15029.htm

CÍMSZÓ: Teller

SZEMÉLYNÉV: Teller Miksa

SZÓCIKK: "Teller Miksa, ügyvéd, jogi író, szül. Érsekújvárott 1871 márc. 28-án. A budapesti egyetemen tanult, majd ügyvédi irodát nyitott. 1913 óta Vámbéry Rusztem társaságában szerkeszti a Jogtudományi Közlönyt. Művei: A második tervezet néhány örökségi reformjának bírálata (1913); Az ügyvédi kar helyzete a múlt század közepén (1916); Ügyvédség (1918)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5029. címszó a lexikon => 889. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15029.htm

CÍMSZÓ: Teller

SZEMÉLYNÉV: Teller Miksa

SZÓCIKK: Teller Miksa, ügyvéd, jogi író, szül. Érsekújvárott 1871 márc. 28-án. A budapesti egyetemen tanult, majd ügyvédi irodát nyitott. 1913 óta Vámbéry Rusztem társaságában szerkeszti a Jogtudományi Közlönyt. Művei: A második tervezet néhány örökségi reformjának bírálata 1913 ; Az ügyvédi kar helyzete a múlt század közepén 1916 ; Ügyvédség 1918 .

15029.ht

CÍMSZÓ Telle

SZEMÉLYNÉV Telle Miks

SZÓCIKK Telle Miksa ügyvéd jog író szül Érsekújvárot 187 márc 28-án budapest egyeteme tanult maj ügyvéd irodá nyitott 191 ót Vámbér Ruszte társaságába szerkeszt Jogtudomány Közlönyt Művei másodi terveze néhán örökség reformjána bírálat 191 A ügyvéd ka helyzet múl száza közepé 191 Ügyvédsé 191

15029.h

CÍMSZ Tell

SZEMÉLYNÉ Tell Mik

SZÓCIK Tell Miks ügyvé jo ír szü Érsekújváro 18 már 28-á budapes egyetem tanul ma ügyvé irod nyitot 19 ó Vámbé Ruszt társaságáb szerkesz Jogtudomán Közlöny Műve másod tervez néhá öröksé reformján bírála 19 ügyvé k helyze mú száz közep 19 Ügyvéds 19

15029.

CÍMS Tel

SZEMÉLYN Tel Mi

SZÓCI Tel Mik ügyv j í sz Érsekújvár 1 má 28- budape egyete tanu m ügyv iro nyito 1 Vámb Rusz társaságá szerkes Jogtudomá Közlön Műv máso terve néh öröks reformjá bírál 1 ügyv helyz m szá köze 1 Ügyvéd 1

15029

CÍM Te

SZEMÉLY Te M

SZÓC Te Mi ügy s Érsekújvá m 28 budap egyet tan ügy ir nyit Vám Rus társaság szerke Jogtudom Közlö Mű más terv né örök reformj bírá ügy hely sz köz Ügyvé

1502

CÍ T

SZEMÉL T

SZÓ T M üg Érsekújv 2 buda egye ta üg i nyi Vá Ru társasá szerk Jogtudo Közl M má ter n örö reform bír üg hel s kö Ügyv