15082.htm

CÍMSZÓ: Tiszaeszlári vérvád

SZÓCIKK: hamisan apja és hitsorsosai ellen. Scharf Móric rövidesen Amsterdamba költözött, ahol gyémántköszörűs lett, támogatta szüleit, aztán ő maga is családot alapított s 1924. halt meg. Bary vizsgálóbíró később kúriai bírói címet kapott s mint ilyen élt sokáig Nagy váradon, ahol filoszemita hírében állott. A vérvádakról általában 1. Rituális gyilkosságvád, Vérvád. S. R.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5082. címszó a lexikon => 898. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15082.htm

CÍMSZÓ: Tiszaeszlári vérvád

SZÓCIKK: hamisan apja és hitsorsosai ellen. Scharf Móric rövidesen Amsterdamba költözött, ahol gyémántköszörűs lett, támogatta szüleit, aztán ő maga is családot alapított s 1924. halt meg. Bary vizsgálóbíró később kúriai bírói címet kapott s mint ilyen élt sokáig Nagy váradon, ahol filoszemita hírében állott. A vérvádakról általában 1. Rituális gyilkosságvád, Vérvád. S. R.

15082.ht

CÍMSZÓ Tiszaeszlár vérvá

SZÓCIKK hamisa apj é hitsorsosa ellen Schar Móri rövidese Amsterdamb költözött aho gyémántköszörű lett támogatt szüleit aztá mag i családo alapítot 1924 hal meg Bar vizsgálóbír későb kúria bíró címe kapot min ilye él sokái Nag váradon aho filoszemit hírébe állott vérvádakró általába 1 Rituáli gyilkosságvád Vérvád S R

15082.h

CÍMSZ Tiszaeszlá vérv

SZÓCIK hamis ap hitsorsos elle Scha Mór rövides Amsterdam költözöt ah gyémántköször let támogat szülei azt ma család alapíto 192 ha me Ba vizsgálóbí késő kúri bír cím kapo mi ily é soká Na várado ah filoszemi híréb állot vérvádakr általáb Rituál gyilkosságvá Vérvá

15082.

CÍMS Tiszaeszl vér

SZÓCI hami a hitsorso ell Sch Mó rövide Amsterda költözö a gyémántköszö le támoga szüle az m csalá alapít 19 h m B vizsgálób kés kúr bí cí kap m il sok N várad a filoszem híré állo vérvádak általá Rituá gyilkosságv Vérv

15082

CÍM Tiszaesz vé

SZÓC ham hitsors el Sc M rövid Amsterd költöz gyémántkösz l támog szül a csal alapí 1 vizsgáló ké kú b c ka i so vára filosze hír áll vérváda által Ritu gyilkosság Vér

1508

CÍ Tiszaes v

SZÓ ha hitsor e S rövi Amster költö gyémántkös támo szü csa alap vizsgál k k k s vár filosz hí ál vérvád álta Rit gyilkossá Vé