15038.htm

CÍMSZÓ: Templomi előljárók

SZÓCIKK: Templomi elöljárók. Magyarországon a legrégibb idők óta feltalálhatók minden hitközségben a zsinagógák élén. Egykorú zsidó történelmi feljegyzés Tempelherren-nek nevezi ezeket.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5038. címszó a lexikon => 891. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15038.htm

CÍMSZÓ: Templomi előljárók

SZÓCIKK: Templomi elöljárók. Magyarországon a legrégibb idők óta feltalálhatók minden hitközségben a zsinagógák élén. Egykorú zsidó történelmi feljegyzés Tempelherren-nek nevezi ezeket.

15038.ht

CÍMSZÓ Templom előljáró

SZÓCIKK Templom elöljárók Magyarországo legrégib idő ót feltalálható minde hitközségbe zsinagógá élén Egykor zsid történelm feljegyzé Tempelherren-ne nevez ezeket

15038.h

CÍMSZ Templo előljár

SZÓCIK Templo elöljáró Magyarország legrégi id ó feltalálhat mind hitközségb zsinagóg élé Egyko zsi történel feljegyz Tempelherren-n neve ezeke

15038.

CÍMS Templ előljá

SZÓCI Templ elöljár Magyarorszá legrég i feltalálha min hitközség zsinagó él Egyk zs történe feljegy Tempelherren- nev ezek

15038

CÍM Temp előlj

SZÓC Temp elöljá Magyarorsz legré feltalálh mi hitközsé zsinag é Egy z történ feljeg Tempelherren ne eze

1503

CÍ Tem elől

SZÓ Tem elölj Magyarors legr feltalál m hitközs zsina Eg törté felje Tempelherre n ez