15077.htm

CÍMSZÓ: Tiszmenicz

SZEMÉLYNÉV: Tiszmenicz Mesullam

SZÓCIKK: Tiszmenicz Mesullam, pozsonyi rabbi, szül. Bucsacson, előkelő rabbicsaládból, megh. 1801. Veje volt Horovitz Izsák hamburgi rabbinak. Előbb Sztaniszlón és Tiszmenicen működött Galiciában s mint az ottani rabbiiskola vezetője, szerzett hírnevet magának. 1795-től haláláig Pozsonyban működött. Hátrahagyott iratai közül csak keveset adtak ki, így az Igró Rómó c. döntvénytárt (Lemberg 1873):


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 5077. címszó a lexikon => 896. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15077.htm

CÍMSZÓ: Tiszmenicz

SZEMÉLYNÉV: Tiszmenicz Mesullam

SZÓCIKK: Tiszmenicz Mesullam, pozsonyi rabbi, szül. Bucsacson, előkelő rabbicsaládból, megh. 1801. Veje volt Horovitz Izsák hamburgi rabbinak. Előbb Sztaniszlón és Tiszmenicen működött Galiciában s mint az ottani rabbiiskola vezetője, szerzett hírnevet magának. 1795-től haláláig Pozsonyban működött. Hátrahagyott iratai közül csak keveset adtak ki, így az Igró Rómó c. döntvénytárt Lemberg 1873 :

15077.ht

CÍMSZÓ Tiszmenic

SZEMÉLYNÉV Tiszmenic Mesulla

SZÓCIKK Tiszmenic Mesullam pozsony rabbi szül Bucsacson előkel rabbicsaládból megh 1801 Vej vol Horovit Izsá hamburg rabbinak Előb Sztaniszló é Tiszmenice működöt Galiciába min a ottan rabbiiskol vezetője szerzet hírneve magának 1795-tő halálái Pozsonyba működött Hátrahagyot irata közü csa kevese adta ki íg a Igr Róm c döntvénytár Lember 187

15077.h

CÍMSZ Tiszmeni

SZEMÉLYNÉ Tiszmeni Mesull

SZÓCIK Tiszmeni Mesulla pozson rabb szü Bucsacso előke rabbicsaládbó meg 180 Ve vo Horovi Izs hambur rabbina Elő Sztaniszl Tiszmenic működö Galiciáb mi otta rabbiisko vezetőj szerze hírnev magána 1795-t halálá Pozsonyb működöt Hátrahagyo irat köz cs keves adt k í Ig Ró döntvénytá Lembe 18

15077.

CÍMS Tiszmen

SZEMÉLYN Tiszmen Mesul

SZÓCI Tiszmen Mesull pozso rab sz Bucsacs elők rabbicsaládb me 18 V v Horov Iz hambu rabbin El Sztanisz Tiszmeni működ Galiciá m ott rabbiisk vezető szerz hírne magán 1795- halál Pozsony működö Hátrahagy ira kö c keve ad I R döntvényt Lemb 1

15077

CÍM Tiszme

SZEMÉLY Tiszme Mesu

SZÓC Tiszme Mesul pozs ra s Bucsac elő rabbicsalád m 1 Horo I hamb rabbi E Sztanis Tiszmen műkö Galici ot rabbiis vezet szer hírn magá 1795 halá Pozson működ Hátrahag ir k kev a döntvény Lem

1507

CÍ Tiszm

SZEMÉL Tiszm Mes

SZÓ Tiszm Mesu poz r Bucsa el rabbicsalá Hor ham rabb Sztani Tiszme műk Galic o rabbii veze sze hír mag 179 hal Pozso műkö Hátraha i ke döntvén Le