14995.htm

CÍMSZÓ: Tatay

SZEMÉLYNÉV: Tatay Adolf

SZÓCIKK: Tatay Adolf, orvos, szül. Tatán 1840., megh. Budapesten. Az egyetemet Pesten végezte s miután orvos lett, Óbudán telepedett le. Itt tagja volt a megyei bizottságnak, majd a fővárosi képviselőtestületnek is. Nagy része volt a főváros egészségügyi szervezetének kiépítésében. Sokat tett az óbudai iskolák megmagyarosításáért is és az ő érdeme az ottani polgári iskola felállítása. A munkások számára népkaszinót alapított, melynek örökös díszelnöke volt. Érdemeiért kir. tanácsossá nevezték ki.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 4995. címszó a lexikon => 883. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14995.htm

CÍMSZÓ: Tatay

SZEMÉLYNÉV: Tatay Adolf

SZÓCIKK: Tatay Adolf, orvos, szül. Tatán 1840., megh. Budapesten. Az egyetemet Pesten végezte s miután orvos lett, Óbudán telepedett le. Itt tagja volt a megyei bizottságnak, majd a fővárosi képviselőtestületnek is. Nagy része volt a főváros egészségügyi szervezetének kiépítésében. Sokat tett az óbudai iskolák megmagyarosításáért is és az ő érdeme az ottani polgári iskola felállítása. A munkások számára népkaszinót alapított, melynek örökös díszelnöke volt. Érdemeiért kir. tanácsossá nevezték ki.

14995.ht

CÍMSZÓ Tata

SZEMÉLYNÉV Tata Adol

SZÓCIKK Tata Adolf orvos szül Tatá 1840. megh Budapesten A egyeteme Peste végezt miutá orvo lett Óbudá telepedet le It tagj vol megye bizottságnak maj főváros képviselőtestületne is Nag rész vol főváro egészségügy szervezeténe kiépítésében Soka tet a óbuda iskolá megmagyarosításáér i é a érdem a ottan polgár iskol felállítása munkáso számár népkaszinó alapított melyne örökö díszelnök volt Érdemeiér kir tanácsoss nevezté ki

14995.h

CÍMSZ Tat

SZEMÉLYNÉ Tat Ado

SZÓCIK Tat Adol orvo szü Tat 1840 meg Budapeste egyetem Pest végez miut orv let Óbud telepede l I tag vo megy bizottságna ma főváro képviselőtestületn i Na rés vo fővár egészségüg szervezetén kiépítésébe Sok te óbud iskol megmagyarosításáé érde otta polgá isko felállítás munkás számá népkaszin alapítot melyn örök díszelnö vol Érdemeié ki tanácsos nevezt k

14995.

CÍMS Ta

SZEMÉLYN Ta Ad

SZÓCI Ta Ado orv sz Ta 184 me Budapest egyete Pes vége miu or le Óbu teleped ta v meg bizottságn m fővár képviselőtestület N ré v fővá egészségü szervezeté kiépítéséb So t óbu isko megmagyarosításá érd ott polg isk felállítá munká szám népkaszi alapíto mely örö díszeln vo Érdemei k tanácso nevez

14995

CÍM T

SZEMÉLY T A

SZÓC T Ad or s T 18 m Budapes egyet Pe vég mi o l Ób telepe t me bizottság fővá képviselőtestüle r főv egészség szervezet kiépítésé S ób isk megmagyarosítás ér ot pol is felállít munk szá népkasz alapít mel ör díszel v Érdeme tanács neve

1499SZEMÉL

SZÓ A o 1 Budape egye P vé m Ó telep m bizottsá főv képviselőtestül fő egészsé szerveze kiépítés ó is megmagyarosítá é o po i felállí mun sz népkas alapí me ö dísze Érdem tanác nev