15048.htm

CÍMSZÓ: Térey

SZEMÉLYNÉV: Térey Ábrahám

SZÓCIKK: 1. T. Ábrahám, T. Menachem Mendel fia. Ez a «Mánhig u-párnesz há-mediná» (országos zsidó vezér) címét viselte. 40 éven át bírta a császári posztógyár monopóliumát és ennek révén állandó összeköttetése volt az udvarral és az arisztokráciával. Nagy befolyását a magyarországi zsidóság javára használta fel. Az orkutai vérvád idején Mária Teréziánál járt közben az ártatlanul megkínzott zsidó vádlottak érdekében. Meghalt Pozsonyban 1768.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5048. címszó a lexikon => 892. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15048.htm

CÍMSZÓ: Térey

SZEMÉLYNÉV: Térey Ábrahám

SZÓCIKK: 1. T. Ábrahám, T. Menachem Mendel fia. Ez a Mánhig u-párnesz há-mediná országos zsidó vezér címét viselte. 40 éven át bírta a császári posztógyár monopóliumát és ennek révén állandó összeköttetése volt az udvarral és az arisztokráciával. Nagy befolyását a magyarországi zsidóság javára használta fel. Az orkutai vérvád idején Mária Teréziánál járt közben az ártatlanul megkínzott zsidó vádlottak érdekében. Meghalt Pozsonyban 1768.

15048.ht

CÍMSZÓ Tére

SZEMÉLYNÉV Tére Ábrahá

SZÓCIKK 1 T Ábrahám T Menache Mende fia E Mánhi u-párnes há-medin országo zsid vezé címé viselte 4 éve á bírt császár posztógyá monopóliumá é enne révé álland összeköttetés vol a udvarra é a arisztokráciával Nag befolyásá magyarország zsidósá javár használt fel A orkuta vérvá idejé Mári Teréziáná jár közbe a ártatlanu megkínzot zsid vádlotta érdekében Meghal Pozsonyba 1768

15048.h

CÍMSZ Tér

SZEMÉLYNÉ Tér Ábrah

SZÓCIK Ábrahá Menach Mend fi Mánh u-párne há-medi ország zsi vez cím viselt év bír császá posztógy monopólium enn rév állan összekötteté vo udvarr arisztokráciáva Na befolyás magyarorszá zsidós javá használ fe orkut vérv idej Már Terézián já közb ártatlan megkínzo zsi vádlott érdekébe Megha Pozsonyb 176

15048.

CÍMS Té

SZEMÉLYN Té Ábra

SZÓCI Ábrah Menac Men f Mán u-párn há-med orszá zs ve cí visel é bí csász posztóg monopóliu en ré álla összeköttet v udvar arisztokráciáv N befolyá magyarorsz zsidó jav haszná f orku vér ide Má Teréziá j köz ártatla megkínz zs vádlot érdekéb Megh Pozsony 17

15048

CÍM T

SZEMÉLY T Ábr

SZÓC Ábra Mena Me Má u-pár há-me orsz z v c vise b csás posztó monopóli e r áll összekötte udva arisztokráciá befoly magyarors zsid ja haszn ork vé id M Terézi kö ártatl megkín z vádlo érdeké Meg Pozson 1

1504SZEMÉL Áb

SZÓ Ábr Men M M u-pá há-m ors vis csá poszt monopól ál összekött udv arisztokráci befol magyaror zsi j hasz or v i Teréz k ártat megkí vádl érdek Me Pozso