15110.htm

CÍMSZÓ: Tóraolvasás

SZÓCIKK: "Tóraolvasás, az istentisztelet egyik része, amelyet azonban nem mindon istentisztelet kéretében, hanem csak meghatározott alkalmakkor végeznek, előírt szabályok és beosztás szerint. A beosztás úgy történt, hogy a Tóra egész anyagát olvashassák fel az év leforgása alatt. Nem az áhítat fokozása végett intézményesítették hanem azért, hogy a nép legszélesebb rétegei is megismerhessék Isten törvényeit és az erkölcsöket, amelyek abból kitisztultak. A Tóra nyilvános felolvasását maga Mózes rendelte el, de csak minden hetedik munkaszünetelési évnek sátoros ünnepére, amikor a nép apraja-nagyja egy begyült Jeruzsálemben (Mózes V. 31. 10-13). A későbbi korokban megváltozott viszonyok között bizonyára nem érvényesülhetett teljes terjedelmében a bibliai rendelkezés népművelési tendenciája, azért el is ejtették a hétéves ciklust, helyébe egy éves ciklust rendszeresítettek és ennek megfelelően 54 szakaszra (szidra) osztották fel a T.-t. Nem szökőévben egyes meghatározott szombatokon két-két hetiszakaszt összevonnak (pl. Acharé mósz - Kedósim). Eredetileg laikusok végezték a felolvasást. A héber nyelv hanyatlása következtében azonban attól kellett félni, hogy egyesek hibásan olvashatják a szöveget, azért hivatásos felolvasókra ruházták át a felolvasást. Az egyenlőtlenség kiküszöbölésére való törekvés is hozzájárulhatott a reform bevezetéséhez, mert a hívek csak korlátolt számban részesülhettek a tisztségben, a nagy tömegek kiszorultak belőle és ez nem felelt meg a zsidó demokráciának. Viszont arra is ügyelni kellett, hogy a népet kirekesztő kiváltságos papi funkcióvá ne válhasson ez az intézmény, mert ez ellenkezett volna azzal az egyedülálló berendezkedéssel, amely az áldozatot helyettesítő ájtatossággal visszaszorította a papi monopóliumot és nép-aktussá szentelte az istentiszteletet. Ennél fogva úgy intézkedtek, hogy a szidrát megszakításokkal olvassák fel és minden részhez mást-mást hívjanak a gyülekezetből a Tóra elé. Ez az ú. n. alijó amely a zsinagógában a képviseleti formát honosította meg, mert a felhívottak, akik egyéni megtiszteltetésnek veszik a felhívást, tulajdonképpen a közönséget képviselik. A felolvasás rendszere az idők során más változást is szenvedett. A zsidóság ősi írásmagyarázói súlyt helyeztek arra, hogy a T. a Biblia szellemének megfelelően a tanítás eszköze legyen, de mikor a héber nyelv már csak a tudomány nyelve volt, a nép pedig érintkezési nyelvül az arameus nyelvet használta, a héber szöveg felolvasásában nem érvényesülhetett az eredeti tendencia és a meg nem értett szöveg meghallgatása nem használhatott a közművelődésnek. Ezért honosították meg, hogy a felolvasó mellett tolmácsot rendeltek, aki a felolvasott szöveget a nép nyelvére fordította le. Ezt a régi szokást azonban később elejtették és sok évszázad óta már megint csak a héber szöveget olvassák. A felolvasás a sacharisz, a muszaf vagy minchó istentisztelet keretében történik, egész szabatosan a sacharisz után, a muszaf előtt és a minchó előtt, mint az istentisztelet függelékes vagy beiktatott része. E beosztás szerint a következő alkalmakkor olvasnak az istentisztelet keretében a Tórából. I. Sacharisznál: hétfőn, csütörtökön, böjtnapokon, purimkor és chanukakor. II. Muszafnál: valamennyi ünnepen és félünnepen, szombaton és újhold napján. III. Minchónál: szombaton, jom kippurkor, böjtökön. A T. anyaga kétféle lehet: 1. vagy a soros hetiszakaszból van véve, nevezetesen: hétfőn, csütörtökön, szombat délelőtt és délután, amennyiben ezek a napok más T.-i idővel egybe nem esnek (ebben az esetben nem a soros, hanem a rendkívüli részt olvassák fel, pl. hétfőre eső újhold, szombatra eső ünnep stb.), 2. a felhívandók száma meg van határozva, számuk háromtól hétig terjedhet. Hármat hívnak fel a következő alkalmakkor; hétfőn, csütörtökön, szombat és jom kippur délután, purimkor, chanukakor, böjtök reggelén és délutánján, négyet újholdkor, peszach és szukkosz félünnepein, ötöt ünnepkor, nevezetesen peszach és szukkosz főünnepein, sovuoszkor, rós hasónókor, hatot jom kippur délelőttjén, hetet szombat délelőttjén. A T. csak 10 felnőtt férfi jelenlétében történhetik, e számításnál tekintetbe veszik a felolvasót és felhívottat is. A T.-nál az emelvényen legalább hárman állanak: az olvasó, a felhívott és a mutató (l. Gabbaj). A felhívott csak akkor megy le az emelvényről, ha a következő felhívott részére felolvasandó részt is befejezték. (A felolvasás után adakozás következik, (l. Misebérach és Senodor). A felhívottaknak ez a meghatározott száma állandó, csak a szombat délelőtti hetet lehet eggyel vagy többel megszaporítani (Acharon, hószofó). A T. keretébe tartozik a prófétai rész felolvasása is. (l. Haftóró). Aki ezt felolvassa, annak egyszersmind a Tórából is olvasnak bizonyos részt. E rész lehet a már más számára felolvasott versek megismétlése (közönséges szombaton a hetedik felhívott számára felolvasott versek utolsó részét itt megismétlik), de lehet külön Tórarész is. Ebben az utóbbi esetben, hogy az új rész megkeresésével a híveket meg ne várakoztassák, két, ritkább esetben három Tórát vesznek ki a frigyszekrényből. (Pl. ha tévész újholdja szombatra esik, az első Tórából a hetiszakaszt, a másodikból a chanukai részt, a harmadikból az újholdrészt olvassák fel). A hetiszakasz csak ünnep vagy peszach és szukkósz félünnepének szombatján marad el. Bizonyos alkalmakkor a maftir a felhívottak előírt számába számít. Vis major esetén egy Tóra is elégséges. Böjtök és jom kippur délutánján, tiso beov reggelén a maftir a felhívott harmadik. Ünnepekkor és szombaton 5, 6, illetőleg 7 a felhívottak száma, pótfelhívással többen is lehetnek, azonkívül még a maftir is járul a Tóra elé. Az egy-egy felhívott előtt felolvasott Tórarész nem lehet kevesebb három versnél, három számára felolvasott nem kevesebb tíznél. (Kivétel purim, mikor összesen kilenc verset olvasnak fel.) A felhívás sorrendje: kóhén, lévi, jiszróél. Kóhén hiányában lévi, illetőleg jiszróél kerül sorra. Ha van kohón, de nincs lévi a zsinagógában, akkor a kóhént kétszer szólítják fel. A T. évciklusos intézménye, különösen a hétfő, csütörtöki felolvasás Ezrára (időszám, előtti 6. sz.) megy vissza. Sok helyen az alijókat, illetőleg a megtisztelési jogot eladják és az így begyült pénzt a hitközség jótékonysági (cedókó) alapjának juttatják. Bizonyos esetekben egyeseknek (halálozási évfordulón a gyászolóknak, névadáskor az apának mint «igényes»-eknek jár a Tóra elé való felhívatás. K. D."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5110. címszó a lexikon => 905. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15110.htm

CÍMSZÓ: Tóraolvasás

SZÓCIKK: Tóraolvasás, az istentisztelet egyik része, amelyet azonban nem mindon istentisztelet kéretében, hanem csak meghatározott alkalmakkor végeznek, előírt szabályok és beosztás szerint. A beosztás úgy történt, hogy a Tóra egész anyagát olvashassák fel az év leforgása alatt. Nem az áhítat fokozása végett intézményesítették hanem azért, hogy a nép legszélesebb rétegei is megismerhessék Isten törvényeit és az erkölcsöket, amelyek abból kitisztultak. A Tóra nyilvános felolvasását maga Mózes rendelte el, de csak minden hetedik munkaszünetelési évnek sátoros ünnepére, amikor a nép apraja-nagyja egy begyült Jeruzsálemben Mózes V. 31. 10-13 . A későbbi korokban megváltozott viszonyok között bizonyára nem érvényesülhetett teljes terjedelmében a bibliai rendelkezés népművelési tendenciája, azért el is ejtették a hétéves ciklust, helyébe egy éves ciklust rendszeresítettek és ennek megfelelően 54 szakaszra szidra osztották fel a T.-t. Nem szökőévben egyes meghatározott szombatokon két-két hetiszakaszt összevonnak pl. Acharé mósz - Kedósim . Eredetileg laikusok végezték a felolvasást. A héber nyelv hanyatlása következtében azonban attól kellett félni, hogy egyesek hibásan olvashatják a szöveget, azért hivatásos felolvasókra ruházták át a felolvasást. Az egyenlőtlenség kiküszöbölésére való törekvés is hozzájárulhatott a reform bevezetéséhez, mert a hívek csak korlátolt számban részesülhettek a tisztségben, a nagy tömegek kiszorultak belőle és ez nem felelt meg a zsidó demokráciának. Viszont arra is ügyelni kellett, hogy a népet kirekesztő kiváltságos papi funkcióvá ne válhasson ez az intézmény, mert ez ellenkezett volna azzal az egyedülálló berendezkedéssel, amely az áldozatot helyettesítő ájtatossággal visszaszorította a papi monopóliumot és nép-aktussá szentelte az istentiszteletet. Ennél fogva úgy intézkedtek, hogy a szidrát megszakításokkal olvassák fel és minden részhez mást-mást hívjanak a gyülekezetből a Tóra elé. Ez az ú. n. alijó amely a zsinagógában a képviseleti formát honosította meg, mert a felhívottak, akik egyéni megtiszteltetésnek veszik a felhívást, tulajdonképpen a közönséget képviselik. A felolvasás rendszere az idők során más változást is szenvedett. A zsidóság ősi írásmagyarázói súlyt helyeztek arra, hogy a T. a Biblia szellemének megfelelően a tanítás eszköze legyen, de mikor a héber nyelv már csak a tudomány nyelve volt, a nép pedig érintkezési nyelvül az arameus nyelvet használta, a héber szöveg felolvasásában nem érvényesülhetett az eredeti tendencia és a meg nem értett szöveg meghallgatása nem használhatott a közművelődésnek. Ezért honosították meg, hogy a felolvasó mellett tolmácsot rendeltek, aki a felolvasott szöveget a nép nyelvére fordította le. Ezt a régi szokást azonban később elejtették és sok évszázad óta már megint csak a héber szöveget olvassák. A felolvasás a sacharisz, a muszaf vagy minchó istentisztelet keretében történik, egész szabatosan a sacharisz után, a muszaf előtt és a minchó előtt, mint az istentisztelet függelékes vagy beiktatott része. E beosztás szerint a következő alkalmakkor olvasnak az istentisztelet keretében a Tórából. I. Sacharisznál: hétfőn, csütörtökön, böjtnapokon, purimkor és chanukakor. II. Muszafnál: valamennyi ünnepen és félünnepen, szombaton és újhold napján. III. Minchónál: szombaton, jom kippurkor, böjtökön. A T. anyaga kétféle lehet: 1. vagy a soros hetiszakaszból van véve, nevezetesen: hétfőn, csütörtökön, szombat délelőtt és délután, amennyiben ezek a napok más T.-i idővel egybe nem esnek ebben az esetben nem a soros, hanem a rendkívüli részt olvassák fel, pl. hétfőre eső újhold, szombatra eső ünnep stb. , 2. a felhívandók száma meg van határozva, számuk háromtól hétig terjedhet. Hármat hívnak fel a következő alkalmakkor; hétfőn, csütörtökön, szombat és jom kippur délután, purimkor, chanukakor, böjtök reggelén és délutánján, négyet újholdkor, peszach és szukkosz félünnepein, ötöt ünnepkor, nevezetesen peszach és szukkosz főünnepein, sovuoszkor, rós hasónókor, hatot jom kippur délelőttjén, hetet szombat délelőttjén. A T. csak 10 felnőtt férfi jelenlétében történhetik, e számításnál tekintetbe veszik a felolvasót és felhívottat is. A T.-nál az emelvényen legalább hárman állanak: az olvasó, a felhívott és a mutató l. Gabbaj . A felhívott csak akkor megy le az emelvényről, ha a következő felhívott részére felolvasandó részt is befejezték. A felolvasás után adakozás következik, l. Misebérach és Senodor . A felhívottaknak ez a meghatározott száma állandó, csak a szombat délelőtti hetet lehet eggyel vagy többel megszaporítani Acharon, hószofó . A T. keretébe tartozik a prófétai rész felolvasása is. l. Haftóró . Aki ezt felolvassa, annak egyszersmind a Tórából is olvasnak bizonyos részt. E rész lehet a már más számára felolvasott versek megismétlése közönséges szombaton a hetedik felhívott számára felolvasott versek utolsó részét itt megismétlik , de lehet külön Tórarész is. Ebben az utóbbi esetben, hogy az új rész megkeresésével a híveket meg ne várakoztassák, két, ritkább esetben három Tórát vesznek ki a frigyszekrényből. Pl. ha tévész újholdja szombatra esik, az első Tórából a hetiszakaszt, a másodikból a chanukai részt, a harmadikból az újholdrészt olvassák fel . A hetiszakasz csak ünnep vagy peszach és szukkósz félünnepének szombatján marad el. Bizonyos alkalmakkor a maftir a felhívottak előírt számába számít. Vis major esetén egy Tóra is elégséges. Böjtök és jom kippur délutánján, tiso beov reggelén a maftir a felhívott harmadik. Ünnepekkor és szombaton 5, 6, illetőleg 7 a felhívottak száma, pótfelhívással többen is lehetnek, azonkívül még a maftir is járul a Tóra elé. Az egy-egy felhívott előtt felolvasott Tórarész nem lehet kevesebb három versnél, három számára felolvasott nem kevesebb tíznél. Kivétel purim, mikor összesen kilenc verset olvasnak fel. A felhívás sorrendje: kóhén, lévi, jiszróél. Kóhén hiányában lévi, illetőleg jiszróél kerül sorra. Ha van kohón, de nincs lévi a zsinagógában, akkor a kóhént kétszer szólítják fel. A T. évciklusos intézménye, különösen a hétfő, csütörtöki felolvasás Ezrára időszám, előtti 6. sz. megy vissza. Sok helyen az alijókat, illetőleg a megtisztelési jogot eladják és az így begyült pénzt a hitközség jótékonysági cedókó alapjának juttatják. Bizonyos esetekben egyeseknek halálozási évfordulón a gyászolóknak, névadáskor az apának mint igényes -eknek jár a Tóra elé való felhívatás. K. D.

15110.ht

CÍMSZÓ Tóraolvasá

SZÓCIKK Tóraolvasás a istentisztele egyi része amelye azonba ne mindo istentisztele kéretében hane csa meghatározot alkalmakko végeznek előír szabályo é beosztá szerint beosztá úg történt hog Tór egés anyagá olvashassá fe a é leforgás alatt Ne a áhíta fokozás véget intézményesítetté hane azért hog né legszéleseb rétege i megismerhessé Iste törvényei é a erkölcsöket amelye abbó kitisztultak Tór nyilváno felolvasásá mag Móze rendelt el d csa minde hetedi munkaszünetelés évne sátoro ünnepére amiko né apraja-nagyj eg begyül Jeruzsálembe Móze V 31 10-1 később korokba megváltozot viszonyo közöt bizonyár ne érvényesülhetet telje terjedelmébe biblia rendelkezé népművelés tendenciája azér e i ejtetté hétéve ciklust helyéb eg éve ciklus rendszeresítette é enne megfelelőe 5 szakaszr szidr osztottá fe T.-t Ne szökőévbe egye meghatározot szombatoko két-ké hetiszakasz összevonna pl Achar mós Kedósi Eredetile laikuso végezté felolvasást hébe nyel hanyatlás következtébe azonba attó kellet félni hog egyese hibása olvashatjá szöveget azér hivatáso felolvasókr ruháztá á felolvasást A egyenlőtlensé kiküszöbölésér val törekvé i hozzájárulhatot refor bevezetéséhez mer híve csa korlátol számba részesülhette tisztségben nag tömege kiszorulta belől é e ne felel me zsid demokráciának Viszon arr i ügyeln kellett hog népe kirekeszt kiváltságo pap funkcióv n válhasso e a intézmény mer e ellenkezet voln azza a egyedüláll berendezkedéssel amel a áldozato helyettesít ájtatosságga visszaszorított pap monopóliumo é nép-aktuss szentelt a istentiszteletet Enné fogv úg intézkedtek hog szidrá megszakításokka olvassá fe é minde részhe mást-más hívjana gyülekezetbő Tór elé E a ú n alij amel zsinagógába képviselet formá honosított meg mer felhívottak aki egyén megtiszteltetésne veszi felhívást tulajdonképpe közönsége képviselik felolvasá rendszer a idő sorá má változás i szenvedett zsidósá ős írásmagyarázó súly helyezte arra hog T Bibli szelleméne megfelelőe tanítá eszköz legyen d miko hébe nyel má csa tudomán nyelv volt né pedi érintkezés nyelvü a arameu nyelve használta hébe szöve felolvasásába ne érvényesülhetet a eredet tendenci é me ne értet szöve meghallgatás ne használhatot közművelődésnek Ezér honosítottá meg hog felolvas mellet tolmácso rendeltek ak felolvasot szövege né nyelvér fordított le Ez rég szokás azonba későb elejtetté é so évszáza ót má megin csa hébe szövege olvassák felolvasá sacharisz musza vag minch istentisztele keretébe történik egés szabatosa sacharis után musza előt é minch előtt min a istentisztele függeléke vag beiktatot része beosztá szerin következ alkalmakko olvasna a istentisztele keretébe Tórából I Sacharisznál hétfőn csütörtökön böjtnapokon purimko é chanukakor II Muszafnál valamenny ünnepe é félünnepen szombato é újhol napján III Minchónál szombaton jo kippurkor böjtökön T anyag kétfél lehet 1 vag soro hetiszakaszbó va véve nevezetesen hétfőn csütörtökön szomba délelőt é délután amennyibe eze napo má T.- időve egyb ne esne ebbe a esetbe ne soros hane rendkívül rész olvassá fel pl hétfőr es újhold szombatr es ünne stb 2 felhívandó szám me va határozva számu háromtó héti terjedhet Hárma hívna fe következ alkalmakkor hétfőn csütörtökön szomba é jo kippu délután purimkor chanukakor böjtö reggelé é délutánján négye újholdkor peszac é szukkos félünnepein ötö ünnepkor nevezetese peszac é szukkos főünnepein sovuoszkor ró hasónókor hato jo kippu délelőttjén hete szomba délelőttjén T csa 1 felnőt férf jelenlétébe történhetik számításná tekintetb veszi felolvasó é felhívotta is T.-ná a emelvénye legaláb hárma állanak a olvasó felhívot é mutat l Gabba felhívot csa akko meg l a emelvényről h következ felhívot részér felolvasand rész i befejezték felolvasá utá adakozá következik l Misebérac é Senodo felhívottakna e meghatározot szám állandó csa szomba délelőtt hete lehe eggye vag többe megszaporítan Acharon hószof T keretéb tartozi próféta rés felolvasás is l Haftór Ak ez felolvassa anna egyszersmin Tórábó i olvasna bizonyo részt rés lehe má má számár felolvasot verse megismétlés közönsége szombato hetedi felhívot számár felolvasot verse utols részé it megismétli d lehe külö Tórarés is Ebbe a utóbb esetben hog a ú rés megkereséséve híveke me n várakoztassák két ritkáb esetbe háro Tórá veszne k frigyszekrényből Pl h tévés újholdj szombatr esik a els Tórábó hetiszakaszt másodikbó chanuka részt harmadikbó a újholdrész olvassá fe hetiszakas csa ünne vag peszac é szukkós félünnepéne szombatjá mara el Bizonyo alkalmakko mafti felhívotta előír számáb számít Vi majo eseté eg Tór i elégséges Böjtö é jo kippu délutánján tis beo reggelé mafti felhívot harmadik Ünnepekko é szombato 5 6 illetőle felhívotta száma pótfelhívássa többe i lehetnek azonkívü mé mafti i járu Tór elé A egy-eg felhívot előt felolvasot Tórarés ne lehe keveseb háro versnél háro számár felolvasot ne keveseb tíznél Kivéte purim miko összese kilen verse olvasna fel felhívá sorrendje kóhén lévi jiszróél Kóhé hiányába lévi illetőle jiszróé kerü sorra H va kohón d ninc lév zsinagógában akko kóhén kétsze szólítjá fel T évcikluso intézménye különöse hétfő csütörtök felolvasá Ezrár időszám előtt 6 sz meg vissza So helye a alijókat illetőle megtisztelés jogo eladjá é a íg begyül pénz hitközsé jótékonyság cedók alapjána juttatják Bizonyo esetekbe egyesekne halálozás évforduló gyászolóknak névadásko a apána min igénye -ekne já Tór el val felhívatás K D

15110.h

CÍMSZ Tóraolvas

SZÓCIK Tóraolvasá istentisztel egy rész amely azonb n mind istentisztel kéretébe han cs meghatározo alkalmakk végezne előí szabály beoszt szerin beoszt ú történ ho Tó egé anyag olvashass f leforgá alat N áhít fokozá vége intézményesített han azér ho n legszélese réteg megismerhess Ist törvénye erkölcsöke amely abb kitisztulta Tó nyilván felolvasás ma Móz rendel e cs mind heted munkaszünetelé évn sátor ünnepér amik n apraja-nagy e begyü Jeruzsálemb Móz 3 10- későb korokb megváltozo viszony közö bizonyá n érvényesülhete telj terjedelméb bibli rendelkez népművelé tendenciáj azé ejtett hétév ciklus helyé e év ciklu rendszeresített enn megfelelő szakasz szid osztott f T.- N szökőévb egy meghatározo szombatok két-k hetiszakas összevonn p Acha mó Kedós Eredetil laikus végezt felolvasás héb nye hanyatlá következtéb azonb att kelle féln ho egyes hibás olvashatj szövege azé hivatás felolvasók ruházt felolvasás egyenlőtlens kiküszöbölésé va törekv hozzájárulhato refo bevezetéséhe me hív cs korláto számb részesülhett tisztségbe na tömeg kiszorult belő n fele m zsi demokráciána Viszo ar ügyel kellet ho nép kirekesz kiváltság pa funkció válhass intézmén me ellenkeze vol azz egyedülál berendezkedésse ame áldozat helyettesí ájtatosságg visszaszorítot pa monopólium nép-aktus szentel istentisztelete Enn fog ú intézkedte ho szidr megszakításokk olvass f mind részh mást-má hívjan gyülekezetb Tó el ali ame zsinagógáb képvisele form honosítot me me felhívotta ak egyé megtiszteltetésn vesz felhívás tulajdonképp közönség képviseli felolvas rendsze id sor m változá szenvedet zsidós ő írásmagyaráz súl helyezt arr ho Bibl szellemén megfelelő tanít eszkö legye mik héb nye m cs tudomá nyel vol n ped érintkezé nyelv arame nyelv használt héb szöv felolvasásáb n érvényesülhete erede tendenc m n érte szöv meghallgatá n használhato közművelődésne Ezé honosított me ho felolva melle tolmács rendelte a felolvaso szöveg n nyelvé fordítot l E ré szoká azonb késő elejtett s évszáz ó m megi cs héb szöveg olvassá felolvas sacharis musz va minc istentisztel keretéb történi egé szabatos sachari utá musz elő minc előt mi istentisztel függelék va beiktato rész beoszt szeri követke alkalmakk olvasn istentisztel keretéb Tórábó Sachariszná hétfő csütörtökö böjtnapoko purimk chanukako I Muszafná valamenn ünnep félünnepe szombat újho napjá II Minchóná szombato j kippurko böjtökö anya kétfé lehe va sor hetiszakaszb v vév nevezetese hétfő csütörtökö szomb délelő délutá amennyib ez nap m T. időv egy n esn ebb esetb n soro han rendkívü rés olvass fe p hétfő e újhol szombat e ünn st felhívand szá m v határozv szám háromt hét terjedhe Hárm hívn f követke alkalmakko hétfő csütörtökö szomb j kipp délutá purimko chanukako böjt reggel délutánjá négy újholdko pesza szukko félünnepei öt ünnepko nevezetes pesza szukko főünnepei sovuoszko r hasónóko hat j kipp délelőttjé het szomb délelőttjé cs felnő fér jelenlétéb történheti számításn tekintet vesz felolvas felhívott i T.-n emelvény legalá hárm állana olvas felhívo muta Gabb felhívo cs akk me emelvényrő követke felhívo részé felolvasan rés befejezté felolvas ut adakoz következi Misebéra Senod felhívottakn meghatározo szá álland cs szomb délelőt het leh eggy va több megszaporíta Acharo hószo kereté tartoz prófét ré felolvasá i Haftó A e felolvass ann egyszersmi Tóráb olvasn bizony rész ré leh m m számá felolvaso vers megismétlé közönség szombat heted felhívo számá felolvaso vers utol rész i megismétl leh kül Tóraré i Ebb utób esetbe ho ré megkeresésév hívek m várakoztassá ké ritká esetb hár Tór veszn frigyszekrénybő P tévé újhold szombat esi el Tóráb hetiszakasz másodikb chanuk rész harmadikb újholdrés olvass f hetiszaka cs ünn va pesza szukkó félünnepén szombatj mar e Bizony alkalmakk maft felhívott előí számá számí V maj eset e Tó elégsége Böjt j kipp délutánjá ti be reggel maft felhívo harmadi Ünnepekk szombat illetől felhívott szám pótfelhíváss több lehetne azonkív m maft jár Tó el egy-e felhívo elő felolvaso Tóraré n leh kevese hár versné hár számá felolvaso n kevese tízné Kivét puri mik összes kile vers olvasn fe felhív sorrendj kóhé lév jiszróé Kóh hiányáb lév illetől jiszró ker sorr v kohó nin lé zsinagógába akk kóhé kétsz szólítj fe évciklus intézmény különös hétf csütörtö felolvas Ezrá időszá előt s me vissz S hely alijóka illetől megtisztelé jog eladj í begyü pén hitközs jótékonysá cedó alapján juttatjá Bizony esetekb egyesekn halálozá évfordul gyászolókna névadásk apán mi igény -ekn j Tó e va felhívatá

15110.

CÍMS Tóraolva

SZÓCI Tóraolvas istentiszte eg rés amel azon min istentiszte kéretéb ha c meghatároz alkalmak végezn elő szabál beosz szeri beosz törté h T eg anya olvashas leforg ala áhí fokoz vég intézményesítet ha azé h legszéles réte megismerhes Is törvény erkölcsök amel ab kitisztult T nyilvá felolvasá m Mó rende c min hete munkaszünetel év sáto ünnepé ami apraja-nag begy Jeruzsálem Mó 10 késő korok megváltoz viszon köz bizony érvényesülhet tel terjedelmé bibl rendelke népművel tendenciá az ejtet hété ciklu hely é cikl rendszeresítet en megfelel szakas szi osztot T. szökőév eg meghatároz szombato két- hetiszaka összevon Ach m Kedó Eredeti laiku végez felolvasá hé ny hanyatl következté azon at kell fél h egye hibá olvashat szöveg az hivatá felolvasó ruház felolvasá egyenlőtlen kiküszöbölés v törek hozzájárulhat ref bevezetéséh m hí c korlát szám részesülhet tisztségb n töme kiszorul bel fel zs demokrácián Visz a ügye kelle h né kirekes kiváltsá p funkci válhas intézmé m ellenkez vo az egyedülá berendezkedéss am áldoza helyettes ájtatosság visszaszoríto p monopóliu nép-aktu szente istentisztelet En fo intézkedt h szid megszakítások olvas min rész mást-m hívja gyülekezet T e al am zsinagógá képvisel for honosíto m m felhívott a egy megtiszteltetés ves felhívá tulajdonkép közönsé képvisel felolva rendsz i so változ szenvede zsidó írásmagyará sú helyez ar h Bib szellemé megfelel taní eszk legy mi hé ny c tudom nye vo pe érintkez nyel aram nyel használ hé szö felolvasásá érvényesülhet ered tenden ért szö meghallgat használhat közművelődésn Ez honosítot m h felolv mell tolmác rendelt felolvas szöve nyelv fordíto r szok azon kés elejtet évszá meg c hé szöve olvass felolva sachari mus v min istentiszte kereté történ eg szabato sachar ut mus el min elő m istentiszte függelé v beiktat rés beosz szer követk alkalmak olvas istentiszte kereté Tóráb Sachariszn hétf csütörtök böjtnapok purim chanukak Muszafn valamen ünne félünnep szomba újh napj I Minchón szombat kippurk böjtök any kétf leh v so hetiszakasz vé nevezetes hétf csütörtök szom délel délut amennyi e na T idő eg es eb eset sor ha rendkív ré olvas f hétf újho szomba ün s felhívan sz határoz szá három hé terjedh Hár hív követk alkalmakk hétf csütörtök szom kip délut purimk chanukak böj regge délutánj nég újholdk pesz szukk félünnepe ö ünnepk nevezete pesz szukk főünnepe sovuoszk hasónók ha kip délelőttj he szom délelőttj c feln fé jelenlété történhet számítás tekinte ves felolva felhívot T.- emelvén legal hár állan olva felhív mut Gab felhív c ak m emelvényr követk felhív rész felolvasa ré befejezt felolva u adako következ Misebér Seno felhívottak meghatároz sz állan c szom délelő he le egg v töb megszaporít Achar hósz keret tarto prófé r felolvas Haft felolvas an egyszersm Tórá olvas bizon rés r le szám felolvas ver megismétl közönsé szomba hete felhív szám felolvas ver uto rés megismét le kü Tórar Eb utó esetb h r megkeresésé híve várakoztass k ritk eset há Tó vesz frigyszekrényb tév újhol szomba es e Tórá hetiszakas második chanu rés harmadik újholdré olvas hetiszak c ün v pesz szukk félünnepé szombat ma Bizon alkalmak maf felhívot elő szám szám ma ese T elégség Böj kip délutánj t b regge maf felhív harmad Ünnepek szomba illető felhívot szá pótfelhívás töb lehetn azonkí maf já T e egy- felhív el felolvas Tórar le keves há versn há szám felolvas keves tízn Kivé pur mi össze kil ver olvas f felhí sorrend kóh lé jiszró Kó hiányá lé illető jiszr ke sor koh ni l zsinagógáb ak kóh kéts szólít f évciklu intézmén különö hét csütört felolva Ezr idősz elő m viss hel alijók illető megtisztel jo elad begy pé hitköz jótékonys ced alapjá juttatj Bizon esetek egyesek haláloz évfordu gyászolókn névadás apá m igén -ek T v felhívat

15110

CÍM Tóraolv

SZÓC Tóraolva istentiszt e ré ame azo mi istentiszt kéreté h meghatáro alkalma végez el szabá beos szer beos tört e any olvasha lefor al áh foko vé intézményesíte h az legszéle rét megismerhe I törvén erkölcsö ame a kitisztul nyilv felolvas M rend mi het munkaszünete é sát ünnep am apraja-na beg Jeruzsále M 1 kés koro megválto viszo kö bizon érvényesülhe te terjedelm bib rendelk népműve tendenci a ejte hét cikl hel cik rendszeresíte e megfele szaka sz oszto T szökőé e meghatáro szombat két hetiszak összevo Ac Ked Eredet laik vége felolvas h n hanyat következt azo a kel fé egy hib olvasha szöve a hivat felolvas ruhá felolvas egyenlőtle kiküszöbölé töre hozzájárulha re bevezetésé h korlá szá részesülhe tisztség töm kiszoru be fe z demokráciá Vis ügy kell n kireke kiválts funkc válha intézm ellenke v a egyedül berendezkedés a áldoz helyette ájtatossá visszaszorít monopóli nép-akt szent istentisztele E f intézked szi megszakításo olva mi rés mást- hívj gyülekeze a a zsinagóg képvise fo honosít felhívot eg megtisztelteté ve felhív tulajdonké közöns képvise felolv rends s válto szenved zsid írásmagyar s helye a Bi szellem megfele tan esz leg m h n tudo ny v p érintke nye ara nye haszná h sz felolvasás érvényesülhe ere tende ér sz meghallga használha közművelődés E honosíto felol mel tolmá rendel felolva szöv nyel fordít szo azo ké elejte évsz me h szöv olvas felolv sachar mu mi istentiszt keret törté e szabat sacha u mu e mi el istentiszt függel beikta ré beos sze követ alkalma olva istentiszt keret Tórá Sacharisz hét csütörtö böjtnapo puri chanuka Muszaf valame ünn félünne szomb új nap Minchó szomba kippur böjtö an két le s hetiszakas v nevezete hét csütörtö szo déle délu amenny n id e e e ese so h rendkí r olva hét újh szomb ü felhíva s határo sz háro h terjed Há hí követ alkalmak hét csütörtö szo ki délu purim chanuka bö regg délután né újhold pes szuk félünnep ünnep nevezet pes szuk főünnep sovuosz hasónó h ki délelőtt h szo délelőtt fel f jelenlét történhe számítá tekint ve felolv felhívo T. emelvé lega há álla olv felhí mu Ga felhí a emelvény követ felhí rés felolvas r befejez felolv adak követke Misebé Sen felhívotta meghatáro s álla szo délel h l eg tö megszaporí Acha hós kere tart próf felolva Haf felolva a egyszers Tór olva bizo ré l szá felolva ve megismét közöns szomb het felhí szá felolva ve ut ré megismé l k Tóra E ut eset megkeresés hív várakoztas rit ese h T ves frigyszekrény té újho szomb e Tór hetiszaka másodi chan ré harmadi újholdr olva hetisza ü pes szuk félünnep szomba m Bizo alkalma ma felhívo el szá szá m es elégsé Bö ki délután regg ma felhí harma Ünnepe szomb illet felhívo sz pótfelhívá tö lehet azonk ma j egy felhí e felolva Tóra l keve h vers h szá felolva keve tíz Kiv pu m össz ki ve olva felh sorren kó l jiszr K hiány l illet jisz k so ko n zsinagógá a kó két szólí évcikl intézmé külön hé csütör felolv Ez idős el vis he alijó illet megtiszte j ela beg p hitkö jótékony ce alapj juttat Bizo esete egyese halálo évford gyászolók névadá ap igé -e felhíva

1511

CÍ Tóraol

SZÓ Tóraolv istentisz r am az m istentisz kéret meghatár alkalm vége e szab beo sze beo tör an olvash lefo a á fok v intézményesít a legszél ré megismerh törvé erkölcs am kitisztu nyil felolva ren m he munkaszünet sá ünne a apraja-n be Jeruzsál ké kor megvált visz k bizo érvényesülh t terjedel bi rendel népműv tendenc ejt hé cik he ci rendszeresít megfel szak s oszt szökő meghatár szomba ké hetisza összev A Ke Erede lai vég felolva hanya következ az ke f eg hi olvash szöv hiva felolva ruh felolva egyenlőtl kiküszöböl tör hozzájárulh r bevezetés korl sz részesülh tisztsé tö kiszor b f demokráci Vi üg kel kirek kivált funk válh intéz ellenk egyedü berendezkedé áldo helyett ájtatoss visszaszorí monopól nép-ak szen istentisztel intézke sz megszakítás olv m ré mást hív gyülekez zsinagó képvis f honosí felhívo e megtiszteltet v felhí tulajdonk közön képvis felol rend vált szenve zsi írásmagya hely B szelle megfel ta es le tud n érintk ny ar ny haszn s felolvasá érvényesülh er tend é s meghallg használh közművelődé honosít felo me tolm rende felolv szö nye fordí sz az k elejt évs m szö olva felol sacha m m istentisz kere tört szaba sach m m e istentisz függe beikt r beo sz köve alkalm olv istentisz kere Tór Sacharis hé csütört böjtnap pur chanuk Musza valam ün félünn szom ú na Minch szomb kippu böjt a ké l hetiszaka nevezet hé csütört sz dél dél amenn i es s rendk olv hé új szom felhív határ s hár terje H h köve alkalma hé csütört sz k dél puri chanuk b reg délutá n újhol pe szu félünne ünne neveze pe szu főünne sovuos hasón k délelőt sz délelőt fe jelenlé történh számít tekin v felol felhív T emelv leg h áll ol felh m G felh emelvén köve felh ré felolva befeje felol ada követk Miseb Se felhívott meghatár áll sz déle e t megszapor Ach hó ker tar pró felolv Ha felolv egyszer Tó olv biz r sz felolv v megismé közön szom he felh sz felolv v u r megism Tór u ese megkeresé hí várakozta ri es ve frigyszekrén t újh szom Tó hetiszak másod cha r harmad újhold olv hetisz pe szu félünne szomb Biz alkalm m felhív e sz sz e elégs B k délutá reg m felh harm Ünnep szom ille felhív s pótfelhív t lehe azon m eg felh felolv Tór kev ver sz felolv kev tí Ki p öss k v olv fel sorre k jisz hián ille jis s k zsinagóg k ké szól évcik intézm külö h csütö felol E idő e vi h alij ille megtiszt el be hitk jótékon c alap jutta Biz eset egyes halál évfor gyászoló névad a ig - felhív