15063.htm

CÍMSZÓ: Teológia

SZÓCIKK: "Irodalom. Jac. Z. Lauterbach (Jew. Encycl.); Samson Raphael Hirsch, Neunzehn Briefe v. Ben Uziel; Salomon Schechter, Studies in Judaism (Philadelphia 1896); M. Friedländer, The Jewish Religion (London 1891); Morris Joseph, Judaism as Creed and Life (u. o. 1903)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5063. címszó a lexikon => 895. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15063.htm

CÍMSZÓ: Teológia

SZÓCIKK: Irodalom. Jac. Z. Lauterbach Jew. Encycl. ; Samson Raphael Hirsch, Neunzehn Briefe v. Ben Uziel; Salomon Schechter, Studies in Judaism Philadelphia 1896 ; M. Friedländer, The Jewish Religion London 1891 ; Morris Joseph, Judaism as Creed and Life u. o. 1903 .

15063.ht

CÍMSZÓ Teológi

SZÓCIKK Irodalom Jac Z Lauterbac Jew Encycl Samso Raphae Hirsch Neunzeh Brief v Be Uziel Salomo Schechter Studie i Judais Philadelphi 189 M Friedländer Th Jewis Religio Londo 189 Morri Joseph Judais a Cree an Lif u o 190

15063.h

CÍMSZ Teológ

SZÓCIK Irodalo Ja Lauterba Je Encyc Sams Rapha Hirsc Neunze Brie B Uzie Salom Schechte Studi Judai Philadelph 18 Friedlände T Jewi Religi Lond 18 Morr Josep Judai Cre a Li 19

15063.

CÍMS Teoló

SZÓCI Irodal J Lauterb J Ency Sam Raph Hirs Neunz Bri Uzi Salo Schecht Stud Juda Philadelp 1 Friedländ Jew Relig Lon 1 Mor Jose Juda Cr L 1

15063

CÍM Teol

SZÓC Iroda Lauter Enc Sa Rap Hir Neun Br Uz Sal Schech Stu Jud Philadel Friedlän Je Reli Lo Mo Jos Jud C

1506

CÍ Teo

SZÓ Irod Laute En S Ra Hi Neu B U Sa Schec St Ju Philade Friedlä J Rel L M Jo Ju