15083.htm

CÍMSZÓ: Tiszaeszlári vérvád

SZÓCIKK: "Irodalom. Az összes 1882-iki lapok, különösen külföldi felekezeti heti lapok, így a bécsi Neuzeit, a berlini Allg Zeitung des Judentums és a hannoveri Jeschurun. Az utóbbiba L. S. (Seltmann Lajos hódmezővásárhelyi főrabbi) írt cikket, továbbá a névtelenül New Yorkban 1883. megjelent Der rituále Mordprocess von Tisza-Eszlár és Paul Nathan u. o. című könyve (Berlin 1890). Legrészletesebben a per legkimagaslóbb alakja, Eötvös Károly írta meg annak lefolyását A nagy per c. 3 kötetes klasszikusan szép művében."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 5083. címszó a lexikon => 899. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15083.htm

CÍMSZÓ: Tiszaeszlári vérvád

SZÓCIKK: Irodalom. Az összes 1882-iki lapok, különösen külföldi felekezeti heti lapok, így a bécsi Neuzeit, a berlini Allg Zeitung des Judentums és a hannoveri Jeschurun. Az utóbbiba L. S. Seltmann Lajos hódmezővásárhelyi főrabbi írt cikket, továbbá a névtelenül New Yorkban 1883. megjelent Der rituále Mordprocess von Tisza-Eszlár és Paul Nathan u. o. című könyve Berlin 1890 . Legrészletesebben a per legkimagaslóbb alakja, Eötvös Károly írta meg annak lefolyását A nagy per c. 3 kötetes klasszikusan szép művében.

15083.ht

CÍMSZÓ Tiszaeszlár vérvá

SZÓCIKK Irodalom A össze 1882-ik lapok különöse külföld felekezet het lapok íg bécs Neuzeit berlin All Zeitun de Judentum é hannover Jeschurun A utóbbib L S Seltman Lajo hódmezővásárhely főrabb ír cikket tovább névtelenü Ne Yorkba 1883 megjelen De rituál Mordproces vo Tisza-Eszlá é Pau Natha u o cím könyv Berli 189 Legrészletesebbe pe legkimagaslób alakja Eötvö Károl írt me anna lefolyásá nag pe c kötete klasszikusa szé művében

15083.h

CÍMSZ Tiszaeszlá vérv

SZÓCIK Irodalo össz 1882-i lapo különös külföl felekeze he lapo í béc Neuzei berli Al Zeitu d Judentu hannove Jeschuru utóbbi Seltma Laj hódmezővásárhel főrab í cikke továb névtelen N Yorkb 188 megjele D rituá Mordproce v Tisza-Eszl Pa Nath cí köny Berl 18 Legrészletesebb p legkimagasló alakj Eötv Káro ír m ann lefolyás na p kötet klasszikus sz művébe

15083.

CÍMS Tiszaeszl vér

SZÓCI Irodal öss 1882- lap különö külfö felekez h lap bé Neuze berl A Zeit Judent hannov Jeschur utóbb Seltm La hódmezővásárhe főra cikk tová névtele York 18 megjel ritu Mordproc Tisza-Esz P Nat c kön Ber 1 Legrészleteseb legkimagasl alak Eöt Kár í an lefolyá n köte klassziku s művéb

15083

CÍM Tiszaesz vé

SZÓC Iroda ös 1882 la külön külf feleke la b Neuz ber Zei Juden hanno Jeschu utób Selt L hódmezővásárh főr cik tov névtel Yor 1 megje rit Mordpro Tisza-Es Na kö Be Legrészletese legkimagas ala Eö Ká a lefoly köt klasszik művé

1508

CÍ Tiszaes v

SZÓ Irod ö 188 l külö kül felek l Neu be Ze Jude hann Jesch utó Sel hódmezővásár fő ci to névte Yo megj ri Mordpr Tisza-E N k B Legrészletes legkimaga al E K lefol kö klasszi műv