15078.htm

CÍMSZÓ: Tisri

SZÓCIKK: Tisri, a zsinagógai év hetedik hónapja. Mindig harminc napból áll. Újholdja a naptári berendezkedés szerint csak hétfőre, keddre, csütörtökre és szombatra eshetik. A zodiakusban mérleg a jele. Újholdját nem hirdetik ki, miután úgyis roshasono van akkor. A szokásos böjt is a közelgő jomkippurra való tekintettel elmarad. Az egész hónapban, a bűnbánó napok kivételével, elmarad mind a reggeli, mind pedig a délutáni imánál a tachanun. A szimchasz Tórót követő szombat: sabbasz berésisz. F. D.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 5078. címszó a lexikon => 897. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15078.htm

CÍMSZÓ: Tisri

SZÓCIKK: Tisri, a zsinagógai év hetedik hónapja. Mindig harminc napból áll. Újholdja a naptári berendezkedés szerint csak hétfőre, keddre, csütörtökre és szombatra eshetik. A zodiakusban mérleg a jele. Újholdját nem hirdetik ki, miután úgyis roshasono van akkor. A szokásos böjt is a közelgő jomkippurra való tekintettel elmarad. Az egész hónapban, a bűnbánó napok kivételével, elmarad mind a reggeli, mind pedig a délutáni imánál a tachanun. A szimchasz Tórót követő szombat: sabbasz berésisz. F. D.

15078.ht

CÍMSZÓ Tisr

SZÓCIKK Tisri zsinagóga é hetedi hónapja Mindi harmin napbó áll Újholdj naptár berendezkedé szerin csa hétfőre keddre csütörtökr é szombatr eshetik zodiakusba mérle jele Újholdjá ne hirdeti ki miutá úgyi roshason va akkor szokáso böj i közelg jomkippurr val tekintette elmarad A egés hónapban bűnbán napo kivételével elmara min reggeli min pedi délután imáná tachanun szimchas Tóró követ szombat sabbas berésisz F D

15078.h

CÍMSZ Tis

SZÓCIK Tisr zsinagóg heted hónapj Mind harmi napb ál Újhold naptá berendezked szeri cs hétfőr keddr csütörtök szombat esheti zodiakusb mérl jel Újholdj n hirdet k miut úgy roshaso v akko szokás bö közel jomkippur va tekintett elmara egé hónapba bűnbá nap kivételéve elmar mi reggel mi ped délutá imán tachanu szimcha Tór köve szomba sabba berésis

15078.

CÍMS Ti

SZÓCI Tis zsinagó hete hónap Min harm nap á Újhol napt berendezke szer c hétfő kedd csütörtö szomba eshet zodiakus mér je Újhold hirde miu úg roshas akk szoká b köze jomkippu v tekintet elmar eg hónapb bűnb na kivételév elma m regge m pe délut imá tachan szimch Tó köv szomb sabb berési

15078

CÍM T

SZÓC Ti zsinag het hóna Mi har na Újho nap berendezk sze hétf ked csütört szomb eshe zodiaku mé j Újhol hird mi ú rosha ak szok köz jomkipp tekinte elma e hónap bűn n kivételé elm regg p délu im tacha szimc T kö szom sab berés

1507SZÓ T zsina he hón M ha n Újh na berendez sz hét ke csütör szom esh zodiak m Újho hir m rosh a szo kö jomkip tekint elm hóna bű kivétel el reg dél i tach szim k szo sa beré