15008.htm

CÍMSZÓ: Tauszig

SZEMÉLYNÉV: Tauszig Hugó

SZÓCIKK: T. Hugó, műbarát és művészetpártoló, szül. Budapesten 1842., megh. u. o. 1916. A Főnciére Társaság főtitkára volt. Beutazta Olasz-, Görögországot, a Keletet, Hollandiát és mindenütt értékes művészi alkotásokat gyűjtött. Tanulmányai a Művészet 1905-10. évfolyamaiban jelentek meg.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5008. címszó a lexikon => 886. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15008.htm

CÍMSZÓ: Tauszig

SZEMÉLYNÉV: Tauszig Hugó

SZÓCIKK: T. Hugó, műbarát és művészetpártoló, szül. Budapesten 1842., megh. u. o. 1916. A Főnciére Társaság főtitkára volt. Beutazta Olasz-, Görögországot, a Keletet, Hollandiát és mindenütt értékes művészi alkotásokat gyűjtött. Tanulmányai a Művészet 1905-10. évfolyamaiban jelentek meg.

15008.ht

CÍMSZÓ Tauszi

SZEMÉLYNÉV Tauszi Hug

SZÓCIKK T Hugó műbará é művészetpártoló szül Budapeste 1842. megh u o 1916 Főnciér Társasá főtitkár volt Beutazt Olasz- Görögországot Keletet Hollandiá é mindenüt értéke művész alkotásoka gyűjtött Tanulmánya Művésze 1905-10 évfolyamaiba jelente meg

15008.h

CÍMSZ Tausz

SZEMÉLYNÉ Tausz Hu

SZÓCIK Hug műbar művészetpártol szü Budapest 1842 meg 191 Főncié Társas főtitká vol Beutaz Olasz Görögországo Kelete Hollandi mindenü érték művés alkotások gyűjtöt Tanulmány Művész 1905-1 évfolyamaib jelent me

15008.

CÍMS Taus

SZEMÉLYN Taus H

SZÓCI Hu műba művészetpárto sz Budapes 184 me 19 Főnci Társa főtitk vo Beuta Olas Görögország Kelet Holland minden érté művé alkotáso gyűjtö Tanulmán Művés 1905- évfolyamai jelen m

15008

CÍM Tau

SZEMÉLY Tau

SZÓC H műb művészetpárt s Budape 18 m 1 Főnc Társ főtit v Beut Ola Görögorszá Kele Hollan minde ért műv alkotás gyűjt Tanulmá Művé 1905 évfolyama jele

1500

CÍ Ta

SZEMÉL Ta

SZÓ mű művészetpár Budap 1 Főn Tár főti Beu Ol Görögorsz Kel Holla mind ér mű alkotá gyűj Tanulm Műv 190 évfolyam jel