait, melyek súlyos bűnügyekben sokszor felderítő hatásúak voltak. A világháború alatt szarajevói és harctéri tudósításokat irt, majd a hadseregszállítási bűnügyek leleplezésére indított cikksorozatot. Sokáig igazgatója volt az Otthon írók és Hírlapírók Körének. Később a New-York Rt. vállalat igazgatója lett, a Kávésipartestület pedig társelnökévé választotta.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4991. címszó a lexikon => 883. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14991.htm

CÍMSZÓ: Tarján

SZEMÉLYNÉV: Tarján Vilmos

SZÓCIKK: Tarján Vilmos, hírlapíró, szül. Budapesten 1881. Egész fiatalon lett 1903. az akkori Magyarság, majd a Friss Újság, Magyar Hírlap s később megalakulásától 1920-ig Az Est belső munkatársa s mint ilyen rendőri riportjaival ezt az addig elhanyagolt ágát az újságírásnak oly mértékben felvirágoztatta, hogy a külföldi lapok állandóan átvették újszerű nyomozásait, melyek súlyos bűnügyekben sokszor felderítő hatásúak voltak. A világháború alatt szarajevói és harctéri tudósításokat irt, majd a hadseregszállítási bűnügyek leleplezésére indított cikksorozatot. Sokáig igazgatója volt az Otthon írók és Hírlapírók Körének. Később a New-York Rt. vállalat igazgatója lett, a Kávésipartestület pedig társelnökévé választotta.

14991.ht

CÍMSZÓ Tarjá

SZEMÉLYNÉV Tarjá Vilmo

SZÓCIKK Tarjá Vilmos hírlapíró szül Budapeste 1881 Egés fiatalo let 1903 a akkor Magyarság maj Fris Újság Magya Hírla későb megalakulásátó 1920-i A Es bels munkatárs min ilye rendőr riportjaiva ez a addi elhanyagol ágá a újságírásna ol mértékbe felvirágoztatta hog külföld lapo állandóa átvetté újszer nyomozásait melye súlyo bűnügyekbe sokszo felderít hatásúa voltak világhábor alat szarajevó é harctér tudósításoka irt maj hadseregszállítás bűnügye leleplezésér indítot cikksorozatot Sokái igazgatój vol a Ottho író é Hírlapíró Körének Későb New-Yor Rt vállala igazgatój lett Kávésipartestüle pedi társelnökév választotta

14991.h

CÍMSZ Tarj

SZEMÉLYNÉ Tarj Vilm

SZÓCIK Tarj Vilmo hírlapír szü Budapest 188 Egé fiatal le 190 akko Magyarsá ma Fri Újsá Magy Hírl késő megalakulását 1920- E bel munkatár mi ily rendő riportjaiv e add elhanyago ág újságírásn o mértékb felvirágoztatt ho külföl lap állandó átvett újsze nyomozásai mely súly bűnügyekb soksz felderí hatású volta világhábo ala szarajev harcté tudósítások ir ma hadseregszállítá bűnügy leleplezésé indíto cikksorozato Soká igazgató vo Otth ír Hírlapír Köréne Késő New-Yo R vállal igazgató let Kávésipartestül ped társelnöké választott

14991.

CÍMS Tar

SZEMÉLYN Tar Vil

SZÓCI Tar Vilm hírlapí sz Budapes 18 Eg fiata l 19 akk Magyars m Fr Újs Mag Hír kés megalakulásá 1920 be munkatá m il rend riportjai ad elhanyag á újságírás mérték felvirágoztat h külfö la álland átvet újsz nyomozása mel súl bűnügyek soks felder hatás volt világháb al szaraje harct tudósításo i m hadseregszállít bűnüg leleplezés indít cikksorozat Sok igazgat v Ott í Hírlapí Körén Kés New-Y válla igazgat le Kávésipartestü pe társelnök választot

14991

CÍM Ta

SZEMÉLY Ta Vi

SZÓC Ta Vil hírlap s Budape 1 E fiat 1 ak Magyar F Új Ma Hí ké megalakulás 192 b munkat i ren riportja a elhanya újságírá mérté felvirágozta külf l állan átve újs nyomozás me sú bűnügye sok felde hatá vol világhá a szaraj harc tudósítás hadseregszállí bűnü leleplezé indí cikksoroza So igazga Ot Hírlap Köré Ké New- váll igazga l Kávésipartest p társelnö választo

1499

CÍ T

SZEMÉL T V

SZÓ T Vi hírla Budap fia a Magya Ú M H k megalakulá 19 munka re riportj elhany újságír mért felvirágozt kül álla átv új nyomozá m s bűnügy so feld hat vo világh szara har tudósítá hadseregszáll bűn leleplez ind cikksoroz S igazg O Hírla Kör K New vál igazg Kávésipartes társeln választ