15073.htm

CÍMSZÓ: Timár-Thein

SZEMÉLYNÉV: Timár-Thein Miksa

SZÓCIKK: Timár-Thein Miksa*, festő, szül. Budapesten 1874. Művészi tanulmányait Budapesten, Münchenben és Párisban végezte. Párisban a Grand Palais kiállításain vett részt, itthon a Műcsarnok és Nemzeti Szalon kiállításain. A Ferenc József jutalomdíj nyertese. Főleg női- és gyermek arcképeket, ritkábban férfi arcképeket (Herczel Manó) fest. 1910. festőiskolát nyitott. F. B.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5073. címszó a lexikon => 896. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15073.htm

CÍMSZÓ: Timár-Thein

SZEMÉLYNÉV: Timár-Thein Miksa

SZÓCIKK: Timár-Thein Miksa*, festő, szül. Budapesten 1874. Művészi tanulmányait Budapesten, Münchenben és Párisban végezte. Párisban a Grand Palais kiállításain vett részt, itthon a Műcsarnok és Nemzeti Szalon kiállításain. A Ferenc József jutalomdíj nyertese. Főleg női- és gyermek arcképeket, ritkábban férfi arcképeket Herczel Manó fest. 1910. festőiskolát nyitott. F. B.

15073.ht

CÍMSZÓ Timár-Thei

SZEMÉLYNÉV Timár-Thei Miks

SZÓCIKK Timár-Thei Miksa* festő szül Budapeste 1874 Művész tanulmányai Budapesten Münchenbe é Párisba végezte Párisba Gran Palai kiállításai vet részt ittho Műcsarno é Nemzet Szalo kiállításain Feren Józse jutalomdí nyertese Főle női é gyerme arcképeket ritkábba férf arcképeke Hercze Man fest 1910 festőiskolá nyitott F B

15073.h

CÍMSZ Timár-The

SZEMÉLYNÉ Timár-The Mik

SZÓCIK Timár-The Miksa fest szü Budapest 187 Művés tanulmánya Budapeste Münchenb Párisb végezt Párisb Gra Pala kiállítása ve rész itth Műcsarn Nemze Szal kiállításai Fere Józs jutalomd nyertes Fől nő gyerm arcképeke ritkább fér arcképek Hercz Ma fes 191 festőiskol nyitot

15073.

CÍMS Timár-Th

SZEMÉLYN Timár-Th Mi

SZÓCI Timár-Th Miks fes sz Budapes 18 Művé tanulmány Budapest München Páris végez Páris Gr Pal kiállítás v rés itt Műcsar Nemz Sza kiállítása Fer Józ jutalom nyerte Fő n gyer arcképek ritkáb fé arcképe Herc M fe 19 festőisko nyito

15073

CÍM Timár-T

SZEMÉLY Timár-T M

SZÓC Timár-T Mik fe s Budape 1 Műv tanulmán Budapes Münche Pári vége Pári G Pa kiállítá ré it Műcsa Nem Sz kiállítás Fe Jó jutalo nyert F gye arcképe ritká f arckép Her f 1 festőisk nyit

1507

CÍ Timár-

SZEMÉL Timár-

SZÓ Timár- Mi f Budap Mű tanulmá Budape Münch Pár vég Pár P kiállít r i Műcs Ne S kiállítá F J jutal nyer gy arckép ritk arcké He festőis nyi