14998.htm

CÍMSZÓ: Tass

SZÓCIKK: Tass, nagyk. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. 3310 lak. A tassi (status quo) hitközség alapításának időpontja ismeretlen, miután a hitközség egyetlen, múltjára vonatkozó okiratot sem őriz. A kis hitközségnek van Chevra Kadisája és egy imaháza. Költségvetése évi 750 pengő. A hitközség anyakönyvi területéhez Dab, Dömsöd és Szalkszentmárton községek tartoznak. Lélekszáma 35, a családok száma 10, adót 13-an fizetnek. Foglalkozás szerint: 2 gazdálkodó, 1 szabad pályán levő, 9 kereskedő. A világháborúban 8 tagja vett részt és 1 esett el. Iskolája vagy Talmud Tórája nincs a hitközségnek. A hitközség vezetősége: Justh Dénes állatorvos, elnök és Eisler Szilárd jegyző, ki egyúttal a pénztárosi teendőket is végzi.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4998. címszó a lexikon => 884. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14998.htm

CÍMSZÓ: Tass

SZÓCIKK: Tass, nagyk. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. 3310 lak. A tassi status quo hitközség alapításának időpontja ismeretlen, miután a hitközség egyetlen, múltjára vonatkozó okiratot sem őriz. A kis hitközségnek van Chevra Kadisája és egy imaháza. Költségvetése évi 750 pengő. A hitközség anyakönyvi területéhez Dab, Dömsöd és Szalkszentmárton községek tartoznak. Lélekszáma 35, a családok száma 10, adót 13-an fizetnek. Foglalkozás szerint: 2 gazdálkodó, 1 szabad pályán levő, 9 kereskedő. A világháborúban 8 tagja vett részt és 1 esett el. Iskolája vagy Talmud Tórája nincs a hitközségnek. A hitközség vezetősége: Justh Dénes állatorvos, elnök és Eisler Szilárd jegyző, ki egyúttal a pénztárosi teendőket is végzi.

14998.ht

CÍMSZÓ Tas

SZÓCIKK Tass nagyk Pest-Pilis-Solt-Kisku vm 331 lak tass statu qu hitközsé alapításána időpontj ismeretlen miutá hitközsé egyetlen múltjár vonatkoz okirato se őriz ki hitközségne va Chevr Kadisáj é eg imaháza Költségvetés év 75 pengő hitközsé anyakönyv területéhe Dab Dömsö é Szalkszentmárto községe tartoznak Lélekszám 35 családo szám 10 adó 13-a fizetnek Foglalkozá szerint gazdálkodó szaba pályá levő kereskedő világháborúba tagj vet rész é eset el Iskoláj vag Talmu Tóráj ninc hitközségnek hitközsé vezetősége Just Déne állatorvos elnö é Eisle Szilár jegyző k egyútta pénztáros teendőke i végzi

14998.h

CÍMSZ Ta

SZÓCIK Tas nagy Pest-Pilis-Solt-Kisk v 33 la tas stat q hitközs alapításán időpont ismeretle miut hitközs egyetle múltjá vonatko okirat s őri k hitközségn v Chev Kadisá e imaház Költségveté é 7 peng hitközs anyaköny területéh Da Döms Szalkszentmárt község tartozna Lélekszá 3 család szá 1 ad 13- fizetne Foglalkoz szerin gazdálkod szab pály lev keresked világháborúb tag ve rés ese e Iskolá va Talm Tórá nin hitközségne hitközs vezetőség Jus Dén állatorvo eln Eisl Szilá jegyz egyútt pénztáro teendők végz

14998.

CÍMS T

SZÓCI Ta nag Pest-Pilis-Solt-Kis 3 l ta sta hitköz alapításá időpon ismeretl miu hitköz egyetl múltj vonatk okira őr hitközség Che Kadis imahá Költségvet pen hitköz anyakön területé D Döm Szalkszentmár közsé tartozn Léleksz csalá sz a 13 fizetn Foglalko szeri gazdálko sza pál le kereske világháború ta v ré es Iskol v Tal Tór ni hitközségn hitköz vezetősé Ju Dé állatorv el Eis Szil jegy egyút pénztár teendő vég

14998

CÍM

SZÓC T na Pest-Pilis-Solt-Ki t st hitkö alapítás időpo ismeret mi hitkö egyet múlt vonat okir ő hitközsé Ch Kadi imah Költségve pe hitkö anyakö terület Dö Szalkszentmá közs tartoz Léleks csal s 1 fizet Foglalk szer gazdálk sz pá l keresk világhábor t r e Isko Ta Tó n hitközség hitkö vezetős J D állator e Ei Szi jeg egyú pénztá teend vé

1499SZÓ n Pest-Pilis-Solt-K s hitk alapítá időp ismere m hitk egye múl vona oki hitközs C Kad ima Költségv p hitk anyak terüle D Szalkszentm köz tarto Lélek csa fize Foglal sze gazdál s p keres világhábo Isk T T hitközsé hitk vezető állato E Sz je egy pénzt teen v