15097.htm

CÍMSZÓ: Tolerált

SZÓCIKK: Tolerált, azaz tűrt zsidó. 1786-ban helytartósági rendelet tette lehetővé, hogy zsidó Pesten megtelepedhessék és T. zsidó lehessen a városban. Ez ideig egy századon keresztül csak átutazó zsidók tartózkodhattak Pesten (1. Commoráns). T. csak az lehetett, aki a türelmi jogot a helytartóság révén a királytól megvásárolta. Az első pesti tűrt zsidó óbudai Oppenheim Izráel Ábrahám volt, aki később keresztény hitre tért.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5097. címszó a lexikon => 901. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15097.htm

CÍMSZÓ: Tolerált

SZÓCIKK: Tolerált, azaz tűrt zsidó. 1786-ban helytartósági rendelet tette lehetővé, hogy zsidó Pesten megtelepedhessék és T. zsidó lehessen a városban. Ez ideig egy századon keresztül csak átutazó zsidók tartózkodhattak Pesten 1. Commoráns . T. csak az lehetett, aki a türelmi jogot a helytartóság révén a királytól megvásárolta. Az első pesti tűrt zsidó óbudai Oppenheim Izráel Ábrahám volt, aki később keresztény hitre tért.

15097.ht

CÍMSZÓ Tolerál

SZÓCIKK Tolerált aza tűr zsidó 1786-ba helytartóság rendele tett lehetővé hog zsid Peste megtelepedhessé é T zsid lehesse városban E idei eg százado keresztü csa átutaz zsidó tartózkodhatta Peste 1 Commorán T csa a lehetett ak türelm jogo helytartósá révé királytó megvásárolta A els pest tűr zsid óbuda Oppenhei Izráe Ábrahá volt ak későb keresztén hitr tért

15097.h

CÍMSZ Tolerá

SZÓCIK Tolerál az tű zsid 1786-b helytartósá rendel tet lehetőv ho zsi Pest megtelepedhess zsi lehess városba ide e század kereszt cs átuta zsid tartózkodhatt Pest Commorá cs lehetet a türel jog helytartós rév királyt megvásárolt el pes tű zsi óbud Oppenhe Izrá Ábrah vol a késő kereszté hit tér

15097.

CÍMS Toler

SZÓCI Tolerá a t zsi 1786- helytartós rende te lehető h zs Pes megtelepedhes zs lehes városb id száza keresz c átut zsi tartózkodhat Pes Commor c lehete türe jo helytartó ré király megvásárol e pe t zs óbu Oppenh Izr Ábra vo kés kereszt hi té

15097

CÍM Tole

SZÓC Toler zs 1786 helytartó rend t lehet z Pe megtelepedhe z lehe város i száz keres átu zs tartózkodha Pe Commo lehet tür j helytart r királ megvásáro p z ób Oppen Iz Ábr v ké keresz h t

1509

CÍ Tol

SZÓ Tole z 178 helytart ren lehe P megtelepedh leh váro szá kere át z tartózkodh P Comm lehe tü helytar kirá megvásár ó Oppe I Áb k keres