15094.htm

CÍMSZÓ: Tóchéchó

SZÓCIKK: Tóchéchó (h-). Mózes fenyítő beszéde a törvényszegők ellen. (Móz. III. 26. 14-46 és Móz. V. 28. 15-69. (L. Mi sejirce). Ezt a Tóra-olvasás alkalmával halkan olvassa az előimádkozó. Mózes a feddéseket és átokformulákat a leviták ajkaira adja. A súlyos dorgálás kifejezésére a német nyelv innen konstruálta meg a Leviten-lesen szóképletet.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5094. címszó a lexikon => 901. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15094.htm

CÍMSZÓ: Tóchéchó

SZÓCIKK: Tóchéchó h- . Mózes fenyítő beszéde a törvényszegők ellen. Móz. III. 26. 14-46 és Móz. V. 28. 15-69. L. Mi sejirce . Ezt a Tóra-olvasás alkalmával halkan olvassa az előimádkozó. Mózes a feddéseket és átokformulákat a leviták ajkaira adja. A súlyos dorgálás kifejezésére a német nyelv innen konstruálta meg a Leviten-lesen szóképletet.

15094.ht

CÍMSZÓ Tóchéch

SZÓCIKK Tóchéch h Móze fenyít beszéd törvényszegő ellen Móz III 26 14-4 é Móz V 28 15-69 L M sejirc Ez Tóra-olvasá alkalmáva halka olvass a előimádkozó Móze feddéseke é átokformuláka levitá ajkair adja súlyo dorgálá kifejezésér néme nyel inne konstruált me Leviten-lese szóképletet

15094.h

CÍMSZ Tóchéc

SZÓCIK Tóchéc Móz fenyí beszé törvényszeg elle Mó II 2 14- Mó 2 15-6 sejir E Tóra-olvas alkalmáv halk olvas előimádkoz Móz feddések átokformulák levit ajkai adj súly dorgál kifejezésé ném nye inn konstruál m Leviten-les szóképlete

15094.

CÍMS Tóché

SZÓCI Tóché Mó feny besz törvénysze ell M I 14 M 15- seji Tóra-olva alkalmá hal olva előimádko Mó feddése átokformulá levi ajka ad súl dorgá kifejezés né ny in konstruá Leviten-le szóképlet

15094

CÍM Tóch

SZÓC Tóch M fen bes törvénysz el 1 15 sej Tóra-olv alkalm ha olv előimádk M feddés átokformul lev ajk a sú dorg kifejezé n n i konstru Leviten-l szóképle

1509

CÍ Tóc

SZÓ Tóc fe be törvénys e 1 se Tóra-ol alkal h ol előimád feddé átokformu le aj s dor kifejez konstr Leviten- szóképl