15016.htm

CÍMSZÓ: Teitelbaum

SZEMÉLYNÉV: Teitelbaum Chaim

SZÓCIKK: Teitelbaum, 1. Chaim Cevi, rabbi, szül. Máramarosszigeten 1879 dec. 28.. megh. Kisvárdán 1926 jan. 21. Atyjánál, T. Lipót máramarosszigeti rabbinál tanult. 1904-ben pedig atyja halála után a máramarosszigeti hitközség élére került. Nagy jesivát vezetett és tömegesen zarándokoltak hozzá a hívek. A közép-európai chasszidizmus egyik legjelentékenyebb vezéregyénisége volt. Megjelent Acé Chajim c. homiletikus magyarázatokat tartalmazó műve és még számos halachikus, aggadikus és kabbalisztikus munkája van kéziratban.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5016. címszó a lexikon => 886. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15016.htm

CÍMSZÓ: Teitelbaum

SZEMÉLYNÉV: Teitelbaum Chaim

SZÓCIKK: Teitelbaum, 1. Chaim Cevi, rabbi, szül. Máramarosszigeten 1879 dec. 28.. megh. Kisvárdán 1926 jan. 21. Atyjánál, T. Lipót máramarosszigeti rabbinál tanult. 1904-ben pedig atyja halála után a máramarosszigeti hitközség élére került. Nagy jesivát vezetett és tömegesen zarándokoltak hozzá a hívek. A közép-európai chasszidizmus egyik legjelentékenyebb vezéregyénisége volt. Megjelent Acé Chajim c. homiletikus magyarázatokat tartalmazó műve és még számos halachikus, aggadikus és kabbalisztikus munkája van kéziratban.

15016.ht

CÍMSZÓ Teitelbau

SZEMÉLYNÉV Teitelbau Chai

SZÓCIKK Teitelbaum 1 Chai Cevi rabbi szül Máramarosszigete 187 dec 28. megh Kisvárdá 192 jan 21 Atyjánál T Lipó máramarossziget rabbiná tanult 1904-be pedi atyj halál utá máramarossziget hitközsé élér került Nag jesivá vezetet é tömegese zarándokolta hozz hívek közép-európa chasszidizmu egyi legjelentékenyeb vezéregyéniség volt Megjelen Ac Chaji c homiletiku magyarázatoka tartalmaz műv é mé számo halachikus aggadiku é kabbalisztiku munkáj va kéziratban

15016.h

CÍMSZ Teitelba

SZEMÉLYNÉ Teitelba Cha

SZÓCIK Teitelbau Cha Cev rabb szü Máramarossziget 18 de 28 meg Kisvárd 19 ja 2 Atyjáná Lip máramarosszige rabbin tanul 1904-b ped aty halá ut máramarosszige hitközs élé kerül Na jesiv vezete tömeges zarándokolt hoz híve közép-európ chasszidizm egy legjelentékenye vezéregyénisé vol Megjele A Chaj homiletik magyarázatok tartalma mű m szám halachiku aggadik kabbalisztik munká v kéziratba

15016.

CÍMS Teitelb

SZEMÉLYN Teitelb Ch

SZÓCI Teitelba Ch Ce rab sz Máramarosszige 1 d 2 me Kisvár 1 j Atyján Li máramarosszig rabbi tanu 1904- pe at hal u máramarosszig hitköz él kerü N jesi vezet tömege zarándokol ho hív közép-euró chasszidiz eg legjelentékeny vezéregyénis vo Megjel Cha homileti magyarázato tartalm m szá halachik aggadi kabbaliszti munk kéziratb

15016

CÍM Teitel

SZEMÉLY Teitel C

SZÓC Teitelb C C ra s Máramarosszig m Kisvá Atyjá L máramarosszi rabb tan 1904 p a ha máramarosszi hitkö é ker jes veze tömeg zarándoko h hí közép-eur chasszidi e legjelentéken vezéregyéni v Megje Ch homilet magyarázat tartal sz halachi aggad kabbaliszt mun kézirat

1501

CÍ Teite

SZEMÉL Teite

SZÓ Teitel r Máramarosszi Kisv Atyj máramarossz rab ta 190 h máramarossz hitk ke je vez töme zarándok h közép-eu chasszid legjelentéke vezéregyén Megj C homile magyaráza tarta s halach agga kabbalisz mu kézira