15117.htm

CÍMSZÓ: Török

SZEMÉLYNÉV: Török Jenő

SZÓCIKK: Török, 1. Jenő, festő, szül. Budapesten 1880. Apró, finom tónusú, hangulatos tájképeket, lovas alakokat, fejeket (önarckép) fest. Münchenben és Parisban tanult. Gyűjteményes kiállítása volt az Alkotás Művészházban (1924). Breguzzai tájképe a Szépművészeti Múzeumban van.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5117. címszó a lexikon => 907. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15117.htm

CÍMSZÓ: Török

SZEMÉLYNÉV: Török Jenő

SZÓCIKK: Török, 1. Jenő, festő, szül. Budapesten 1880. Apró, finom tónusú, hangulatos tájképeket, lovas alakokat, fejeket önarckép fest. Münchenben és Parisban tanult. Gyűjteményes kiállítása volt az Alkotás Művészházban 1924 . Breguzzai tájképe a Szépművészeti Múzeumban van.

15117.ht

CÍMSZÓ Törö

SZEMÉLYNÉV Törö Jen

SZÓCIKK Török 1 Jenő festő szül Budapeste 1880 Apró fino tónusú hangulato tájképeket lova alakokat fejeke önarcké fest Münchenbe é Parisba tanult Gyűjteménye kiállítás vol a Alkotá Művészházba 192 Breguzza tájkép Szépművészet Múzeumba van

15117.h

CÍMSZ Tör

SZEMÉLYNÉ Tör Je

SZÓCIK Törö Jen fest szü Budapest 188 Apr fin tónus hangulat tájképeke lov alakoka fejek önarck fes Münchenb Parisb tanul Gyűjtemény kiállítá vo Alkot Művészházb 19 Breguzz tájké Szépművésze Múzeumb va

15117.

CÍMS Tö

SZEMÉLYN Tö J

SZÓCI Tör Je fes sz Budapes 18 Ap fi tónu hangula tájképek lo alakok feje önarc fe München Paris tanu Gyűjtemén kiállít v Alko Művészház 1 Breguz tájk Szépművész Múzeum v

15117

CÍM T

SZEMÉLY T

SZÓC Tö J fe s Budape 1 A f tón hangul tájképe l alako fej önar f Münche Pari tan Gyűjtemé kiállí Alk Művészhá Bregu táj Szépművés Múzeu

1511SZEMÉL

SZÓ T f Budap tó hangu tájkép alak fe öna Münch Par ta Gyűjtem kiáll Al Művészh Breg tá Szépművé Múze