15005.htm

CÍMSZÓ: Tauber

SZEMÉLYNÉV: Tauber Izráel

SZÓCIKK: T. Izrael, rabbi, szül. 1823., megh. 1904. Fischer Juda galántai rabbinál nevelkedett. Tizenhárom, éves korában Szófer Mose jesivájába került. Innen Beneth Jechezkel nyitrai, később Ullmann Salamon makói rabbihoz ment. 1853-ban vágújhelyi dajan lett. Itt írta két homiletikus művét: Ezrach Raanan és Mékór Jiszróél címen.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5005. címszó a lexikon => 885. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15005.htm

CÍMSZÓ: Tauber

SZEMÉLYNÉV: Tauber Izráel

SZÓCIKK: T. Izrael, rabbi, szül. 1823., megh. 1904. Fischer Juda galántai rabbinál nevelkedett. Tizenhárom, éves korában Szófer Mose jesivájába került. Innen Beneth Jechezkel nyitrai, később Ullmann Salamon makói rabbihoz ment. 1853-ban vágújhelyi dajan lett. Itt írta két homiletikus művét: Ezrach Raanan és Mékór Jiszróél címen.

15005.ht

CÍMSZÓ Taube

SZEMÉLYNÉV Taube Izráe

SZÓCIKK T Izrael rabbi szül 1823. megh 1904 Fische Jud galánta rabbiná nevelkedett Tizenhárom éve korába Szófe Mos jesivájáb került Inne Benet Jechezke nyitrai későb Ullman Salamo makó rabbiho ment 1853-ba vágújhely daja lett It írt ké homiletiku művét Ezrac Raana é Mékó Jiszróé címen

15005.h

CÍMSZ Taub

SZEMÉLYNÉ Taub Izrá

SZÓCIK Izrae rabb szü 1823 meg 190 Fisch Ju galánt rabbin nevelkedet Tizenháro év koráb Szóf Mo jesivájá kerül Inn Bene Jechezk nyitra késő Ullma Salam mak rabbih men 1853-b vágújhel daj let I ír k homiletik művé Ezra Raan Mék Jiszró címe

15005.

CÍMS Tau

SZEMÉLYN Tau Izr

SZÓCI Izra rab sz 182 me 19 Fisc J galán rabbi nevelkede Tizenhár é korá Szó M jesiváj kerü In Ben Jechez nyitr kés Ullm Sala ma rabbi me 1853- vágújhe da le í homileti műv Ezr Raa Mé Jiszr cím

15005

CÍM Ta

SZEMÉLY Ta Iz

SZÓC Izr ra s 18 m 1 Fis galá rabb nevelked Tizenhá kor Sz jesivá ker I Be Jeche nyit ké Ull Sal m rabb m 1853 vágújh d l homilet mű Ez Ra M Jisz cí

1500

CÍ T

SZEMÉL T I

SZÓ Iz r 1 Fi gal rab nevelke Tizenh ko S jesiv ke B Jech nyi k Ul Sa rab 185 vágúj homile m E R Jis c