15096.htm

CÍMSZÓ: Toldosz

SZÓCIKK: Toldosz, hetiszakasz, mely Mózes 1. könyve 25. fejezete 19. versétől a 28. fejezet 10. verséig terjedő részt foglalja magában. Rövid tartalma: Ézsau és Jákob, Izsák szövetsége Abimelecchel, Izsák áldása. A hetiszakaszhoz tartozó prófétai rész Mallachi könyve 1. fejezetének elejétől a 2. fejezet 7 verséig terjed. A tórai és prófétai szakasz között az az összefüggés, hogy a próféta is Ézsauról és Jákobról beszél.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5096. címszó a lexikon => 901. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15096.htm

CÍMSZÓ: Toldosz

SZÓCIKK: Toldosz, hetiszakasz, mely Mózes 1. könyve 25. fejezete 19. versétől a 28. fejezet 10. verséig terjedő részt foglalja magában. Rövid tartalma: Ézsau és Jákob, Izsák szövetsége Abimelecchel, Izsák áldása. A hetiszakaszhoz tartozó prófétai rész Mallachi könyve 1. fejezetének elejétől a 2. fejezet 7 verséig terjed. A tórai és prófétai szakasz között az az összefüggés, hogy a próféta is Ézsauról és Jákobról beszél.

15096.ht

CÍMSZÓ Toldos

SZÓCIKK Toldosz hetiszakasz mel Móze 1 könyv 25 fejezet 19 versétő 28 fejeze 10 verséi terjed rész foglalj magában Rövi tartalma Ézsa é Jákob Izsá szövetség Abimelecchel Izsá áldása hetiszakaszho tartoz próféta rés Mallach könyv 1 fejezeténe elejétő 2 fejeze verséi terjed tóra é próféta szakas közöt a a összefüggés hog prófét i Ézsauró é Jákobró beszél

15096.h

CÍMSZ Toldo

SZÓCIK Toldos hetiszakas me Móz köny 2 fejeze 1 versét 2 fejez 1 versé terje rés foglal magába Röv tartalm Ézs Jáko Izs szövetsé Abimelecche Izs áldás hetiszakaszh tarto prófét ré Mallac köny fejezetén elejét fejez versé terje tór prófét szaka közö összefüggé ho prófé Ézsaur Jákobr beszé

15096.

CÍMS Told

SZÓCI Toldo hetiszaka m Mó kön fejez versé feje vers terj ré fogla magáb Rö tartal Éz Ják Iz szövets Abimelecch Iz áldá hetiszakasz tart prófé r Malla kön fejezeté elejé feje vers terj tó prófé szak köz összefügg h próf Ézsau Jákob besz

15096

CÍM Tol

SZÓC Told hetiszak M kö feje vers fej ver ter r fogl magá R tarta É Já I szövet Abimelecc I áld hetiszakas tar próf Mall kö fejezet elej fej ver ter t próf sza kö összefüg pró Ézsa Jáko bes

1509

CÍ To

SZÓ Tol hetisza k fej ver fe ve te fog mag tart J szöve Abimelec ál hetiszaka ta pró Mal k fejeze ele fe ve te pró sz k összefü pr Ézs Ják be