15049.htm

CÍMSZÓ: Terumó

SZÓCIKK: Terumó, hetiszakasz, mely Mózes 2. könyve 25. fejezetének elejétől a 27. fejezet 19. verséig terjedő részt foglalja magában. Rövid tartalma: A frigysátor, A hetiszakaszhoz tartozó prófétai rész a Királyok első könyve 5. fejezetének 26. versétől a 6. fejezet 13. verséig terjed. A tórái és prófétai rész között az az összefüggés, hogy mindkettőben a szentélynek (frigysátornak) építéséről, alkatrészeiről van szó.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5049. címszó a lexikon => 892. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15049.htm

CÍMSZÓ: Terumó

SZÓCIKK: Terumó, hetiszakasz, mely Mózes 2. könyve 25. fejezetének elejétől a 27. fejezet 19. verséig terjedő részt foglalja magában. Rövid tartalma: A frigysátor, A hetiszakaszhoz tartozó prófétai rész a Királyok első könyve 5. fejezetének 26. versétől a 6. fejezet 13. verséig terjed. A tórái és prófétai rész között az az összefüggés, hogy mindkettőben a szentélynek frigysátornak építéséről, alkatrészeiről van szó.

15049.ht

CÍMSZÓ Terum

SZÓCIKK Terumó hetiszakasz mel Móze 2 könyv 25 fejezeténe elejétő 27 fejeze 19 verséi terjed rész foglalj magában Rövi tartalma frigysátor hetiszakaszho tartoz próféta rés Királyo els könyv 5 fejezeténe 26 versétő 6 fejeze 13 verséi terjed tórá é próféta rés közöt a a összefüggés hog mindkettőbe szentélyne frigysátorna építéséről alkatrészeirő va szó

15049.h

CÍMSZ Teru

SZÓCIK Terum hetiszakas me Móz köny 2 fejezetén elejét 2 fejez 1 versé terje rés foglal magába Röv tartalm frigysáto hetiszakaszh tarto prófét ré Király el köny fejezetén 2 versét fejez 1 versé terje tór prófét ré közö összefüggé ho mindkettőb szentélyn frigysátorn építésérő alkatrészeir v sz

15049.

CÍMS Ter

SZÓCI Teru hetiszaka m Mó kön fejezeté elejé feje vers terj ré fogla magáb Rö tartal frigysát hetiszakasz tart prófé r Királ e kön fejezeté versé feje vers terj tó prófé r köz összefügg h mindkettő szentély frigysátor építésér alkatrészei s

15049

CÍM Te

SZÓC Ter hetiszak M kö fejezet elej fej ver ter r fogl magá R tarta frigysá hetiszakas tar próf Kirá kö fejezet vers fej ver ter t próf kö összefüg mindkett szentél frigysáto építésé alkatrésze

1504

CÍ T

SZÓ Te hetisza k fejeze ele fe ve te fog mag tart frigys hetiszaka ta pró Kir k fejeze ver fe ve te pró k összefü mindket szenté frigysát építés alkatrész