15026.htm

CÍMSZÓ: Telcsné, Strieker

SZEMÉLYNÉV: Telcsné Stricker Gina

SZÓCIKK: "Telcsné, Stricker Gina, szobrász, szül. Budapesten 1882. Főleg arcképszobrokat és arckép plaketteket csinált naturalisztikus fölfogásban. A Műcsarnok 1910-11-íki kiállításán szerepelt először (plakettek; Öregasszony, márványmellszobor); 1923. kisebb gyűjteményes kiállítása volt a Nemzeti Szalonban (Atyja mellszobra ; plakettek). Arcképszobrai: Kernstock Károly; Gerő Ödön."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5026. címszó a lexikon => 888. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15026.htm

CÍMSZÓ: Telcsné, Strieker

SZEMÉLYNÉV: Telcsné Stricker Gina

SZÓCIKK: Telcsné, Stricker Gina, szobrász, szül. Budapesten 1882. Főleg arcképszobrokat és arckép plaketteket csinált naturalisztikus fölfogásban. A Műcsarnok 1910-11-íki kiállításán szerepelt először plakettek; Öregasszony, márványmellszobor ; 1923. kisebb gyűjteményes kiállítása volt a Nemzeti Szalonban Atyja mellszobra ; plakettek . Arcképszobrai: Kernstock Károly; Gerő Ödön.

15026.ht

CÍMSZÓ Telcsné Strieke

SZEMÉLYNÉV Telcsn Stricke Gin

SZÓCIKK Telcsné Stricke Gina szobrász szül Budapeste 1882 Főle arcképszobroka é arcké plaketteke csinál naturalisztiku fölfogásban Műcsarno 1910-11-ík kiállításá szerepel előszö plakettek Öregasszony márványmellszobo 1923 kiseb gyűjteménye kiállítás vol Nemzet Szalonba Atyj mellszobr plakette Arcképszobrai Kernstoc Károly Ger Ödön

15026.h

CÍMSZ Telcsn Striek

SZEMÉLYNÉ Telcs Strick Gi

SZÓCIK Telcsn Strick Gin szobrás szü Budapest 188 Fől arcképszobrok arck plakettek csiná naturalisztik fölfogásba Műcsarn 1910-11-í kiállítás szerepe elősz plakette Öregasszon márványmellszob 192 kise gyűjtemény kiállítá vo Nemze Szalonb Aty mellszob plakett Arcképszobra Kernsto Károl Ge Ödö

15026.

CÍMS Telcs Strie

SZEMÉLYN Telc Stric G

SZÓCI Telcs Stric Gi szobrá sz Budapes 18 Fő arcképszobro arc plakette csin naturaliszti fölfogásb Műcsar 1910-11- kiállítá szerep elős plakett Öregasszo márványmellszo 19 kis gyűjtemén kiállít v Nemz Szalon At mellszo plaket Arcképszobr Kernst Káro G Öd

15026

CÍM Telc Stri

SZEMÉLY Tel Stri

SZÓC Telc Stri G szobr s Budape 1 F arcképszobr ar plakett csi naturaliszt fölfogás Műcsa 1910-11 kiállít szere elő plaket Öregassz márványmellsz 1 ki gyűjtemé kiállí Nem Szalo A mellsz plake Arcképszob Kerns Kár Ö

1502

CÍ Tel Str

SZEMÉL Te Str

SZÓ Tel Str szob Budap arcképszob a plaket cs naturalisz fölfogá Műcs 1910-1 kiállí szer el plake Öregass márványmells k gyűjtem kiáll Ne Szal mells plak Arcképszo Kern Ká