15014.htm

CÍMSZÓ: Tecáve

SZÓCIKK: Tecáve, hetiszakasz, mely Mózes 2. könyve 27. fejezetének 20. versétől a 30. fejezet 10. verséig terjedő részt foglalja magában. Rövid tartalma: A papi ruhák elkészítése. A hetiszakaszhoz tartozó prófétai rész Ezekiel Könyve 48. fejezetének 10. versétől a fejezet végéig terjed. A tórai és prófétai rész között az az összefüggés, hogy mindkettő a szentély berendezéséről szól.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5014. címszó a lexikon => 886. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15014.htm

CÍMSZÓ: Tecáve

SZÓCIKK: Tecáve, hetiszakasz, mely Mózes 2. könyve 27. fejezetének 20. versétől a 30. fejezet 10. verséig terjedő részt foglalja magában. Rövid tartalma: A papi ruhák elkészítése. A hetiszakaszhoz tartozó prófétai rész Ezekiel Könyve 48. fejezetének 10. versétől a fejezet végéig terjed. A tórai és prófétai rész között az az összefüggés, hogy mindkettő a szentély berendezéséről szól.

15014.ht

CÍMSZÓ Tecáv

SZÓCIKK Tecáve hetiszakasz mel Móze 2 könyv 27 fejezeténe 20 versétő 30 fejeze 10 verséi terjed rész foglalj magában Rövi tartalma pap ruhá elkészítése hetiszakaszho tartoz próféta rés Ezekie Könyv 48 fejezeténe 10 versétő fejeze végéi terjed tóra é próféta rés közöt a a összefüggés hog mindkett szentél berendezésérő szól

15014.h

CÍMSZ Tecá

SZÓCIK Tecáv hetiszakas me Móz köny 2 fejezetén 2 versét 3 fejez 1 versé terje rés foglal magába Röv tartalm pa ruh elkészítés hetiszakaszh tarto prófét ré Ezeki Köny 4 fejezetén 1 versét fejez végé terje tór prófét ré közö összefüggé ho mindket szenté berendezésér szó

15014.

CÍMS Tec

SZÓCI Tecá hetiszaka m Mó kön fejezeté versé feje vers terj ré fogla magáb Rö tartal p ru elkészíté hetiszakasz tart prófé r Ezek Kön fejezeté versé feje vég terj tó prófé r köz összefügg h mindke szent berendezésé sz

15014

CÍM Te

SZÓC Tec hetiszak M kö fejezet vers fej ver ter r fogl magá R tarta r elkészít hetiszakas tar próf Eze Kö fejezet vers fej vé ter t próf kö összefüg mindk szen berendezés s

1501

CÍ T

SZÓ Te hetisza k fejeze ver fe ve te fog mag tart elkészí hetiszaka ta pró Ez K fejeze ver fe v te pró k összefü mind sze berendezé