15006.htm

CÍMSZÓ: Tauber

SZEMÉLYNÉV: Tauber Juda

SZÓCIKK: 4. T. Juda Léb, galántai rabbi, szül. Radumban, megh. Galántán 1829. Eidlitz prágai rabbiülnöknek volt a tanítványa s előbb Stomfán, 1786-tól haláláig pedig Galántán működött A Chaszam Szófer többször említi döntvénytárában.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 5006. címszó a lexikon => 886. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15006.htm

CÍMSZÓ: Tauber

SZEMÉLYNÉV: Tauber Juda

SZÓCIKK: 4. T. Juda Léb, galántai rabbi, szül. Radumban, megh. Galántán 1829. Eidlitz prágai rabbiülnöknek volt a tanítványa s előbb Stomfán, 1786-tól haláláig pedig Galántán működött A Chaszam Szófer többször említi döntvénytárában.

15006.ht

CÍMSZÓ Taube

SZEMÉLYNÉV Taube Jud

SZÓCIKK 4 T Jud Léb galánta rabbi szül Radumban megh Galántá 1829 Eidlit prága rabbiülnökne vol tanítvány előb Stomfán 1786-tó halálái pedi Galántá működöt Chasza Szófe többszö említ döntvénytárában

15006.h

CÍMSZ Taub

SZEMÉLYNÉ Taub Ju

SZÓCIK Ju Lé galánt rabb szü Radumba meg Galánt 182 Eidli prág rabbiülnökn vo tanítván elő Stomfá 1786-t halálá ped Galánt működö Chasz Szóf többsz emlí döntvénytárába

15006.

CÍMS Tau

SZEMÉLYN Tau J

SZÓCI J L galán rab sz Radumb me Galán 18 Eidl prá rabbiülnök v tanítvá el Stomf 1786- halál pe Galán működ Chas Szó többs eml döntvénytáráb

15006

CÍM Ta

SZEMÉLY Ta

SZÓC galá ra s Radum m Galá 1 Eid pr rabbiülnö tanítv e Stom 1786 halá p Galá műkö Cha Sz több em döntvénytárá

1500

CÍ T

SZEMÉL T

SZÓ gal r Radu Gal Ei p rabbiüln tanít Sto 178 hal Gal műk Ch S töb e döntvénytár