15070.htm

CÍMSZÓ: Tikkon

SZÓCIKK: Tikkon (h.). Szószerint javítást, vagy jóvátételt jelent. Kisebbszerű lakomát értenek alatta, amelyet Jahrzeit napján adnak az istentiszteleti gyülekezetnek az évforduló gyászolói. A zsidó kegyelet böjtöt ír elő ilyen alkalomra, de megengedi, hogy azt megváltsák. A megváltásnak az az alapgondolata, hogy a lakoma különböző benedikciók elmondására kötelezi a résztvevőket, Isten dicsőítése pedig jobban segíti elő a halott üdvözülését, mint a böjtölő önsanyargatása. A böjtölést tehát meg lehet váltani a T.-nal. Inkább csak chásszideus vidéken szokásos. F. D.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5070. címszó a lexikon => 896. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15070.htm

CÍMSZÓ: Tikkon

SZÓCIKK: Tikkon h. . Szószerint javítást, vagy jóvátételt jelent. Kisebbszerű lakomát értenek alatta, amelyet Jahrzeit napján adnak az istentiszteleti gyülekezetnek az évforduló gyászolói. A zsidó kegyelet böjtöt ír elő ilyen alkalomra, de megengedi, hogy azt megváltsák. A megváltásnak az az alapgondolata, hogy a lakoma különböző benedikciók elmondására kötelezi a résztvevőket, Isten dicsőítése pedig jobban segíti elő a halott üdvözülését, mint a böjtölő önsanyargatása. A böjtölést tehát meg lehet váltani a T.-nal. Inkább csak chásszideus vidéken szokásos. F. D.

15070.ht

CÍMSZÓ Tikko

SZÓCIKK Tikko h Szószerin javítást vag jóvátétel jelent Kisebbszer lakomá értene alatta amelye Jahrzei napjá adna a istentisztelet gyülekezetne a évfordul gyászolói zsid kegyele böjtö í el ilye alkalomra d megengedi hog az megváltsák megváltásna a a alapgondolata hog lakom különböz benedikció elmondásár kötelez résztvevőket Iste dicsőítés pedi jobba segít el halot üdvözülését min böjtöl önsanyargatása böjtölés tehá me lehe váltan T.-nal Inkáb csa chásszideu vidéke szokásos F D

15070.h

CÍMSZ Tikk

SZÓCIK Tikk Szószeri javítás va jóvátéte jelen Kisebbsze lakom érten alatt amely Jahrze napj adn istentisztele gyülekezetn évfordu gyászoló zsi kegyel böjt e ily alkalomr megenged ho a megváltsá megváltásn alapgondolat ho lako különbö benedikci elmondásá kötele résztvevőke Ist dicsőíté ped jobb segí e halo üdvözülésé mi böjtö önsanyargatás böjtölé teh m leh válta T.-na Inká cs chásszide vidék szokáso

15070.

CÍMS Tik

SZÓCI Tik Szószer javítá v jóvátét jele Kisebbsz lako érte alat amel Jahrz nap ad istentisztel gyülekezet évford gyászol zs kegye böj il alkalom megenge h megválts megváltás alapgondola h lak különb benedikc elmondás kötel résztvevők Is dicsőít pe job seg hal üdvözülés m böjt önsanyargatá böjtöl te le vált T.-n Ink c chásszid vidé szokás

15070

CÍM Ti

SZÓC Ti Szósze javít jóváté jel Kisebbs lak ért ala ame Jahr na a istentiszte gyülekeze évfor gyászo z kegy bö i alkalo megeng megvált megváltá alapgondol la külön benedik elmondá köte résztvevő I dicsőí p jo se ha üdvözülé böj önsanyargat böjtö t l vál T.- In chásszi vid szoká

1507

CÍ T

SZÓ T Szósz javí jóvát je Kisebb la ér al am Jah n istentiszt gyülekez évfo gyász keg b alkal megen megvál megvált alapgondo l külö benedi elmond köt résztvev dicső j s h üdvözül bö önsanyarga böjt vá T. I chássz vi szok