15131.htm

CÍMSZÓ: Tov

SZÓCIKK: "Tov, a héber alphabetum huszonkettedik (utolsó) betűje. Hangzó értéke: t (pontozatlan alakját sz-nek ejtik), tehát nyelvhang. Számértéke ; négyszáz. Neve jelet jelent, talán alakja is ennek felel meg."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5131. címszó a lexikon => 913. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15131.htm

CÍMSZÓ: Tov

SZÓCIKK: Tov, a héber alphabetum huszonkettedik utolsó betűje. Hangzó értéke: t pontozatlan alakját sz-nek ejtik , tehát nyelvhang. Számértéke ; négyszáz. Neve jelet jelent, talán alakja is ennek felel meg.

15131.ht

CÍMSZÓ To

SZÓCIKK Tov hébe alphabetu huszonkettedi utols betűje Hangz értéke pontozatla alakjá sz-ne ejti tehá nyelvhang Számérték négyszáz Nev jele jelent talá alakj i enne fele meg

15131.h

CÍMSZ T

SZÓCIK To héb alphabet huszonketted utol betűj Hang érték pontozatl alakj sz-n ejt teh nyelvhan Számérté négyszá Ne jel jelen tal alak enn fel me

15131.

CÍMS

SZÓCI T hé alphabe huszonkette uto betű Han érté pontozat alak sz- ej te nyelvha Számért négysz N je jele ta ala en fe m

15131

CÍM

SZÓC h alphab huszonkett ut bet Ha ért pontoza ala sz e t nyelvh Számér négys j jel t al e f

1513SZÓ alpha huszonket u be H ér pontoz al s nyelv Számé négy je a