14994.htm

CÍMSZÓ: Tárnoki jog

SZÓCIKK: és ha a város kiváltságai máskép nem intézkedtek, fellebbezés folytán az ügy innen is a tárnok elé került. A peres ügyekben azonban csak akkor lehetett fellebbezniük, ha a perelt összeg háromszáz forintnál nagyobb volt. A városok azonban keveset törődtek a törvénnyel és a zsidókon elkövetett igazságtalanságokat sem a tárnoknak, sem pedig a királynak nem volt módjában megszüntetni.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 4994. címszó a lexikon => 884. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14994.htm

CÍMSZÓ: Tárnoki jog

SZÓCIKK: és ha a város kiváltságai máskép nem intézkedtek, fellebbezés folytán az ügy innen is a tárnok elé került. A peres ügyekben azonban csak akkor lehetett fellebbezniük, ha a perelt összeg háromszáz forintnál nagyobb volt. A városok azonban keveset törődtek a törvénnyel és a zsidókon elkövetett igazságtalanságokat sem a tárnoknak, sem pedig a királynak nem volt módjában megszüntetni.

14994.ht

CÍMSZÓ Tárnok jo

SZÓCIKK é h váro kiváltsága máské ne intézkedtek fellebbezé folytá a üg inne i tárno el került pere ügyekbe azonba csa akko lehetet fellebbezniük h perel össze háromszá forintná nagyob volt városo azonba kevese törődte törvénnye é zsidóko elkövetet igazságtalanságoka se tárnoknak se pedi királyna ne vol módjába megszüntetni

14994.h

CÍMSZ Tárno j

SZÓCIK vár kiváltság másk n intézkedte fellebbez folyt ü inn tárn e kerül per ügyekb azonb cs akk lehete fellebbezniü pere össz háromsz forintn nagyo vol város azonb keves törődt törvénny zsidók elkövete igazságtalanságok s tárnokna s ped királyn n vo módjáb megszüntetn

14994.

CÍMS Tárn

SZÓCI vá kiváltsá más intézkedt fellebbe foly in tár kerü pe ügyek azon c ak lehet fellebbezni per öss hároms forint nagy vo váro azon keve törőd törvénn zsidó elkövet igazságtalanságo tárnokn pe király v módjá megszüntet

14994

CÍM Tár

SZÓC v kiválts má intézked fellebb fol i tá ker p ügye azo a lehe fellebbezn pe ös három forin nag v vár azo kev törő törvén zsid elköve igazságtalanság tárnok p királ módj megszünte

1499

CÍ Tá

SZÓ kivált m intézke felleb fo t ke ügy az leh fellebbez p ö háro fori na vá az ke tör törvé zsi elköv igazságtalansá tárno kirá mód megszünt