15068.htm

CÍMSZÓ: Tieder

SZEMÉLYNÉV: Tieder Zsigmond

SZÓCIKK: Tieder Zsigmond, szociálpolitikai író és újságíró, szül. Budapesten 1887. Részt vesz a munkásság kultúrmozgalmaiban és egyik alapítója s főtitkára volt a Munkások Irodalmi és Művészeti Szövetségének, a Munkások Gyermekbarát Egyesületének. A Magyarországi Eszperantista Munkások Egyesületének elnöke. Állandó munkatársa a Szocializmusnak, Cikkei a Népszavában, Korunkban (Kolozsvár), Munkáskultúrában, Gyermekbarátban, Munkásbiztosításban, Szakszervezeti Értesítőben és a Népszava-naptárban jelentek meg. Külön lenyomatban is megjelentek: Potemkin gyermekvédelem és Az eszperantó és a munkásmozgalom c. tanulmányai. Csák Máté földjén (Ady és a munkásság) c. könyve most van sajtó alatt. E lexikon munkatársa.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5068. címszó a lexikon => 896. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15068.htm

CÍMSZÓ: Tieder

SZEMÉLYNÉV: Tieder Zsigmond

SZÓCIKK: Tieder Zsigmond, szociálpolitikai író és újságíró, szül. Budapesten 1887. Részt vesz a munkásság kultúrmozgalmaiban és egyik alapítója s főtitkára volt a Munkások Irodalmi és Művészeti Szövetségének, a Munkások Gyermekbarát Egyesületének. A Magyarországi Eszperantista Munkások Egyesületének elnöke. Állandó munkatársa a Szocializmusnak, Cikkei a Népszavában, Korunkban Kolozsvár , Munkáskultúrában, Gyermekbarátban, Munkásbiztosításban, Szakszervezeti Értesítőben és a Népszava-naptárban jelentek meg. Külön lenyomatban is megjelentek: Potemkin gyermekvédelem és Az eszperantó és a munkásmozgalom c. tanulmányai. Csák Máté földjén Ady és a munkásság c. könyve most van sajtó alatt. E lexikon munkatársa.

15068.ht

CÍMSZÓ Tiede

SZEMÉLYNÉV Tiede Zsigmon

SZÓCIKK Tiede Zsigmond szociálpolitika ír é újságíró szül Budapeste 1887 Rész ves munkássá kultúrmozgalmaiba é egyi alapítój főtitkár vol Munkáso Irodalm é Művészet Szövetségének Munkáso Gyermekbará Egyesületének Magyarország Eszperantist Munkáso Egyesületéne elnöke Álland munkatárs Szocializmusnak Cikke Népszavában Korunkba Kolozsvá Munkáskultúrában Gyermekbarátban Munkásbiztosításban Szakszervezet Értesítőbe é Népszava-naptárba jelente meg Külö lenyomatba i megjelentek Potemki gyermekvédele é A eszperant é munkásmozgalo c tanulmányai Csá Mát földjé Ad é munkássá c könyv mos va sajt alatt lexiko munkatársa

15068.h

CÍMSZ Tied

SZEMÉLYNÉ Tied Zsigmo

SZÓCIK Tied Zsigmon szociálpolitik í újságír szü Budapest 188 Rés ve munkáss kultúrmozgalmaib egy alapító főtitká vo Munkás Irodal Művésze Szövetségéne Munkás Gyermekbar Egyesületéne Magyarorszá Eszperantis Munkás Egyesületén elnök Állan munkatár Szocializmusna Cikk Népszavába Korunkb Kolozsv Munkáskultúrába Gyermekbarátba Munkásbiztosításba Szakszerveze Értesítőb Népszava-naptárb jelent me Kül lenyomatb megjelente Potemk gyermekvédel eszperan munkásmozgal tanulmánya Cs Má földj A munkáss köny mo v saj alat lexik munkatárs

15068.

CÍMS Tie

SZEMÉLYN Tie Zsigm

SZÓCI Tie Zsigmo szociálpoliti újságí sz Budapes 18 Ré v munkás kultúrmozgalmai eg alapít főtitk v Munká Iroda Művész Szövetségén Munká Gyermekba Egyesületén Magyarorsz Eszperanti Munká Egyesületé elnö Álla munkatá Szocializmusn Cik Népszaváb Korunk Kolozs Munkáskultúráb Gyermekbarátb Munkásbiztosításb Szakszervez Értesítő Népszava-naptár jelen m Kü lenyomat megjelent Potem gyermekvéde eszpera munkásmozga tanulmány C M föld munkás kön m sa ala lexi munkatár

15068

CÍM Ti

SZEMÉLY Ti Zsig

SZÓC Ti Zsigm szociálpolit újság s Budape 1 R munká kultúrmozgalma e alapí főtit Munk Irod Művés Szövetségé Munk Gyermekb Egyesületé Magyarors Eszperant Munk Egyesület eln Áll munkat Szocializmus Ci Népszavá Korun Koloz Munkáskultúrá Gyermekbarát Munkásbiztosítás Szakszerve Értesít Népszava-naptá jele K lenyoma megjelen Pote gyermekvéd eszper munkásmozg tanulmán föl munká kö s al lex munkatá

1506

CÍ T

SZEMÉL T Zsi

SZÓ T Zsig szociálpoli újsá Budap munk kultúrmozgalm alap főti Mun Iro Művé Szövetség Mun Gyermek Egyesület Magyaror Eszperan Mun Egyesüle el Ál munka Szocializmu C Népszav Koru Kolo Munkáskultúr Gyermekbará Munkásbiztosítá Szakszerv Értesí Népszava-napt jel lenyom megjele Pot gyermekvé eszpe munkásmoz tanulmá fö munk k a le munkat