15134.htm

CÍMSZÓ: Trautmann

SZEMÉLYNÉV: Trautmann Henrik

SZÓCIKK: "Trautmann Henrik*, közgazdasági egyetemi tanár, szül. Stájerlakon 1868 júl. 8. A budapesti műegyetemen tanult. A budapesti kereskedelmi akadémián a kereskedelmi szaktárgyak tanára, majd igazgató volt. 1923-ban a felső kereskedelmi iskolák főigazgatója, 1926. pedig a közgazdasági egyetemen az üzemtechnika nyilvános rendes tanára lett. Önállóan megjelent művei: Kereskedelmi könyvvitel (1891); Kereskedelmi ismeretek (1912); A könyvvitel tankönyve (1922, 4. kiad.); Folyószámlák (1903); Ipari könyvviteltan (1905)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5134. címszó a lexikon => 913. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15134.htm

CÍMSZÓ: Trautmann

SZEMÉLYNÉV: Trautmann Henrik

SZÓCIKK: Trautmann Henrik*, közgazdasági egyetemi tanár, szül. Stájerlakon 1868 júl. 8. A budapesti műegyetemen tanult. A budapesti kereskedelmi akadémián a kereskedelmi szaktárgyak tanára, majd igazgató volt. 1923-ban a felső kereskedelmi iskolák főigazgatója, 1926. pedig a közgazdasági egyetemen az üzemtechnika nyilvános rendes tanára lett. Önállóan megjelent művei: Kereskedelmi könyvvitel 1891 ; Kereskedelmi ismeretek 1912 ; A könyvvitel tankönyve 1922, 4. kiad. ; Folyószámlák 1903 ; Ipari könyvviteltan 1905 .

15134.ht

CÍMSZÓ Trautman

SZEMÉLYNÉV Trautman Henri

SZÓCIKK Trautman Henrik* közgazdaság egyetem tanár szül Stájerlako 186 júl 8 budapest műegyeteme tanult budapest kereskedelm akadémiá kereskedelm szaktárgya tanára maj igazgat volt 1923-ba fels kereskedelm iskolá főigazgatója 1926 pedi közgazdaság egyeteme a üzemtechnik nyilváno rende tanár lett Önállóa megjelen művei Kereskedelm könyvvite 189 Kereskedelm ismerete 191 könyvvite tankönyv 1922 4 kiad Folyószámlá 190 Ipar könyvvitelta 190

15134.h

CÍMSZ Trautma

SZEMÉLYNÉ Trautma Henr

SZÓCIK Trautma Henrik közgazdasá egyete taná szü Stájerlak 18 jú budapes műegyetem tanul budapes kereskedel akadémi kereskedel szaktárgy tanár ma igazga vol 1923-b fel kereskedel iskol főigazgatój 192 ped közgazdasá egyetem üzemtechni nyilván rend taná let Önálló megjele műve Kereskedel könyvvit 18 Kereskedel ismeret 19 könyvvit tanköny 192 kia Folyószáml 19 Ipa könyvvitelt 19

15134.

CÍMS Trautm

SZEMÉLYN Trautm Hen

SZÓCI Trautm Henri közgazdas egyet tan sz Stájerla 1 j budape műegyete tanu budape kereskede akadém kereskede szaktárg taná m igazg vo 1923- fe kereskede isko főigazgató 19 pe közgazdas egyete üzemtechn nyilvá ren tan le Önáll megjel műv Kereskede könyvvi 1 Kereskede ismere 1 könyvvi tankön 19 ki Folyószám 1 Ip könyvvitel 1

15134

CÍM Traut

SZEMÉLY Traut He

SZÓC Traut Henr közgazda egye ta s Stájerl budap műegyet tan budap keresked akadé keresked szaktár tan igaz v 1923 f keresked isk főigazgat 1 p közgazda egyet üzemtech nyilv re ta l Önál megje mű Keresked könyvv Keresked ismer könyvv tankö 1 k Folyószá I könyvvite

1513

CÍ Trau

SZEMÉL Trau H

SZÓ Trau Hen közgazd egy t Stájer buda műegye ta buda kereske akad kereske szaktá ta iga 192 kereske is főigazga közgazd egye üzemtec nyil r t Öná megj m Kereske könyv Kereske isme könyv tank Folyósz könyvvit