15067.htm

CÍMSZÓ: Tibor

SZEMÉLYNÉV: Tibor Ernő

SZÓCIKK: "Tibor Ernő, festő, szül. Nagyváradon 1885. Budapesten a mintarajziskolában, azután Parisban tanult 1910-ben nagyobb gyűjteményes kiállításon mutatta be erőteljes naturalizmussal, szélesen festett figurális képeit, táj és enteriőr képeit (Chioggiai bárkák; Pont neuf Párisban; Kapálók). Svédország, Norvégia, Dánia, Németország nagyobb városaiban rendezett kiállításokat és részt vett a Műcsarnok kiállításain is. Körhinta c. képét az állam vette meg. A háború óta Nagyváradon él. F. B."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 5067. címszó a lexikon => 896. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15067.htm

CÍMSZÓ: Tibor

SZEMÉLYNÉV: Tibor Ernő

SZÓCIKK: Tibor Ernő, festő, szül. Nagyváradon 1885. Budapesten a mintarajziskolában, azután Parisban tanult 1910-ben nagyobb gyűjteményes kiállításon mutatta be erőteljes naturalizmussal, szélesen festett figurális képeit, táj és enteriőr képeit Chioggiai bárkák; Pont neuf Párisban; Kapálók . Svédország, Norvégia, Dánia, Németország nagyobb városaiban rendezett kiállításokat és részt vett a Műcsarnok kiállításain is. Körhinta c. képét az állam vette meg. A háború óta Nagyváradon él. F. B.

15067.ht

CÍMSZÓ Tibo

SZEMÉLYNÉV Tibo Ern

SZÓCIKK Tibo Ernő festő szül Nagyvárado 1885 Budapeste mintarajziskolában azutá Parisba tanul 1910-be nagyob gyűjteménye kiállításo mutatt b erőtelje naturalizmussal szélese festet figuráli képeit tá é enteriő képei Chioggia bárkák Pon neu Párisban Kapáló Svédország Norvégia Dánia Németorszá nagyob városaiba rendezet kiállításoka é rész vet Műcsarno kiállításai is Körhint c képé a álla vett meg hábor ót Nagyvárado él F B

15067.h

CÍMSZ Tib

SZEMÉLYNÉ Tib Er

SZÓCIK Tib Ern fest szü Nagyvárad 188 Budapest mintarajziskolába azut Parisb tanu 1910-b nagyo gyűjtemény kiállítás mutat erőtelj naturalizmussa széles feste figurál képei t enteri képe Chioggi bárká Po ne Párisba Kapál Svédorszá Norvégi Dáni Németorsz nagyo városaib rendeze kiállítások rés ve Műcsarn kiállítása i Körhin kép áll vet me hábo ó Nagyvárad é

15067.

CÍMS Ti

SZEMÉLYN Ti E

SZÓCI Ti Er fes sz Nagyvára 18 Budapes mintarajziskoláb azu Paris tan 1910- nagy gyűjtemén kiállítá muta erőtel naturalizmuss széle fest figurá képe enter kép Chiogg bárk P n Párisb Kapá Svédorsz Norvég Dán Németors nagy városai rendez kiállításo ré v Műcsar kiállítás Körhi ké ál ve m háb Nagyvára

15067

CÍM T

SZEMÉLY T

SZÓC T E fe s Nagyvár 1 Budape mintarajziskolá az Pari ta 1910 nag gyűjtemé kiállít mut erőte naturalizmus szél fes figur kép ente ké Chiog bár Páris Kap Svédors Norvé Dá Németor nag városa rende kiállítás r Műcsa kiállítá Körh k á v há Nagyvár

1506SZEMÉL

SZÓ f Nagyvá Budap mintarajziskol a Par t 191 na gyűjtem kiállí mu erőt naturalizmu szé fe figu ké ent k Chio bá Pári Ka Svédor Norv D Németo na város rend kiállítá Műcs kiállít Kör h Nagyvá