15054.htm

CÍMSZÓ: Theben

SZEMÉLYNÉV: Theben Wolf

SZÓCIKK: T. Wolf, (1734-1806), hat rabbi mellett működött, többször járt a császárnál zsidó ügyekben. 1300 zsidó gyermeket vezetett be Ábrahám szövetségébe és hátrahagyott mohel-könyvei zsidó történelmi értékkel bírnak.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5054. címszó a lexikon => 893. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15054.htm

CÍMSZÓ: Theben

SZEMÉLYNÉV: Theben Wolf

SZÓCIKK: T. Wolf, 1734-1806 , hat rabbi mellett működött, többször járt a császárnál zsidó ügyekben. 1300 zsidó gyermeket vezetett be Ábrahám szövetségébe és hátrahagyott mohel-könyvei zsidó történelmi értékkel bírnak.

15054.ht

CÍMSZÓ Thebe

SZEMÉLYNÉV Thebe Wol

SZÓCIKK T Wolf 1734-180 ha rabb mellet működött többszö jár császárná zsid ügyekben 130 zsid gyermeke vezetet b Ábrahá szövetségéb é hátrahagyot mohel-könyve zsid történelm értékke bírnak

15054.h

CÍMSZ Theb

SZEMÉLYNÉ Theb Wo

SZÓCIK Wol 1734-18 h rab melle működöt többsz já császárn zsi ügyekbe 13 zsi gyermek vezete Ábrah szövetségé hátrahagyo mohel-könyv zsi történel értékk bírna

15054.

CÍMS The

SZEMÉLYN The W

SZÓCI Wo 1734-1 ra mell működö többs j császár zs ügyekb 1 zs gyerme vezet Ábra szövetség hátrahagy mohel-köny zs történe érték bírn

15054

CÍM Th

SZEMÉLY Th

SZÓC W 1734- r mel működ több császá z ügyek z gyerm veze Ábr szövetsé hátrahag mohel-kön z történ érté bír

1505

CÍ T

SZEMÉL T

SZÓ 1734 me műkö töb csász ügye gyer vez Áb szövets hátraha mohel-kö törté ért bí