15071.htm

CÍMSZÓ: Tikkun chacósz

SZÓCIKK: Tikkun chacósz. Gyászszertartás Jeruzsálem elpusztításának emlékére. A gyász három hetében a déli órában tartják, egyébkor éjjel tizenkét órakor. Szigorúan vallásos zsidók minden csütörtök éjjel megtartják ezt a szertartást, amelynek a Cionra vonatkozó részein kívül lényeges része a bűnbevallás (vidduj) is. Földön ülve végzik ezt a szertartást. F. D..


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5071. címszó a lexikon => 896. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15071.htm

CÍMSZÓ: Tikkun chacósz

SZÓCIKK: Tikkun chacósz. Gyászszertartás Jeruzsálem elpusztításának emlékére. A gyász három hetében a déli órában tartják, egyébkor éjjel tizenkét órakor. Szigorúan vallásos zsidók minden csütörtök éjjel megtartják ezt a szertartást, amelynek a Cionra vonatkozó részein kívül lényeges része a bűnbevallás vidduj is. Földön ülve végzik ezt a szertartást. F. D..

15071.ht

CÍMSZÓ Tikku chacós

SZÓCIKK Tikku chacósz Gyászszertartá Jeruzsále elpusztításána emlékére gyás háro hetébe dél órába tartják egyébko éjje tizenké órakor Szigorúa valláso zsidó minde csütörtö éjje megtartjá ez szertartást amelyne Cionr vonatkoz részei kívü lényege rész bűnbevallá viddu is Földö ülv végzi ez szertartást F D.

15071.h

CÍMSZ Tikk chacó

SZÓCIK Tikk chacós Gyászszertart Jeruzsál elpusztításán emlékér gyá hár hetéb dé óráb tartjá egyébk éjj tizenk órako Szigorú vallás zsid mind csütört éjj megtartj e szertartás amelyn Cion vonatko része kív lényeg rés bűnbevall vidd i Föld ül végz e szertartás D

15071.

CÍMS Tik chac

SZÓCI Tik chacó Gyászszertar Jeruzsá elpusztításá emléké gy há heté d órá tartj egyéb éj tizen órak Szigor vallá zsi min csütör éj megtart szertartá amely Cio vonatk rész kí lénye ré bűnbeval vid Föl ü vég szertartá

15071

CÍM Ti cha

SZÓC Ti chac Gyászszerta Jeruzs elpusztítás emlék g h het ór tart egyé é tize óra Szigo vall zs mi csütö é megtar szertart amel Ci vonat rés k lény r bűnbeva vi Fö vé szertart

1507

CÍ T ch

SZÓ T cha Gyászszert Jeruz elpusztítá emlé he ó tar egy tiz ór Szig val z m csüt megta szertar ame C vona ré lén bűnbev v F v szertar