15072.htm

CÍMSZÓ: Timár

SZEMÉLYNÉV: Timár Szaniszló

SZÓCIKK: "Tímár Szaniszló, író és hírlapíró, szül. Baján 1859., megh. Budapesten 1917. Orvosnak készült, de hírlapíró lett és évtizedekig az Egyetértés c. politikai napilap komoly ítéletű színikritikusa volt. Később a Magyar Hiradó c. kőnyomatos újság felelős szerkesztője lett. Munkái: Selyem és rongy (regény); Az öröm vallása (regény); Az élet vásárja (novellák); Az aranyborjú (novellák). Sz. G."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5072. címszó a lexikon => 896. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15072.htm

CÍMSZÓ: Timár

SZEMÉLYNÉV: Timár Szaniszló

SZÓCIKK: Tímár Szaniszló, író és hírlapíró, szül. Baján 1859., megh. Budapesten 1917. Orvosnak készült, de hírlapíró lett és évtizedekig az Egyetértés c. politikai napilap komoly ítéletű színikritikusa volt. Később a Magyar Hiradó c. kőnyomatos újság felelős szerkesztője lett. Munkái: Selyem és rongy regény ; Az öröm vallása regény ; Az élet vásárja novellák ; Az aranyborjú novellák . Sz. G.

15072.ht

CÍMSZÓ Timá

SZEMÉLYNÉV Timá Szaniszl

SZÓCIKK Tímá Szaniszló ír é hírlapíró szül Bajá 1859. megh Budapeste 1917 Orvosna készült d hírlapír let é évtizedeki a Egyetérté c politika napila komol ítélet színikritikus volt Későb Magya Hirad c kőnyomato újsá felelő szerkesztőj lett Munkái Selye é rong regén A örö vallás regén A éle vásárj novellá A aranyborj novellá Sz G

15072.h

CÍMSZ Tim

SZEMÉLYNÉ Tim Szanisz

SZÓCIK Tím Szaniszl í hírlapír szü Baj 1859 meg Budapest 191 Orvosn készül hírlapí le évtizedek Egyetért politik napil komo ítéle színikritiku vol Késő Magy Hira kőnyomat újs felel szerkesztő let Munká Sely ron regé ör vallá regé él vásár novell aranybor novell S

15072.

CÍMS Ti

SZEMÉLYN Ti Szanis

SZÓCI Tí Szanisz hírlapí sz Ba 185 me Budapes 19 Orvos készü hírlap l évtizede Egyetér politi napi kom ítél színikritik vo Kés Mag Hir kőnyoma új fele szerkeszt le Munk Sel ro reg ö vall reg é vásá novel aranybo novel

15072

CÍM T

SZEMÉLY T Szani

SZÓC T Szanis hírlap s B 18 m Budape 1 Orvo kész hírla évtized Egyeté polit nap ko íté színikriti v Ké Ma Hi kőnyom ú fel szerkesz l Mun Se r re val re vás nove aranyb nove

1507SZEMÉL Szan

SZÓ Szani hírla 1 Budap Orv kés hírl évtize Egyet poli na k ít színikrit K M H kőnyo fe szerkes Mu S r va r vá nov arany nov