15129.htm

CÍMSZÓ: Toszefta

SZÓCIKK: "Tószefta. A «tószefta» szó «hozzátevés»-t v. «kifejtés»-t jelent; T.-nak hívják a Baraitáknak azt a gyűjteményét, amely a tradicionális törvényt a Misnánál teljesebben adja. A tannaita irodalomban már szokásos volt a Halochósz (halachot) megmagyarázása jegyzetekkel és hozzáadásokkal, vagyis T.-kkal. Ilyen hozzáadásokat készített R. Akiba, R. Eliezer ben Cadok, R. Simeon, R. Juda és R. Jószé, valamint még több tannaita is. A scholionokhoz a bevezető szó ez volt: «Hoszif», azaz hozzáadta. Az ilyen magyarázatot hívták azután T.-nak s azt nem csupán a magyarázó jegyzetekre alkalmazták, hanem az odavonatkozó aforizmák gyűjteményére is. Már a jeruzsálemi Talmud (Sabbat 8. 1.) elmondja, hogy R. Abbahu rendkívül megörült, amikor egy régi T.-t fedezett fel, ami valójában nem volt más, mint egy régi tannaita aforizma-gyűjteménye, mellyel a szöveget magyarázta. Ily szellemes magyarázó mondásokat tartalmaz világos és érthető nyelven a T., míg a Misna tömörsége miatt sokszor érthetetlen volna a T. magyarázata nélkül. A Talmud bölcsei maguk is többször tesznek említést a T.-ról, gyűjteménye szerzőjéül a tannaita Chijja jar Abbát tekintették. A későbbi időkből, az amorák korából mindössze egy T. maradt fenn s az autentikus régi T.-kollekció mindenesetre a tannaiták korából való, még ha nem is R. Chijja annak a szerzője. Mások R. Hosaiát tartották a szerzőnek. Valószínűen mindketten közreműködtek annak összeállításában, de később, mások fejezték azt be. Ez következik abból is, hogy R. Chijja nevét is idézi a szöveg. A T. célja fontosabb, mint annak szerzősége. Régebben Misna-kommentárnak tekintették, de ma már egyre érthetőbb az az álláspont, amely teljesen önálló és a Misnától független munkának ítéli. A T. ugyanis nem vitatkozik a Misna nézeteivel, mint a kommentátorok teszik és olybá tűnik fel, mintha annak folytatása volna. De legalább is egyenrangú azzal, mert a Misna kitételeit ugyanúgy említi, mint maga a Misna, tehát forrásainak alapja is ugyanaz lehet. Minthogy pedig toldalékot és függeléket ad a Misnához, döntései és véleményei pedig néha szó szerint ugyanazok, mint a Misnáé, ennélfogva nem lehet kommentár. Megoldatlan még az a kérdés is, hogy a talmudi Baraita a T.-ból citál-e vagy önálló-e a Baraita is, vagy pedig mindkettő régebbi művön alapszik-e? Már Serira gáón, majd Maimonides, a XIX. sz.-ban pedig a híres Frankel Zakariás breslaui rektor foglalkoztak a T. problémájával s különösen az utóbbi kritikai megállapításai járnak közel a valósághoz. A szerzőségre vonatkozóan irányadónak veszik a talmudszerző R. Jochanan álláspontját (Szanhedrin 86a): «A Misnában foglalt ama véleményeknek, melyek név nélkül említtetnek, a szerzőjük R. Méir; a T. név nélkül citált véleményei R. Nechemiától és valamennyi többi R. Akibától és tanítványaitól származnak.» A szerzőség eszerint R. Akibáig vezethető vissza, mert a Misna első szövegezése is az ő műve volt. A célja valószínűleg az lehetett, hogy a Misna-szövégben a főbb princípiumokat tömörítse, míg a T.-ban az emlékezet számára gyűjtötte össze a tradíciókat, különböző módszer szerint, úgy, hogy egymást támogassák és kiegészítsék. Akiba szerzősége mellett vall az is, hogy az ő célja volt a tradíció szisztematizálása, éppen úgy, mint a tudás gyarapítása. R. Méir és R. Nechemia R. Akiba- tanítványai voltak s az előbbi a Misna, az utóbbi a T. szöveg összeállítója, ill. a R. Akibától maradt és szerkesztett szövegek újabb rendszerezői voltak. A Misna és a T. különálló művek tehát és az a céljuk, hogy különböző módszerekkel ugyanazt az eredményt érjék el. Ahogyan a Misna, úgy a T. is hat «szedórim»-ra oszlik, ú. m.; Zeráim, Moéd, Násim, Nezikim v. Jesuót, Kodósim es Tohorót. Ezek a traktátusok alszakaszokra oszlanak; Összesen 61 T. szakasz van, a fejezetek száma pedig 428. Az első T. kiadás Alfasi művének függelékeképp jelent meg Velencében (1521), a legjobb kiadás a Zuckermandl-féle (Pasewalk 1880 és Trier 1882), mely az erfurti kéziratból készült. Harmincegy T. traktátusnak latin fordítása Ugolino Thesaurus Antiquitatum Sacrarum c. gyűjteményében jelent meg (Venezia 1755-57). A Talmud-editiók természetesen valamennyien tartalmazzák a teljes T.-t, sőt azonkívül külön T.- kommentárokat is. Irodalom. Jacob Z. Lauterbach, Tosefta (Jew. Encycl. 1904); N. Brüll, Begriff und Ursprung der Tosefta (Zunz Jubelschrift, Berlin 1884) ; David Hoffmann, Mischna und Tosefta (Berliner's Magazir. etc. 1882); J. H. Dünner, Die Theorien über Wesen und Ursprung der Tosefta kritisch dargestellt (Amsterdam 1874) ; Zuckermandl, Die Erfurter Handschrift der Tosefta (Berlin 1876) : u. a., Der Wiener Tosefta-Codex (Magdeburg 1877) u. a., Tosefta-Varianten (Trier 1881); J. Oppenheim, Toledosh ha-Misna (Béth Talmud II. évf.); Frankel, Hodegetica in Mischnam (Leipzig 1859); Neubauen Mediaeval Jewish Choronicles."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 5129. címszó a lexikon => 912. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15129.htm

CÍMSZÓ: Toszefta

SZÓCIKK: Tószefta. A tószefta szó hozzátevés -t v. kifejtés -t jelent; T.-nak hívják a Baraitáknak azt a gyűjteményét, amely a tradicionális törvényt a Misnánál teljesebben adja. A tannaita irodalomban már szokásos volt a Halochósz halachot megmagyarázása jegyzetekkel és hozzáadásokkal, vagyis T.-kkal. Ilyen hozzáadásokat készített R. Akiba, R. Eliezer ben Cadok, R. Simeon, R. Juda és R. Jószé, valamint még több tannaita is. A scholionokhoz a bevezető szó ez volt: Hoszif , azaz hozzáadta. Az ilyen magyarázatot hívták azután T.-nak s azt nem csupán a magyarázó jegyzetekre alkalmazták, hanem az odavonatkozó aforizmák gyűjteményére is. Már a jeruzsálemi Talmud Sabbat 8. 1. elmondja, hogy R. Abbahu rendkívül megörült, amikor egy régi T.-t fedezett fel, ami valójában nem volt más, mint egy régi tannaita aforizma-gyűjteménye, mellyel a szöveget magyarázta. Ily szellemes magyarázó mondásokat tartalmaz világos és érthető nyelven a T., míg a Misna tömörsége miatt sokszor érthetetlen volna a T. magyarázata nélkül. A Talmud bölcsei maguk is többször tesznek említést a T.-ról, gyűjteménye szerzőjéül a tannaita Chijja jar Abbát tekintették. A későbbi időkből, az amorák korából mindössze egy T. maradt fenn s az autentikus régi T.-kollekció mindenesetre a tannaiták korából való, még ha nem is R. Chijja annak a szerzője. Mások R. Hosaiát tartották a szerzőnek. Valószínűen mindketten közreműködtek annak összeállításában, de később, mások fejezték azt be. Ez következik abból is, hogy R. Chijja nevét is idézi a szöveg. A T. célja fontosabb, mint annak szerzősége. Régebben Misna-kommentárnak tekintették, de ma már egyre érthetőbb az az álláspont, amely teljesen önálló és a Misnától független munkának ítéli. A T. ugyanis nem vitatkozik a Misna nézeteivel, mint a kommentátorok teszik és olybá tűnik fel, mintha annak folytatása volna. De legalább is egyenrangú azzal, mert a Misna kitételeit ugyanúgy említi, mint maga a Misna, tehát forrásainak alapja is ugyanaz lehet. Minthogy pedig toldalékot és függeléket ad a Misnához, döntései és véleményei pedig néha szó szerint ugyanazok, mint a Misnáé, ennélfogva nem lehet kommentár. Megoldatlan még az a kérdés is, hogy a talmudi Baraita a T.-ból citál-e vagy önálló-e a Baraita is, vagy pedig mindkettő régebbi művön alapszik-e? Már Serira gáón, majd Maimonides, a XIX. sz.-ban pedig a híres Frankel Zakariás breslaui rektor foglalkoztak a T. problémájával s különösen az utóbbi kritikai megállapításai járnak közel a valósághoz. A szerzőségre vonatkozóan irányadónak veszik a talmudszerző R. Jochanan álláspontját Szanhedrin 86a : A Misnában foglalt ama véleményeknek, melyek név nélkül említtetnek, a szerzőjük R. Méir; a T. név nélkül citált véleményei R. Nechemiától és valamennyi többi R. Akibától és tanítványaitól származnak. A szerzőség eszerint R. Akibáig vezethető vissza, mert a Misna első szövegezése is az ő műve volt. A célja valószínűleg az lehetett, hogy a Misna-szövégben a főbb princípiumokat tömörítse, míg a T.-ban az emlékezet számára gyűjtötte össze a tradíciókat, különböző módszer szerint, úgy, hogy egymást támogassák és kiegészítsék. Akiba szerzősége mellett vall az is, hogy az ő célja volt a tradíció szisztematizálása, éppen úgy, mint a tudás gyarapítása. R. Méir és R. Nechemia R. Akiba- tanítványai voltak s az előbbi a Misna, az utóbbi a T. szöveg összeállítója, ill. a R. Akibától maradt és szerkesztett szövegek újabb rendszerezői voltak. A Misna és a T. különálló művek tehát és az a céljuk, hogy különböző módszerekkel ugyanazt az eredményt érjék el. Ahogyan a Misna, úgy a T. is hat szedórim -ra oszlik, ú. m.; Zeráim, Moéd, Násim, Nezikim v. Jesuót, Kodósim es Tohorót. Ezek a traktátusok alszakaszokra oszlanak; Összesen 61 T. szakasz van, a fejezetek száma pedig 428. Az első T. kiadás Alfasi művének függelékeképp jelent meg Velencében 1521 , a legjobb kiadás a Zuckermandl-féle Pasewalk 1880 és Trier 1882 , mely az erfurti kéziratból készült. Harmincegy T. traktátusnak latin fordítása Ugolino Thesaurus Antiquitatum Sacrarum c. gyűjteményében jelent meg Venezia 1755-57 . A Talmud-editiók természetesen valamennyien tartalmazzák a teljes T.-t, sőt azonkívül külön T.- kommentárokat is. Irodalom. Jacob Z. Lauterbach, Tosefta Jew. Encycl. 1904 ; N. Brüll, Begriff und Ursprung der Tosefta Zunz Jubelschrift, Berlin 1884 ; David Hoffmann, Mischna und Tosefta Berliner's Magazir. etc. 1882 ; J. H. Dünner, Die Theorien über Wesen und Ursprung der Tosefta kritisch dargestellt Amsterdam 1874 ; Zuckermandl, Die Erfurter Handschrift der Tosefta Berlin 1876 : u. a., Der Wiener Tosefta-Codex Magdeburg 1877 u. a., Tosefta-Varianten Trier 1881 ; J. Oppenheim, Toledosh ha-Misna Béth Talmud II. évf. ; Frankel, Hodegetica in Mischnam Leipzig 1859 ; Neubauen Mediaeval Jewish Choronicles.

15129.ht

CÍMSZÓ Toszeft

SZÓCIKK Tószefta tószeft sz hozzátevé - v kifejté - jelent T.-na hívjá Baraitákna az gyűjteményét amel tradicionáli törvény Misnáná teljesebbe adja tannait irodalomba má szokáso vol Halochós halacho megmagyarázás jegyzetekke é hozzáadásokkal vagyi T.-kkal Ilye hozzáadásoka készítet R Akiba R Elieze be Cadok R Simeon R Jud é R Jószé valamin mé töb tannait is scholionokho bevezet sz e volt Hoszi aza hozzáadta A ilye magyarázato hívtá azutá T.-na az ne csupá magyaráz jegyzetekr alkalmazták hane a odavonatkoz aforizmá gyűjteményér is Má jeruzsálem Talmu Sabba 8 1 elmondja hog R Abbah rendkívü megörült amiko eg rég T.- fedezet fel am valójába ne vol más min eg rég tannait aforizma-gyűjteménye mellye szövege magyarázta Il szelleme magyaráz mondásoka tartalma világo é érthet nyelve T. mí Misn tömörség miat sokszo érthetetle voln T magyarázat nélkül Talmu bölcse magu i többszö teszne említés T.-ról gyűjtemény szerzőjéü tannait Chijj ja Abbá tekintették később időkből a amorá korábó mindössz eg T marad fen a autentiku rég T.-kollekci mindenesetr tannaitá korábó való mé h ne i R Chijj anna szerzője Máso R Hosaiá tartottá szerzőnek Valószínűe mindkette közreműködte anna összeállításában d később máso fejezté az be E következi abbó is hog R Chijj nevé i idéz szöveg T célj fontosabb min anna szerzősége Régebbe Misna-kommentárna tekintették d m má egyr érthetőb a a álláspont amel teljese önáll é Misnátó függetle munkána ítéli T ugyani ne vitatkozi Misn nézeteivel min kommentátoro teszi é olyb tűni fel minth anna folytatás volna D legaláb i egyenrang azzal mer Misn kitételei ugyanúg említi min mag Misna tehá forrásaina alapj i ugyana lehet Minthog pedi toldaléko é függeléke a Misnához döntése é véleménye pedi néh sz szerin ugyanazok min Misnáé ennélfogv ne lehe kommentár Megoldatla mé a kérdé is hog talmud Barait T.-bó citál- vag önálló- Barait is vag pedi mindkett régebb művö alapszik-e Má Serir gáón maj Maimonides XIX sz.-ba pedi híre Franke Zakariá breslau rekto foglalkozta T problémájáva különöse a utóbb kritika megállapítása járna köze valósághoz szerzőségr vonatkozóa irányadóna veszi talmudszerz R Jochana álláspontjá Szanhedri 86 Misnába foglal am véleményeknek melye né nélkü említtetnek szerzőjü R Méir T né nélkü citál véleménye R Nechemiátó é valamenny több R Akibátó é tanítványaitó származnak szerzősé eszerin R Akibái vezethet vissza mer Misn els szövegezés i a műv volt célj valószínűle a lehetett hog Misna-szövégbe főb princípiumoka tömörítse mí T.-ba a emlékeze számár gyűjtött össz tradíciókat különböz módsze szerint úgy hog egymás támogassá é kiegészítsék Akib szerzőség mellet val a is hog a célj vol tradíci szisztematizálása éppe úgy min tudá gyarapítása R Méi é R Nechemi R Akiba tanítványa volta a előbb Misna a utóbb T szöve összeállítója ill R Akibátó marad é szerkesztet szövege újab rendszerező voltak Misn é T különáll műve tehá é a céljuk hog különböz módszerekke ugyanaz a eredmény érjé el Ahogya Misna úg T i ha szedóri -r oszlik ú m. Zeráim Moéd Násim Neziki v Jesuót Kodósi e Tohorót Eze traktátuso alszakaszokr oszlanak Összese 6 T szakas van fejezete szám pedi 428 A els T kiadá Alfas művéne függelékekép jelen me Velencébe 152 legjob kiadá Zuckermandl-fél Pasewal 188 é Trie 188 mel a erfurt kéziratbó készült Harminceg T traktátusna lati fordítás Ugolin Thesauru Antiquitatu Sacraru c gyűjteményébe jelen me Venezi 1755-5 Talmud-editió természetese valamennyie tartalmazzá telje T.-t ső azonkívü külö T. kommentároka is Irodalom Jaco Z Lauterbach Toseft Jew Encycl 190 N Brüll Begrif un Ursprun de Toseft Zun Jubelschrift Berli 188 Davi Hoffmann Mischn un Toseft Berliner' Magazir etc 188 J H Dünner Di Theorie übe Wese un Ursprun de Toseft kritisc dargestell Amsterda 187 Zuckermandl Di Erfurte Handschrif de Toseft Berli 187 u a. De Wiene Tosefta-Code Magdebur 187 u a. Tosefta-Variante Trie 188 J Oppenheim Toledos ha-Misn Bét Talmu II évf Frankel Hodegetic i Mischna Leipzi 185 Neubaue Mediaeva Jewis Choronicles

15129.h

CÍMSZ Toszef

SZÓCIK Tószeft tószef s hozzátev kifejt jelen T.-n hívj Baraitákn a gyűjteményé ame tradicionál törvén Misnán teljesebb adj tannai irodalomb m szokás vo Halochó halach megmagyarázá jegyzetekk hozzáadásokka vagy T.-kka Ily hozzáadások készíte Akib Eliez b Cado Simeo Ju Jósz valami m tö tannai i scholionokh beveze s vol Hosz az hozzáadt ily magyarázat hívt azut T.-n a n csup magyará jegyzetek alkalmaztá han odavonatko aforizm gyűjteményé i M jeruzsále Talm Sabb elmondj ho Abba rendkív megörül amik e ré T. fedeze fe a valójáb n vo má mi e ré tannai aforizma-gyűjtemény melly szöveg magyarázt I szellem magyará mondások tartalm világ érthe nyelv T m Mis tömörsé mia soksz érthetetl vol magyaráza nélkü Talm bölcs mag többsz teszn említé T.-ró gyűjtemén szerzőjé tannai Chij j Abb tekintetté későb időkbő amor koráb mindöss e mara fe autentik ré T.-kollekc mindeneset tannait koráb val m n Chij ann szerzőj Más Hosai tartott szerzőne Valószínű mindkett közreműködt ann összeállításába későb más fejezt a b következ abb i ho Chij nev idé szöve cél fontosab mi ann szerzőség Régebb Misna-kommentárn tekintetté m egy érthető álláspon ame teljes önál Misnát függetl munkán ítél ugyan n vitatkoz Mis nézeteive mi kommentátor tesz oly tűn fe mint ann folytatá voln legalá egyenran azza me Mis kitétele ugyanú említ mi ma Misn teh forrásain alap ugyan lehe Mintho ped toldalék függelék Misnáho döntés vélemény ped né s szeri ugyanazo mi Misná ennélfog n leh kommentá Megoldatl m kérd i ho talmu Barai T.-b citál va önálló Barai i va ped mindket régeb műv alapszik- M Seri gáó ma Maimonide XI sz.-b ped hír Frank Zakari bresla rekt foglalkozt problémájáv különös utób kritik megállapítás járn köz valóságho szerzőség vonatkozó irányadón vesz talmudszer Jochan álláspontj Szanhedr 8 Misnáb fogla a véleményekne mely n nélk említtetne szerzőj Méi n nélk citá vélemény Nechemiát valamenn töb Akibát tanítványait származna szerzős eszeri Akibá vezethe vissz me Mis el szövegezé mű vol cél valószínűl lehetet ho Misna-szövégb fő princípiumok tömöríts m T.-b emlékez számá gyűjtöt öss tradícióka különbö módsz szerin úg ho egymá támogass kiegészítsé Aki szerzősé melle va i ho cél vo tradíc szisztematizálás épp úg mi tud gyarapítás Mé Nechem Akib tanítvány volt előb Misn utób szöv összeállítój il Akibát mara szerkeszte szöveg úja rendszerez volta Mis különál műv teh célju ho különbö módszerekk ugyana eredmén érj e Ahogy Misn ú h szedór - oszli m Zerái Moé Nási Nezik Jesuó Kodós Tohoró Ez traktátus alszakaszok oszlana Összes szaka va fejezet szá ped 42 el kiad Alfa művén függelékeké jele m Velencéb 15 legjo kiad Zuckermandl-fé Pasewa 18 Tri 18 me erfur kéziratb készül Harmince traktátusn lat fordítá Ugoli Thesaur Antiquitat Sacrar gyűjteményéb jele m Venez 1755- Talmud-editi természetes valamennyi tartalmazz telj T.- s azonkív kül T kommentárok i Irodalo Jac Lauterbac Tosef Je Encyc 19 Brül Begri u Urspru d Tosef Zu Jubelschrif Berl 18 Dav Hoffman Misch u Tosef Berliner Magazi et 18 Dünne D Theori üb Wes u Urspru d Tosef kritis dargestel Amsterd 18 Zuckermand D Erfurt Handschri d Tosef Berl 18 a D Wien Tosefta-Cod Magdebu 18 a Tosefta-Variant Tri 18 Oppenhei Toledo ha-Mis Bé Talm I év Franke Hodegeti Mischn Leipz 18 Neubau Mediaev Jewi Choronicle

15129.

CÍMS Tosze

SZÓCI Tószef tósze hozzáte kifej jele T.- hív Baraiták gyűjtemény am tradicioná törvé Misná teljeseb ad tanna irodalom szoká v Haloch halac megmagyaráz jegyzetek hozzáadásokk vag T.-kk Il hozzáadáso készít Aki Elie Cad Sime J Jós valam t tanna scholionok bevez vo Hos a hozzáad il magyaráza hív azu T.- csu magyar jegyzete alkalmazt ha odavonatk aforiz gyűjtemény jeruzsál Tal Sab elmond h Abb rendkí megörü ami r T fedez f valójá v m m r tanna aforizma-gyűjtemén mell szöve magyaráz szelle magyar mondáso tartal vilá érth nyel Mi tömörs mi soks érthetet vo magyaráz nélk Tal bölc ma többs tesz említ T.-r gyűjtemé szerzőj tanna Chi Ab tekintett késő időkb amo korá mindös mar f autenti r T.-kollek mindenese tannai korá va Chi an szerző Má Hosa tartot szerzőn Valószín mindket közreműköd an összeállításáb késő má fejez követke ab h Chi ne id szöv cé fontosa m an szerzősé Régeb Misna-kommentár tekintett eg érthet álláspo am telje öná Misná függet munká íté ugya vitatko Mi nézeteiv m kommentáto tes ol tű f min an folytat vol legal egyenra azz m Mi kitétel ugyan emlí m m Mis te forrásai ala ugya leh Minth pe toldalé függelé Misnáh dönté vélemén pe n szer ugyanaz m Misn ennélfo le komment Megoldat kér h talm Bara T.- citá v önáll Bara v pe mindke rége mű alapszik Ser gá m Maimonid X sz.- pe hí Fran Zakar bresl rek foglalkoz problémájá különö utó kriti megállapítá jár kö valóságh szerzősé vonatkoz irányadó ves talmudsze Jocha álláspont Szanhed Misná fogl véleményekn mel nél említtetn szerző Mé nél cit vélemén Nechemiá valamen tö Akibá tanítványai származn szerző eszer Akib vezeth viss m Mi e szövegez m vo cé valószínű lehete h Misna-szövég f princípiumo tömörít T.- emléke szám gyűjtö ös tradíciók különb móds szeri ú h egym támogas kiegészíts Ak szerzős mell v h cé v tradí szisztematizálá ép ú m tu gyarapítá M Neche Aki tanítván vol elő Mis utó szö összeállító i Akibá mar szerkeszt szöve új rendszere volt Mi különá mű te célj h különb módszerek ugyan eredmé ér Ahog Mis szedó oszl Zerá Mo Nás Nezi Jesu Kodó Tohor E traktátu alszakaszo oszlan Össze szak v fejeze sz pe 4 e kia Alf művé függelékek jel Velencé 1 legj kia Zuckermandl-f Pasew 1 Tr 1 m erfu kézirat készü Harminc traktátus la fordít Ugol Thesau Antiquita Sacra gyűjteményé jel Vene 1755 Talmud-edit természete valamenny tartalmaz tel T. azonkí kü kommentáro Irodal Ja Lauterba Tose J Ency 1 Brü Begr Urspr Tose Z Jubelschri Ber 1 Da Hoffma Misc Tose Berline Magaz e 1 Dünn Theor ü We Urspr Tose kriti dargeste Amster 1 Zuckerman Erfur Handschr Tose Ber 1 Wie Tosefta-Co Magdeb 1 Tosefta-Varian Tr 1 Oppenhe Toled ha-Mi B Tal é Frank Hodeget Misch Leip 1 Neuba Mediae Jew Choronicl

15129

CÍM Tosz

SZÓC Tósze tósz hozzát kife jel T. hí Baraitá gyűjtemén a tradicion törv Misn teljese a tann irodalo szok Haloc hala megmagyará jegyzete hozzáadások va T.-k I hozzáadás készí Ak Eli Ca Sim Jó vala tann scholiono beve v Ho hozzáa i magyaráz hí az T. cs magya jegyzet alkalmaz h odavonat afori gyűjtemén jeruzsá Ta Sa elmon Ab rendk megör am fede valój tann aforizma-gyűjtemé mel szöv magyará szell magya mondás tarta vil ért nye M tömör m sok érthete v magyará nél Ta böl m több tes emlí T.- gyűjtem szerző tann Ch A tekintet kés idők am kor mindö ma autent T.-kolle mindenes tanna kor v Ch a szerz M Hos tarto szerző Valószí mindke közreműkö a összeállításá kés m feje követk a Ch n i szö c fontos a szerzős Rége Misna-kommentá tekintet e érthe állásp a telj ön Misn függe munk ít ugy vitatk M nézetei kommentát te o t mi a folyta vo lega egyenr az M kitéte ugya eml Mi t forrása al ugy le Mint p toldal függel Misná dönt vélemé p sze ugyana Mis ennélf l kommen Megolda ké tal Bar T. cit önál Bar p mindk rég m alapszi Se g Maimoni sz. p h Fra Zaka bres re foglalko problémáj külön ut krit megállapít já k valóság szerzős vonatko irányad ve talmudsz Joch álláspon Szanhe Misn fog vélemények me né említtet szerz M né ci vélemé Nechemi valame t Akib tanítványa származ szerz esze Aki vezet vis M szövege v c valószín lehet Misna-szövé princípium tömörí T. emlék szá gyűjt ö tradíció külön mód szer egy támoga kiegészít A szerző mel c trad szisztematizál é t gyarapít Nech Ak tanítvá vo el Mi ut sz összeállít Akib ma szerkesz szöv ú rendszer vol M külön m t cél külön módszere ugya eredm é Aho Mi szed osz Zer M Ná Nez Jes Kod Toho traktát alszakasz oszla Össz sza fejez s p ki Al műv függeléke je Velenc leg ki Zuckermandl- Pase T erf kézira kész Harmin traktátu l fordí Ugo Thesa Antiquit Sacr gyűjtemény je Ven 175 Talmud-edi természet valamenn tartalma te T azonk k kommentár Iroda J Lauterb Tos Enc Br Beg Ursp Tos Jubelschr Be D Hoffm Mis Tos Berlin Maga Dün Theo W Ursp Tos krit dargest Amste Zuckerma Erfu Handsch Tos Be Wi Tosefta-C Magde Tosefta-Varia T Oppenh Tole ha-M Ta Fran Hodege Misc Lei Neub Media Je Choronic

1512

CÍ Tos

SZÓ Tósz tós hozzá kif je T h Barait gyűjtemé tradicio tör Mis teljes tan irodal szo Halo hal megmagyar jegyzet hozzáadáso v T.- hozzáadá kész A El C Si J val tan scholion bev H hozzá magyará h a T c magy jegyze alkalma odavona afor gyűjtemé jeruzs T S elmo A rend megö a fed való tan aforizma-gyűjtem me szö magyar szel magy mondá tart vi ér ny tömö so érthet magyar né T bö töb te eml T. gyűjte szerz tan C tekinte ké idő a ko mind m auten T.-koll mindene tann ko C szer Ho tart szerz Valósz mindk közreműk összeállítás ké fej követ C sz fonto szerző Rég Misna-komment tekinte érth állás tel ö Mis függ mun í ug vitat nézete kommentá t m folyt v leg egyen a kitét ugy em M forrás a ug l Min tolda függe Misn dön vélem sz ugyan Mi ennél komme Megold k ta Ba T ci öná Ba mind ré alapsz S Maimon sz Fr Zak bre r foglalk problémá külö u kri megállapí j valósá szerző vonatk iránya v talmuds Joc álláspo Szanh Mis fo véleménye m n említte szer n c vélem Nechem valam Aki tanítvány szárma szer esz Ak veze vi szöveg valószí lehe Misna-szöv princípiu tömör T emlé sz gyűj tradíci külö mó sze eg támog kiegészí szerz me tra szisztematizá gyarapí Nec A tanítv v e M u s összeállí Aki m szerkes szö rendsze vo külö cé külö módszer ugy ered Ah M sze os Ze N Ne Je Ko Toh traktá alszakas oszl Öss sz feje k A mű függelék j Velen le k Zuckermandl Pas er kézir kés Harmi traktát ford Ug Thes Antiqui Sac gyűjtemén j Ve 17 Talmud-ed természe valamen tartalm t azon kommentá Irod Lauter To En B Be Urs To Jubelsch B Hoff Mi To Berli Mag Dü The Urs To kri darges Amst Zuckerm Erf Handsc To B W Tosefta- Magd Tosefta-Vari Oppen Tol ha- T Fra Hodeg Mis Le Neu Medi J Choroni