15124.htm

CÍMSZÓ: Történetírás

SZÓCIKK: "Strieder Jacob, müncheni egyet. r. tanár gazdaságtörténész. Hellmann Siegmund, a középkori történelem és a diplomatika rendes tanára s a történelmi szeminárium egyik igazgatója a lipcsei egyetemen Stein, bécsi egyetemi tanár, bizánci történész. Hirschfeld Ottó*, a berlini egyetemen Mommsen közvetlen utóda, római történész és híres epigrafus. Caro Jacob, a bresslaui egyetem rendes tanára,újkori történész, a Geschichte Polens szerzője. Caro Georg, zürichi egyet. tanár, középkori alkotmánytörténész, a Wirtschaftsgeschichte der Juden im Mittelalter szerzője, megh. 1908. Cohn Georg, zürichi egyet. tanár, kiváló jogtörténész. Adler Georg, a nemzetgazdaságtan tanára a kieli egyetemen, a Gesch. des Sozialismus szerzője, megh. 1910. Halévy Léon, bordeauxi egyet. tanár, a Histoire d'Angleterre kiváló szerzője. Arias Gino, genovai egyet. tanár, olasz szenátor, a fascista alkotmány szerzője, kiváló alkotmánytörténész. Hirsch Siegfrid*, v. berlini egyetemi tanár és konzervatív politikus, középkori történész. Hirsch Theodor*, a Scriptores Rerum Prussicarum kiadója. Hirschfeld Gustav*, német klassz-archeológus, königsbergi egyetemi tanár. Palgrave (Cohen)*, kiváló angol alkotmánytörténész. Darmstädter Paul, a göttingeni egyetemen az újkori történelem rendes tanára. Beer A., osztrák gazdaságtörténész, v. egyet. tanár. Salomon Felix*, lipcsei egyet. tanár, újkori angol történész. Lessmann Dániel*, német középkori történész és költő (megh. 1831). Leffmann Salamon, v. heidebergi egyet. tanár, India történetírója. Klein Wilhelm (l. o.), prágai egyet. tanár, klassz. archeológus. Kanitz Félix Phl.* (l. o.), bizánci archeológus. Zapperl Georg* (l. o.), bécsi középkori történész. Bloch Gustave, párisi főisk. tanár, római történész. Luzzatto Gino, barii tanár, középkori alkotmánytörténész. Lövinson Ermanno, német-olasz levéltárnok. Schlesinger L., a bostoni Harvard-egyetem tanára, az Egyesült Államok ma élő vezető történetírója, a Hist. of the United States szerzője, szül. 1888. Sternfeld Richard, a középkori nyugat- és dél-európai történelem ny. rk. tanára a berlini egyetemen, egyszersmind kiváló zenetörténész, megh. 1926. Halphen L., francia történész, a Sorbonne tanára. Stern Alfréd, zürichi egyet. r. tanár, az ötkötetes Geschichte Europas 1815-72. és más kiváló művek szerzője, szül. 1847. Bloch Siegfried*, v, német egyet. tanár, középkori történész. Cohn J. v. német egyet. tanár, római történész és numizmatikus. Askenazy Simon, varsói egyet. r. tanár, a legkiválóbb élő lengyel történész, a Cambridge History lengyel történetének szerzője. Creizenach Theodor*, frankfurti történész, a Schlosser-féle Weltgeschichte (1-20) átdolgozója, kiváló középkori történész, megh. 1877. Simonsfeld Harry, müncheni egyet. tanár a Gesch. d. Fondaco dei Tedeschi szerzője, megh. 1912. Jastrow Ignatz, berlini egyet. tanár, a Gesch. d. Hohenstaufen szerzője, később kizárólag nemzetgazdász, szül. 1856. Eulenburg Franz*, a berlini Handelshochschule és egyet. tanára, gazdaságtörténész. Ferrero Guglielmo, firenzei egyet. tanár, hírneves római történész. Geiger Ludwig, berlini egyet. tanár, kultúrtörténész, megh. 1920. Simson Bernhard*, v. freiburgi egyet. tanár, középkori történész. Ezeken kívül ideszámítható több kiváló irodalomtörténész, mint Brandes Georg, Bernays Michael*, Minor Jacob*, Witkowsky Georgn, továbbá a tudományos és forráskutatáson alapuló zenetörténelem megalapítója, Adler Guido bécsi egyet. tanár stb. II. Magyar zsidó történészek (l. az illető nevek alatt is). a) Magyar zsidó történelem és monográfiák szerzői:Löw Lipót, Hochmuth Ábrahám, Kohn Sámuel, Büchler Sándor, Pollák Miksa, Vajda Béla, Venetiáner Lajos, Goldberger Izidor, Guttmann Mihály, Eisler Mátyás, Singer Jakab, Löwy Mór, Bernstein Béla, Mandl Bernát, Stein Miksa, Kecskeméti Ármin, Frisch Ármin. b) Magyarország története :Kardos Samu, törv. bíró, a Wesselényi összeesküvés történetírója; Acsádi Ignác, Marcali Henrik, Fraknói Vilmos*, Finály Henrik*, Angyal Dávid*, Óváry Lipót*, Lánczy Gyula*.c) Művészettörténet: Meller Simon, Éber László*, Lázár Béla*. S. R."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 5124. címszó a lexikon => 910. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15124.htm

CÍMSZÓ: Történetírás

SZÓCIKK: Strieder Jacob, müncheni egyet. r. tanár gazdaságtörténész. Hellmann Siegmund, a középkori történelem és a diplomatika rendes tanára s a történelmi szeminárium egyik igazgatója a lipcsei egyetemen Stein, bécsi egyetemi tanár, bizánci történész. Hirschfeld Ottó*, a berlini egyetemen Mommsen közvetlen utóda, római történész és híres epigrafus. Caro Jacob, a bresslaui egyetem rendes tanára,újkori történész, a Geschichte Polens szerzője. Caro Georg, zürichi egyet. tanár, középkori alkotmánytörténész, a Wirtschaftsgeschichte der Juden im Mittelalter szerzője, megh. 1908. Cohn Georg, zürichi egyet. tanár, kiváló jogtörténész. Adler Georg, a nemzetgazdaságtan tanára a kieli egyetemen, a Gesch. des Sozialismus szerzője, megh. 1910. Halévy Léon, bordeauxi egyet. tanár, a Histoire d'Angleterre kiváló szerzője. Arias Gino, genovai egyet. tanár, olasz szenátor, a fascista alkotmány szerzője, kiváló alkotmánytörténész. Hirsch Siegfrid*, v. berlini egyetemi tanár és konzervatív politikus, középkori történész. Hirsch Theodor*, a Scriptores Rerum Prussicarum kiadója. Hirschfeld Gustav*, német klassz-archeológus, königsbergi egyetemi tanár. Palgrave Cohen *, kiváló angol alkotmánytörténész. Darmstädter Paul, a göttingeni egyetemen az újkori történelem rendes tanára. Beer A., osztrák gazdaságtörténész, v. egyet. tanár. Salomon Felix*, lipcsei egyet. tanár, újkori angol történész. Lessmann Dániel*, német középkori történész és költő megh. 1831 . Leffmann Salamon, v. heidebergi egyet. tanár, India történetírója. Klein Wilhelm l. o. , prágai egyet. tanár, klassz. archeológus. Kanitz Félix Phl.* l. o. , bizánci archeológus. Zapperl Georg* l. o. , bécsi középkori történész. Bloch Gustave, párisi főisk. tanár, római történész. Luzzatto Gino, barii tanár, középkori alkotmánytörténész. Lövinson Ermanno, német-olasz levéltárnok. Schlesinger L., a bostoni Harvard-egyetem tanára, az Egyesült Államok ma élő vezető történetírója, a Hist. of the United States szerzője, szül. 1888. Sternfeld Richard, a középkori nyugat- és dél-európai történelem ny. rk. tanára a berlini egyetemen, egyszersmind kiváló zenetörténész, megh. 1926. Halphen L., francia történész, a Sorbonne tanára. Stern Alfréd, zürichi egyet. r. tanár, az ötkötetes Geschichte Europas 1815-72. és más kiváló művek szerzője, szül. 1847. Bloch Siegfried*, v, német egyet. tanár, középkori történész. Cohn J. v. német egyet. tanár, római történész és numizmatikus. Askenazy Simon, varsói egyet. r. tanár, a legkiválóbb élő lengyel történész, a Cambridge History lengyel történetének szerzője. Creizenach Theodor*, frankfurti történész, a Schlosser-féle Weltgeschichte 1-20 átdolgozója, kiváló középkori történész, megh. 1877. Simonsfeld Harry, müncheni egyet. tanár a Gesch. d. Fondaco dei Tedeschi szerzője, megh. 1912. Jastrow Ignatz, berlini egyet. tanár, a Gesch. d. Hohenstaufen szerzője, később kizárólag nemzetgazdász, szül. 1856. Eulenburg Franz*, a berlini Handelshochschule és egyet. tanára, gazdaságtörténész. Ferrero Guglielmo, firenzei egyet. tanár, hírneves római történész. Geiger Ludwig, berlini egyet. tanár, kultúrtörténész, megh. 1920. Simson Bernhard*, v. freiburgi egyet. tanár, középkori történész. Ezeken kívül ideszámítható több kiváló irodalomtörténész, mint Brandes Georg, Bernays Michael*, Minor Jacob*, Witkowsky Georgn, továbbá a tudományos és forráskutatáson alapuló zenetörténelem megalapítója, Adler Guido bécsi egyet. tanár stb. II. Magyar zsidó történészek l. az illető nevek alatt is . a Magyar zsidó történelem és monográfiák szerzői:Löw Lipót, Hochmuth Ábrahám, Kohn Sámuel, Büchler Sándor, Pollák Miksa, Vajda Béla, Venetiáner Lajos, Goldberger Izidor, Guttmann Mihály, Eisler Mátyás, Singer Jakab, Löwy Mór, Bernstein Béla, Mandl Bernát, Stein Miksa, Kecskeméti Ármin, Frisch Ármin. b Magyarország története :Kardos Samu, törv. bíró, a Wesselényi összeesküvés történetírója; Acsádi Ignác, Marcali Henrik, Fraknói Vilmos*, Finály Henrik*, Angyal Dávid*, Óváry Lipót*, Lánczy Gyula*.c Művészettörténet: Meller Simon, Éber László*, Lázár Béla*. S. R.

15124.ht

CÍMSZÓ Történetírá

SZÓCIKK Striede Jacob münchen egyet r taná gazdaságtörténész Hellman Siegmund középkor történele é diplomatik rende tanár történelm szemináriu egyi igazgatój lipcse egyeteme Stein bécs egyetem tanár bizánc történész Hirschfel Ottó* berlin egyeteme Mommse közvetle utóda róma történés é híre epigrafus Car Jacob bresslau egyete rende tanára,újkor történész Geschicht Polen szerzője Car Georg zürich egyet tanár középkor alkotmánytörténész Wirtschaftsgeschicht de Jude i Mittelalte szerzője megh 1908 Coh Georg zürich egyet tanár kivál jogtörténész Adle Georg nemzetgazdaságta tanár kiel egyetemen Gesch de Sozialismu szerzője megh 1910 Halév Léon bordeaux egyet tanár Histoir d'Angleterr kivál szerzője Aria Gino genova egyet tanár olas szenátor fascist alkotmán szerzője kivál alkotmánytörténész Hirsc Siegfrid* v berlin egyetem taná é konzervatí politikus középkor történész Hirsc Theodor* Scriptore Reru Prussicaru kiadója Hirschfel Gustav* néme klassz-archeológus königsberg egyetem tanár Palgrav Cohe * kivál ango alkotmánytörténész Darmstädte Paul göttingen egyeteme a újkor történele rende tanára Bee A. osztrá gazdaságtörténész v egyet tanár Salomo Felix* lipcse egyet tanár újkor ango történész Lessman Dániel* néme középkor történés é költ megh 183 Leffman Salamon v heideberg egyet tanár Indi történetírója Klei Wilhel l o prága egyet tanár klassz archeológus Kanit Féli Phl. l o bizánc archeológus Zapper Georg l o bécs középkor történész Bloc Gustave páris főisk tanár róma történész Luzzatt Gino bari tanár középkor alkotmánytörténész Lövinso Ermanno német-olas levéltárnok Schlesinge L. boston Harvard-egyete tanára a Egyesül Államo m él vezet történetírója Hist o th Unite State szerzője szül 1888 Sternfel Richard középkor nyugat é dél-európa történele ny rk tanár berlin egyetemen egyszersmin kivál zenetörténész megh 1926 Halphe L. franci történész Sorbonn tanára Ster Alfréd zürich egyet r tanár a ötkötete Geschicht Europa 1815-72 é má kivál műve szerzője szül 1847 Bloc Siegfried* v néme egyet tanár középkor történész Coh J v néme egyet tanár róma történés é numizmatikus Askenaz Simon varsó egyet r tanár legkiválób él lengye történész Cambridg Histor lengye történeténe szerzője Creizenac Theodor* frankfurt történész Schlosser-fél Weltgeschicht 1-2 átdolgozója kivál középkor történész megh 1877 Simonsfel Harry münchen egyet taná Gesch d Fondac de Tedesch szerzője megh 1912 Jastro Ignatz berlin egyet tanár Gesch d Hohenstaufe szerzője későb kizáróla nemzetgazdász szül 1856 Eulenbur Franz* berlin Handelshochschul é egyet tanára gazdaságtörténész Ferrer Guglielmo firenze egyet tanár hírneve róma történész Geige Ludwig berlin egyet tanár kultúrtörténész megh 1920 Simso Bernhard* v freiburg egyet tanár középkor történész Ezeke kívü ideszámíthat töb kivál irodalomtörténész min Brande Georg Bernay Michael* Mino Jacob* Witkowsk Georgn tovább tudományo é forráskutatáso alapul zenetörténele megalapítója Adle Guid bécs egyet taná stb II Magya zsid történésze l a illet neve alat i Magya zsid történele é monográfiá szerzői:Lö Lipót Hochmut Ábrahám Koh Sámuel Büchle Sándor Pollá Miksa Vajd Béla Venetiáne Lajos Goldberge Izidor Guttman Mihály Eisle Mátyás Singe Jakab Löw Mór Bernstei Béla Mand Bernát Stei Miksa Kecskemét Ármin Frisc Ármin Magyarorszá történet :Kardo Samu törv bíró Wesselény összeesküvé történetírója Acsád Ignác Marcal Henrik Fraknó Vilmos* Finál Henrik* Angya Dávid* Óvár Lipót* Láncz Gyula*. Művészettörténet Melle Simon Ébe László* Lázá Béla* S R

15124.h

CÍMSZ Történetír

SZÓCIK Stried Jaco münche egye tan gazdaságtörténés Hellma Siegmun középko történel diplomati rend taná történel szeminári egy igazgató lipcs egyetem Stei béc egyete taná bizán történés Hirschfe Ottó berli egyetem Momms közvetl utód róm történé hír epigrafu Ca Jaco bressla egyet rend tanára,újko történés Geschich Pole szerzőj Ca Geor züric egye taná középko alkotmánytörténés Wirtschaftsgeschich d Jud Mittelalt szerzőj meg 190 Co Geor züric egye taná kivá jogtörténés Adl Geor nemzetgazdaságt taná kie egyeteme Gesc d Sozialism szerzőj meg 191 Halé Léo bordeau egye taná Histoi d'Angleter kivá szerzőj Ari Gin genov egye taná ola szenáto fascis alkotmá szerzőj kivá alkotmánytörténés Hirs Siegfrid berli egyete tan konzervat politiku középko történés Hirs Theodor Scriptor Rer Prussicar kiadój Hirschfe Gustav ném klassz-archeológu königsber egyete taná Palgra Coh kivá ang alkotmánytörténés Darmstädt Pau göttinge egyetem újko történel rend tanár Be A osztr gazdaságtörténés egye taná Salom Felix lipcs egye taná újko ang történés Lessma Dániel ném középko történé köl meg 18 Leffma Salamo heideber egye taná Ind történetírój Kle Wilhe prág egye taná klass archeológu Kani Fél Phl bizán archeológu Zappe Geor béc középko történés Blo Gustav pári főis taná róm történés Luzzat Gin bar taná középko alkotmánytörténés Lövins Ermann német-ola levéltárno Schlesing L bosto Harvard-egyet tanár Egyesü Állam é veze történetírój His t Unit Stat szerzőj szü 188 Sternfe Richar középko nyuga dél-európ történel n r taná berli egyeteme egyszersmi kivá zenetörténés meg 192 Halph L franc történés Sorbon tanár Ste Alfré züric egye taná ötkötet Geschich Europ 1815-7 m kivá műv szerzőj szü 184 Blo Siegfried ném egye taná középko történés Co ném egye taná róm történé numizmatiku Askena Simo vars egye taná legkiváló é lengy történés Cambrid Histo lengy történetén szerzőj Creizena Theodor frankfur történés Schlosser-fé Weltgeschich 1- átdolgozój kivá középko történés meg 187 Simonsfe Harr münche egye tan Gesc Fonda d Tedesc szerzőj meg 191 Jastr Ignat berli egye taná Gesc Hohenstauf szerzőj késő kizáról nemzetgazdás szü 185 Eulenbu Franz berli Handelshochschu egye tanár gazdaságtörténés Ferre Guglielm firenz egye taná hírnev róm történés Geig Ludwi berli egye taná kultúrtörténés meg 192 Sims Bernhard freibur egye taná középko történés Ezek kív ideszámítha tö kivá irodalomtörténés mi Brand Geor Berna Michael Min Jacob Witkows Georg továb tudomány forráskutatás alapu zenetörténel megalapítój Adl Gui béc egye tan st I Magy zsi történész ille nev ala Magy zsi történel monográfi szerzői:L Lipó Hochmu Ábrahá Ko Sámue Büchl Sándo Poll Miks Vaj Bél Venetián Lajo Goldberg Izido Guttma Mihál Eisl Mátyá Sing Jaka Lö Mó Bernste Bél Man Berná Ste Miks Kecskemé Ármi Fris Ármi Magyarorsz történe :Kard Sam tör bír Wesselén összeesküv történetírój Acsá Igná Marca Henri Frakn Vilmos Finá Henrik Angy Dávid Óvá Lipót Lánc Gyula* Művészettörténe Mell Simo Éb László Láz Béla

15124.

CÍMS Történetí

SZÓCI Strie Jac münch egy ta gazdaságtörténé Hellm Siegmu középk történe diplomat ren tan történe szeminár eg igazgat lipc egyete Ste bé egyet tan bizá történé Hirschf Ott berl egyete Momm közvet utó ró történ hí epigraf C Jac bressl egye ren tanára,újk történé Geschic Pol szerző C Geo züri egy tan középk alkotmánytörténé Wirtschaftsgeschic Ju Mittelal szerző me 19 C Geo züri egy tan kiv jogtörténé Ad Geo nemzetgazdaság tan ki egyetem Ges Sozialis szerző me 19 Hal Lé bordea egy tan Histo d'Anglete kiv szerző Ar Gi geno egy tan ol szenát fasci alkotm szerző kiv alkotmánytörténé Hir Siegfri berl egyet ta konzerva politik középk történé Hir Theodo Scripto Re Prussica kiadó Hirschf Gusta né klassz-archeológ königsbe egyet tan Palgr Co kiv an alkotmánytörténé Darmstäd Pa götting egyete újk történe ren taná B oszt gazdaságtörténé egy tan Salo Feli lipc egy tan újk an történé Lessm Dánie né középk történ kö me 1 Leffm Salam heidebe egy tan In történetíró Kl Wilh prá egy tan klas archeológ Kan Fé Ph bizá archeológ Zapp Geo bé középk történé Bl Gusta pár fői tan ró történé Luzza Gi ba tan középk alkotmánytörténé Lövin Erman német-ol levéltárn Schlesin bost Harvard-egye taná Egyes Álla vez történetíró Hi Uni Sta szerző sz 18 Sternf Richa középk nyug dél-euró történe tan berl egyetem egyszersm kiv zenetörténé me 19 Halp fran történé Sorbo taná St Alfr züri egy tan ötköte Geschic Euro 1815- kiv mű szerző sz 18 Bl Siegfrie né egy tan középk történé C né egy tan ró történ numizmatik Asken Sim var egy tan legkivál leng történé Cambri Hist leng történeté szerző Creizen Theodo frankfu történé Schlosser-f Weltgeschic 1 átdolgozó kiv középk történé me 18 Simonsf Har münch egy ta Ges Fond Tedes szerző me 19 Jast Igna berl egy tan Ges Hohenstau szerző kés kizáró nemzetgazdá sz 18 Eulenb Fran berl Handelshochsch egy taná gazdaságtörténé Ferr Gugliel firen egy tan hírne ró történé Gei Ludw berl egy tan kultúrtörténé me 19 Sim Bernhar freibu egy tan középk történé Eze kí ideszámíth t kiv irodalomtörténé m Bran Geo Bern Michae Mi Jaco Witkow Geor tová tudomán forráskutatá alap zenetörténe megalapító Ad Gu bé egy ta s Mag zs történés ill ne al Mag zs történe monográf szerzői: Lip Hochm Ábrah K Sámu Büch Sánd Pol Mik Va Bé Venetiá Laj Goldber Izid Guttm Mihá Eis Máty Sin Jak L M Bernst Bé Ma Bern St Mik Kecskem Árm Fri Árm Magyarors történ :Kar Sa tö bí Wesselé összeeskü történetíró Acs Ign Marc Henr Frak Vilmo Fin Henri Ang Dávi Óv Lipó Lán Gyula Művészettörtén Mel Sim É Lászl Lá Bél

15124

CÍM Történet

SZÓC Stri Ja münc eg t gazdaságtörtén Hell Siegm közép történ diploma re ta történ szeminá e igazga lip egyet St b egye ta biz történ Hirsch Ot ber egyet Mom közve ut r törté h epigra Ja bress egy re tanára,új történ Geschi Po szerz Ge zür eg ta közép alkotmánytörtén Wirtschaftsgeschi J Mittela szerz m 1 Ge zür eg ta ki jogtörtén A Ge nemzetgazdasá ta k egyete Ge Soziali szerz m 1 Ha L borde eg ta Hist d'Anglet ki szerz A G gen eg ta o szená fasc alkot szerz ki alkotmánytörtén Hi Siegfr ber egye t konzerv politi közép történ Hi Theod Script R Prussic kiad Hirsch Gust n klassz-archeoló königsb egye ta Palg C ki a alkotmánytörtén Darmstä P göttin egyet új történ re tan osz gazdaságtörtén eg ta Sal Fel lip eg ta új a történ Less Dáni n közép törté k m Leff Sala heideb eg ta I történetír K Wil pr eg ta kla archeoló Ka F P biz archeoló Zap Ge b közép történ B Gust pá fő ta r történ Luzz G b ta közép alkotmánytörtén Lövi Erma német-o levéltár Schlesi bos Harvard-egy tan Egye Áll ve történetír H Un St szerz s 1 Stern Rich közép nyu dél-eur történ ta ber egyete egyszers ki zenetörtén m 1 Hal fra történ Sorb tan S Alf zür eg ta ötköt Geschi Eur 1815 ki m szerz s 1 B Siegfri n eg ta közép történ n eg ta r törté numizmati Aske Si va eg ta legkivá len történ Cambr His len történet szerz Creize Theod frankf történ Schlosser- Weltgeschi átdolgoz ki közép történ m 1 Simons Ha münc eg t Ge Fon Tede szerz m 1 Jas Ign ber eg ta Ge Hohensta szerz ké kizár nemzetgazd s 1 Eulen Fra ber Handelshochsc eg tan gazdaságtörtén Fer Guglie fire eg ta hírn r történ Ge Lud ber eg ta kultúrtörtén m 1 Si Bernha freib eg ta közép történ Ez k ideszámít ki irodalomtörtén Bra Ge Ber Micha M Jac Witko Geo tov tudomá forráskutat ala zenetörtén megalapít A G b eg t Ma z történé il n a Ma z történ monográ szerzői Li Hoch Ábra Sám Büc Sán Po Mi V B Veneti La Goldbe Izi Gutt Mih Ei Mát Si Ja Berns B M Ber S Mi Kecske Ár Fr Ár Magyaror törté :Ka S t b Wessel összeesk történetír Ac Ig Mar Hen Fra Vilm Fi Henr An Dáv Ó Lip Lá Gyul Művészettörté Me Si Lász L Bé

1512

CÍ Történe

SZÓ Str J mün e gazdaságtörté Hel Sieg közé törté diplom r t törté szemin igazg li egye S egy t bi törté Hirsc O be egye Mo közv u tört epigr J bres eg r tanára,ú törté Gesch P szer G zü e t közé alkotmánytörté Wirtschaftsgesch Mittel szer G zü e t k jogtörté G nemzetgazdas t egyet G Sozial szer H bord e t His d'Angle k szer ge e t szen fas alko szer k alkotmánytörté H Siegf be egy konzer polit közé törté H Theo Scrip Prussi kia Hirsc Gus klassz-archeol königs egy t Pal k alkotmánytörté Darmst götti egye ú törté r ta os gazdaságtörté e t Sa Fe li e t ú törté Les Dán közé tört Lef Sal heide e t történetí Wi p e t kl archeol K bi archeol Za G közé törté Gus p f t törté Luz t közé alkotmánytörté Löv Erm német- levéltá Schles bo Harvard-eg ta Egy Ál v történetí U S szer Ster Ric közé ny dél-eu törté t be egyet egyszer k zenetörté Ha fr törté Sor ta Al zü e t ötkö Gesch Eu 181 k szer Siegfr e t közé törté e t tört numizmat Ask S v e t legkiv le törté Camb Hi le történe szer Creiz Theo frank törté Schlosser Weltgesch átdolgo k közé törté Simon H mün e G Fo Ted szer Ja Ig be e t G Hohenst szer k kizá nemzetgaz Eule Fr be Handelshochs e ta gazdaságtörté Fe Gugli fir e t hír törté G Lu be e t kultúrtörté S Bernh frei e t közé törté E ideszámí k irodalomtörté Br G Be Mich Ja Witk Ge to tudom forráskuta al zenetörté megalapí e M történ i M törté monogr szerző L Hoc Ábr Sá Bü Sá P M Venet L Goldb Iz Gut Mi E Má S J Bern Be M Kecsk Á F Á Magyaro tört :K Wesse összees történetí A I Ma He Fr Vil F Hen A Dá Li L Gyu Művészettört M S Lás B