15030.htm

CÍMSZÓ: Teloszó depuronuszó

SZÓCIKK: Teloszó depuronuszó (h). Három fenyítő szombat, Tiso beov előtt, a «három hétben», amikor haftorául fenyítő beszédek szolgálnak, Jeremiás és Ézsajás könyvéből. A harmadik ilyen szombat Sabbosz chazón (l. o.).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5030. címszó a lexikon => 889. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15030.htm

CÍMSZÓ: Teloszó depuronuszó

SZÓCIKK: Teloszó depuronuszó h . Három fenyítő szombat, Tiso beov előtt, a három hétben , amikor haftorául fenyítő beszédek szolgálnak, Jeremiás és Ézsajás könyvéből. A harmadik ilyen szombat Sabbosz chazón l. o. .

15030.ht

CÍMSZÓ Telosz depuronusz

SZÓCIKK Telosz depuronusz Háro fenyít szombat Tis beo előtt háro hétbe amiko haftoráu fenyít beszéde szolgálnak Jeremiá é Ézsajá könyvéből harmadi ilye szomba Sabbos chazó l o

15030.h

CÍMSZ Telos depuronus

SZÓCIK Telos depuronus Hár fenyí szomba Ti be előt hár hétb amik haftorá fenyí beszéd szolgálna Jeremi Ézsaj könyvébő harmad ily szomb Sabbo chaz

15030.

CÍMS Telo depuronu

SZÓCI Telo depuronu Há feny szomb T b elő há hét ami haftor feny beszé szolgáln Jerem Ézsa könyvéb harma il szom Sabb cha

15030

CÍM Tel depuron

SZÓC Tel depuron H fen szom el h hé am hafto fen besz szolgál Jere Ézs könyvé harm i szo Sab ch

1503

CÍ Te depuro

SZÓ Te depuro fe szo e h a haft fe bes szolgá Jer Éz könyv har sz Sa c