15007.htm

CÍMSZÓ: Tauszig

SZEMÉLYNÉV: Tauszig Béla

SZÓCIKK: Tauszig, 1. Béla, építész, szül. 1881. Budapesten. Építészeti tanulmányait a budapesti műegyetemen végezte, hol építészi oklevelet nyert. Róth Zsigmond építésszel (l. o.) társulva, számos középületet és nyaralót építettek együtt, legutóbb a vasmunkások székházát Budapesten.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5007. címszó a lexikon => 886. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15007.htm

CÍMSZÓ: Tauszig

SZEMÉLYNÉV: Tauszig Béla

SZÓCIKK: Tauszig, 1. Béla, építész, szül. 1881. Budapesten. Építészeti tanulmányait a budapesti műegyetemen végezte, hol építészi oklevelet nyert. Róth Zsigmond építésszel l. o. társulva, számos középületet és nyaralót építettek együtt, legutóbb a vasmunkások székházát Budapesten.

15007.ht

CÍMSZÓ Tauszi

SZEMÉLYNÉV Tauszi Bél

SZÓCIKK Tauszig 1 Béla építész szül 1881 Budapesten Építészet tanulmányai budapest műegyeteme végezte ho építész oklevele nyert Rót Zsigmon építéssze l o társulva számo középülete é nyaraló építette együtt legutób vasmunkáso székházá Budapesten

15007.h

CÍMSZ Tausz

SZEMÉLYNÉ Tausz Bé

SZÓCIK Tauszi Bél építés szü 188 Budapeste Építésze tanulmánya budapes műegyetem végezt h építés oklevel nyer Ró Zsigmo építéssz társulv szám középület nyaral épített együt legutó vasmunkás székház Budapeste

15007.

CÍMS Taus

SZEMÉLYN Taus B

SZÓCI Tausz Bé építé sz 18 Budapest Építész tanulmány budape műegyete végez építé okleve nye R Zsigm építéss társul szá középüle nyara építet együ legut vasmunká székhá Budapest

15007

CÍM Tau

SZEMÉLY Tau

SZÓC Taus B épít s 1 Budapes Építés tanulmán budap műegyet vége épít oklev ny Zsig építés társu sz középül nyar építe egy legu vasmunk székh Budapes

1500

CÍ Ta

SZEMÉL Ta

SZÓ Tau épí Budape Építé tanulmá buda műegye vég épí okle n Zsi építé társ s középü nya épít eg leg vasmun szék Budape